ikonka obrazkaFotografia dňa

nahlad fotografie dna

Pálfyho Laura 2017

05.09.2017 15:37:32

ikonka kalendaruPohľad do kalendára

Dnes je: 19.03.2018

Meniny má: Jozef


Do konca školského roka zostáva: 101 dní

Informácia o poskytnutí riaditeľského voľna pre žiakov

Riaditeľstvo ZŠ Školská v Handlovej v súlade so zákonom 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov (podľa § 150 ods. 5)  oznamuje, že z dôvodu:

 • organizačných zmien počas Testovania 9 poskytujem žiakom 5. – 8. ročníka školy riaditeľské voľno na deň 21.3.2018 (streda). Školský klub detí a školská jedáleň budú v prevádzke.
 • Mikroregionálnych osláv Dňa učiteľov poskytujem všetkým žiakom školy riaditeľské voľno na deň 28.3.2018 (streda). Školský klub detí a školská jedáleň nebudú v prevádzke.
 • organizačných zmien počas Zápisu do 1.ročníka poskytujem žiakom 1. – 4. ročníka školy riaditeľské voľno na deň 4.4.2018 (streda). Školský klub detí v čase od 7,00 – do 15,00  a školská jedáleň budú v prevádzke.
Pridal Ľudmila Pogádlová o 15.03.2018 13:55:42

Dvere dokorán

ilustracny obrazok

Vážení rodičia, predškoláci a verejnosť!

pozývame  Vás na Deň otvorených dverí, ktorý sa bude konať v stredu 21. marca 2018 od 15,00 hod. do 17,00 hod. v budove 1.stupňa. Navštívte školu podporujúcu zdravie.

 

Pripravili sme pre vás:

 • športové aktivity v aerobikovej telocvični („S Bobom okolo sveta“)
 • cestu do krajiny pokusov („Tajomné javy okolo nás“)
 • stavanie z kociek („Veselé stavby“)
 • stretnutie s technikou („Krajina tabletov“)
 • tvorivé dielne („Vytvor z papiera“)

 

Tešíme sa na Vás!

Pridal Ľudmila Pogádlová o 06.03.2018 13:00:36

Beseda s Marekom Viedenským

Národný program prevencie obezity sa aj prostredníctvom Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky zameriava na aktivity v oblasti výchovy a vzdelávania, výživy a fyzickej aktivity. U detí a mladých ľudí vyvážená strava a fyzicky aktívny životný štýl môže znížiť riziko nadhmotnosti a obezity v dospelosti, ako aj prispieť k zdravému rastu a vývinu.

Naša škola podporuje Národný akčný plán a zdravý životný štýl detí pestrými športovými aktivitami, ale aj zdravou stravou a desiatami v školskej jedálni.

Súčasťou programu školy v prevencii obezity bolo aj plánované stretnutie so slovenským hokejovým útočníkom Marekom Viedenským, ktorý v súčasnosti pôsobí v HK Slovan Bratislava. Handlovský rodák je silnou športovou motiváciou pre mladých ľudí.

Marek sa s našimi žiakmi stretol v stredu 7.3.2018 v priestoroch telocvične ZŠ. Čakali ho štyri okruhy otázok (hokej v kocke, hokejová kariéra, školské časy a súkromný život), na ktoré formou kvízu odpovedal spolu s družstvami žiakov štvrtého až siedmeho ročníka. Stretnutie bolo spestrené športovými súťažami zameranými na presnosť streľby, rýchlosť a obratnosť. Víťazi boli odmenení malými darčekmi od samotného hokejistu, ale aj zdravými FIT tyčinkami namiesto sladkostí. Súťažné družstvá žiakov získali od školy balíčky ovocia. Záverečná autogramiáda potešila predovšetkým dievčatá všetkých vekových kategórií.

Ďakujeme Marekovi za jeho čas, ktorý nám venoval a zároveň podporil zdravý životný štýl našich detí.   

Mgr. Andrea Ujčeková

nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie Celý album ...
Pridal Marián Holica o 11.03.2018 18:24:31

Poznám svoje mesto Handlová

Mesto Handlová leží takmer v srdci Slovenska, má 642 ročnú tradíciu a ukrýva veľa zaujímavých miest. Naši žiaci svoje rodné mesto neustále spoznávajú a učia sa o ňom nové veci. Rovnako tomu bolo aj v jedno popoludnie, kedy sa dozvedeli o Handlovej zopár nových vecí.  Siedmaci si prezreli krátke video,  ktoré zachytávalo všetky zaujímavé pamiatky a miesta nášho mesta. O týchto miestach sa žiaci chvíľu porozprávali a dohodli sa, ktorá handlovská pamiatka ich najviac oslovila a tú sa rozhodli kreatívne stvárniť v podobe modelu. Výsledkom ich snaženia boli „zmenšeniny“ zaujímavých miest  Handlovej.

nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie Celý album ...
Pridal Marián Holica o 15.03.2018 16:50:53

VAŠE 2% POMÔŽU NAŠEJ ŠKOLE

Kliknutím zobrazíte prílohy

Obraciame sa na Vás s prosbou o poskytnutie 2% podielu z dane pre NAŠU - VAŠU ZÁKLADNÚ ŠKOLU a pre Mareka Pavlíka, bývaleho žiaka našej školy, ktorý je zdravotne postihnutý prostredníctvom:

 • Občianskeho združenia ONAS, Hlavná 10, 04018 Nižná Hutka

ktoré sú zaregistrované ako prijímatelia 2% podielu z dane fyzických a právnických osôb za zdaňovacie obdobie 2017.

 

Ako poukázať 2%
Dôležité termíny: do 31. marca 2018 – musia SZČO resp. právnické osoby podať daňové priznanie na daňový úrad.
Podanie daňových priznaní zo strany daňovníkov (FO), ktorí podávajú daňové priznanie + podanie daňových priznaní právnickými osobami - Vyhlásenie je už súčasťou daňového priznania do 30. apríla 2018.
Zasielanie vyhlásení zo strany daňovníkov, za ktorých daňovú povinnosť vyrovná zamestnávateľ (zamestnanec okrem vyhlásenia zasiela aj Potvrdenie o zaplatení dane).

 

Popis krokov pre venovanie 2% z dane
Ak ste zamestnaní:

 1. Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane.
 2. Vyplňte vyhlásenie o poukázaní 2 % z dane, ktoré sa dá stiahnuť zo stránky školy alebo získať v kancelárii školy. Uveďte vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane.
 3. Najneskôr do 25. apríla 2018 pošlite/doručte formuláre do školy a my to hromadne odovzdáme.
 4. Ak potvrdenie o zaplatení dane odovzdáte individuálne, prosíme Vás, aby ste nám doniesli do školy kópiu potvrdenia.

Ak ste právnická osoba:

 1. Poukázanie 2% z dane vyplňte do daňového priznania typu B - ODD. XII
 2. Prefoťte z daňového priznania stranu č.1, ODD. IX a XII a doručte kópiu do školy.

Ďakujeme za pomoc!

Pridal Ľudmila Pogádlová o 17.02.2017 10:11:46

40 minutes around England

ilustracny obrazok

Simon says..., Lines, Hockey Pockey, Crazy numbers, Clever head, Hot Dog, Twist and shout .... Tak to je iba niekoľko názvov typických anglických hier, ktoré slovenské deti nepoznajú. Preto sme sa rozhodli našim žiakom tieto hry priblížiť, opísať a samozrejme sme si ich skúsili aj zahrať. Žiaci si užili zábavné popoludnie, naučili sa nové hry a komunikovali v angličtine. Už teraz sa tešíme na ďalšiu sériu hier, ktorú si zahráme nabudúce.

 

Mgr. Marián Holica

Pridal Marián Holica o 14.03.2018 17:09:15

Vážení rodičia!

Mobilné telefóny, so všetkými ich súčasnými vymoženosťami, sú jedným z prostriedkov, ktoré sa často zneužívajú na rôzne formy agresívneho správania (urážky, vyhrážky, kyberšikanovanie), na opakované kontaktovanie, ale aj sexuálne obťažovanie.  Časté medzi deťmi bývajú anonymné telefonáty, opakované prezváňanie, agresívne, výhražné alebo zosmiešňujúce SMS správy, posielanie urážlivých fotografií alebo nevyžiadaných fotografií so sexuálnym obsahom. V prípade prijatia nežiaducich fotografií odporúčame okamžité vymazanie obsahu.

 

Deti sa pri používaní mobilných telefónov často správajú veľmi neopatrne. Požičiavajú si mobily medzi sebou, komukoľvek prezradia telefónne číslo, preposielajú si navzájom svoje fotografie a videá, nechávajú sa ostatnými fotiť alebo natáčať v rôznych, aj kompromitujúcich situáciách.

 

Nakoľko chceme Vaše deti ochrániť pred negatívnymi vplyvmi dnešnej modernej doby, školský poriadok zakazuje používanie mobilných telefónov v čase školského vyučovania. Taktiež zakazuje hry s násilným obsahom, ktoré zvyšujú ich agresivitu. Prostredníctvom hier ju nielen sledujú, ale aj realizujú.

 

Rodičia, venujte zvýšenú pozornosť aktivitám dieťaťa na mobilnom telefóne a na internete. Spoločne znížme riziko ich ohrozenia!

Pridal Marián Holica o 29.01.2018 18:32:29