ikonka obrazkaFotografia dňa

nahlad fotografie dna

Zábavné učenie v karnevalových maskách

13.02.2017 13:56:04

ikonka kalendaruPohľad do kalendára

Dnes je: 24.03.2017

Meniny má: Gabriel

Riaditeľské voľno

Riaditeľka školy oznamuje, že v súlade so zákonom 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov (podľa § 150 ods. 5) poskytuje žiakom školy riaditeľské voľno na deň 24.3.2017 (piatok) z dôvodu Mikroregionálnych osláv Dňa učiteľov.  

Pogádlová Ľudmila

Pridal Ľudmila Pogádlová o 16.03.2017 16:31:01

Zápis do 1.ročníka

ilustracny obrazok
Pridal Ľudmila Pogádlová o 16.03.2017 16:20:35

Farebný týždeň v ŠJ

Biely, zelený, červený, žltý a modrý deň, to bol náš farebný týždeň zdravia. V týždni od 13.  do 17. marca  2017  sme si vychutnali  zdravé jedlá v našej školskej jedálni. Deti s radosťou  každý deň nosili oblečenie príslušnej farby a  každodenný pohyb na čerstvom vzduchu sme spojili so súťažnými aktivitami. Do aktivít počas celého týždňa sa okrem detí z ŠKD zapojili aj deti z MŠ. A ak aj vy chcete vedieť, aké aktivity sme mali, pozrite si fotogalériu.                                                                                       

                                                                                       Žiaci a vychovávateľky ŠKD

nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie Celý album ...
Pridal Marián Holica o 20.03.2017 10:21:08

Marcová prechádzka do knižnice

Žiaci tretieho a štvrtého ročníka ŠKD prežili 16.3.2017 krásne popoludnie v mestskej knižnici. Pani knihovníčky si pre nich pripravili zábavné čítanie z knihy Jána Navrátila pod názvom Namorník Kapko Dierka. Čítanie príbehu nám spestrili výrobou papierovej loďky, ktorou sa plavili po rôznych svetadieloch.

Ďakujeme a tešíme sa na najbližšie stretnutie!

nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie Celý album ...
Pridal Marián Holica o 20.03.2017 13:53:17

Hviezdoslavov Kubín - okresné kolo

V dňoch 16.3. – 17.3. 2017 sa v CVČ Spektrum recitovalo, konal sa tam totiž 63. ročník súťaže  v  umeleckom prednese prózy a poézie a víťazi  nášho školského kola sa stretli v recitačnom súboji  s víťazmi všetkých škôl okresu. Naši sa stretli so silnou konkurenciou,  v jednotlivých kategóriách súťažilo od 20 do 32 recitátorov, no zožali sme skutočne výnimočné úspechy, ktoré naša škola za celé trvanie ešte nemala.  A tu sú výsledky:

1.kategória:  (2.- 4. ročník)

Poézia:  Adela Gazdíková, 4.B - 3. miesto

Próza:  Natália Miklánková, 4.A - 2. miesto

2. kategória: (5.-6. ročník)

Poézia:  Andrej Tóth, 6.A  - 1. miesto

3.kategória: (7.-9. ročník)

Próza:  Lenka  Bauková, 9.A  - 1. miesto

 

Všetkým víťazom z celého srdca gratulujeme a ďakujeme za ich prácu, zároveň veľké poďakovanie patrí pani zástupkyni Mgr. Petre Kulichovej za neoceniteľnú pomoc pri príprave detí na prednes.

Andrej Tóth a Lenka Bauková  pôjdu zároveň našu školu reprezentovať na krajské kolo, ktoré sa bude konať 5.mája v Trenčíne, budeme im držať palce!

nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie Celý album ...
Pridal Marián Holica o 20.03.2017 08:42:22

VAŠE 2% POMÔŽU NAŠEJ ŠKOLE

Kliknutím zobrazíte prílohy

Obraciame sa na Vás s prosbou o poskytnutie 2% podielu z dane pre NAŠU - VAŠU ZÁKLADNÚ ŠKOLU a pre Mareka Pavlíka, žiaka 9.A triedy, ktorý je zdravotne postihnutý prostredníctvom:

  • Občianskeho združenia HANDLOVČAN, SNP 2, 972 51 Handlová
  • Občianskeho združenia ONAS, Hlavná 10, 04018 Nižná Hutka

ktoré sú zaregistrované ako prijímatelia 2% podielu z dane fyzických a právnických osôb za zdaňovacie obdobie 2016.

 

Ako poukázať 2%
Dôležité termíny: do 31. marca 2017 – musia SZČO resp. právnické osoby podať daňové priznanie na daňový úrad.
Podanie daňových priznaní zo strany daňovníkov (FO), ktorí podávajú daňové priznanie + podanie daňových priznaní právnickými osobami - Vyhlásenie je už súčasťou daňového priznania do 30. apríla 2017.
Zasielanie vyhlásení zo strany daňovníkov, za ktorých daňovú povinnosť vyrovná zamestnávateľ (zamestnanec okrem vyhlásenia zasiela aj Potvrdenie o zaplatení dane).

 

Popis krokov pre venovanie 2% z dane
Ak ste zamestnaní:

  1. Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane.
  2. Vyplňte vyhlásenie o poukázaní 2 % z dane, ktoré sa dá stiahnuť zo stránky školy alebo získať v kancelárii školy. Uveďte vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane.
  3. Najneskôr do 25. apríla 2017 pošlite/doručte formuláre do školy a my to hromadne odovzdáme.
  4. Ak potvrdenie o zaplatení dane odovzdáte individuálne, prosíme Vás, aby ste nám doniesli do školy kópiu potvrdenia.

Ak ste právnická osoba:

  1. Poukázanie 2% z dane vyplňte do daňového priznania typu B - ODD. XII
  2. Prefoťte z daňového priznania stranu č.1, ODD. IX a XII a doručte kópiu do školy.

Ďakujeme za pomoc!

Pridal Administrátor Stránky o 17.02.2017 10:11:46

UNICEF - škola priateľská k deťom

ilustracny obrazok

Naša škola sa v školskom roku 2016/2017 rozhodla zapojiť do programu Škola priateľská k deťom a tým vytvoriť v jej priestoroch prostredie, kam chodia jej žiaci s radosťou. Tento celoročný program je postavený na myšlienke  Dohovoru o právach dieťaťa. Pomocou stanovených kritérií vzdeláva a vychováva k uplatňovaniu práv dieťaťa celé kolektívy škôl - žiakov, pedagogicky i nepedagogicky personál škôl, ale aj rodičov, pričom podstatným prvkom je plnohodnotná spoluúčasť detí na chode školy.

 

Kritériá získania titulu Škola priateľská k deťom pre školský rok 2016/2017:
1. Informovanie detí a rodičov o programe ŠPD
2. Školenie pre celý personál školy
3. Nástenka venovaná právam detí a spolupráci s UNICEF
4. Práva detí v školskom vzdelávacom programe
5. Spoločné rodičovské združenie
6. Zapájanie školy do aktivít UNICEF Slovensko
7. Žiacky školský parlament

Podrobnejšie informácie o kritériách a podmienkach ich získania nájdete na :
http://www.unicef.sk/sk/skoly/spd/

Pridal Ľudmila Pogádlová o 17.10.2016 12:51:50