ikonka obrazkaFotografia dňa

nahlad fotografie dna

Vansovej Lomnička

10.03.2016 17:38:16

ikonka kalendaruPohľad do kalendára

Dnes je: 22.02.2017

Meniny má: Etela

VAŠE 2% POMÔŽU NAŠEJ ŠKOLE

Kliknutím zobrazíte prílohy

Obraciame sa na Vás s prosbou o poskytnutie 2% podielu z dane pre NAŠU - VAŠU ZÁKLADNÚ ŠKOLU a pre Mareka Pavlíka, žiaka 9.A triedy, ktorý je zdravotne postihnutý prostredníctvom:

  • Občianskeho združenia HANDLOVČAN, SNP 2, 972 51 Handlová
  • Občianskeho združenia ONAS, Hlavná 10, 04018 Nižná Hutka

ktoré sú zaregistrované ako prijímatelia 2% podielu z dane fyzických a právnických osôb za zdaňovacie obdobie 2016.

 

Ako poukázať 2%
Dôležité termíny: do 31. marca 2017 – musia SZČO resp. právnické osoby podať daňové priznanie na daňový úrad.
Podanie daňových priznaní zo strany daňovníkov (FO), ktorí podávajú daňové priznanie + podanie daňových priznaní právnickými osobami - Vyhlásenie je už súčasťou daňového priznania do 30. apríla 2017.
Zasielanie vyhlásení zo strany daňovníkov, za ktorých daňovú povinnosť vyrovná zamestnávateľ (zamestnanec okrem vyhlásenia zasiela aj Potvrdenie o zaplatení dane).

 

Popis krokov pre venovanie 2% z dane
Ak ste zamestnaní:

  1. Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane.
  2. Vyplňte vyhlásenie o poukázaní 2 % z dane, ktoré sa dá stiahnuť zo stránky školy alebo získať v kancelárii školy. Uveďte vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane.
  3. Najneskôr do 25. apríla 2017 pošlite/doručte formuláre do školy a my to hromadne odovzdáme.
  4. Ak potvrdenie o zaplatení dane odovzdáte individuálne, prosíme Vás, aby ste nám doniesli do školy kópiu potvrdenia.

Ak ste právnická osoba:

  1. Poukázanie 2% z dane vyplňte do daňového priznania typu B - ODD. XII
  2. Prefoťte z daňového priznania stranu č.1, ODD. IX a XII a doručte kópiu do školy.

Ďakujeme za pomoc!

Pridal Administrátor Stránky o 17.02.2017 10:11:46

Žihadielko

ilustracny obrazok

Milí rodičia a žiaci

Spoločnosť Lidl aj v tomto roku ponúka mestám možnosť vyhrať pre deti multifunkčné ihrisko "Žihadielko". Podporme teda spoločne naše mesto Handlová a v termíne od 16. januára do 28. februára 2017 spoločne hlasujme. Hlasovať je možné každý deň.

Svoj hlas môžete odovzdať tu: https://zihadielko.lidl.sk/

Ďakujeme

Pridal Marián Holica o 25.01.2017 15:25:24

Zábavné učenie v karnevalových maskách

Fašiangy sú symbolom veselosti a zábavy. Také boli v minulosti a také sú aj dnes. Vo štvrtok 9.2.2017 sa vyučovanie na 1. stupni našej základnej školy nieslo v znamení fašiangovej zábavy, kedy sa žiaci zmenili na rytierov, princezné a čarodejnice z rozprávok, veselé zvieratká z lesa či modernejších ninjov, pirátov alebo spidermanov. Od prvej vyučovacej hodiny až po poslednú prebiehalo v každej triede zábavné karnevalové vyučovanie.

Veselá nálada pokračovala ďalej v ŠKD tvorivou dielničkou (výroba škrabošiek), súťažami jednotlivcov i skupín v prenášaní loptičiek, stavaní vysokých veží z kociek, skladaním obrázkových dominových kociek...

Občerstvenie v podobe vitamínov pripravila pre všetky masky pani vedúca ŠJ.

To bol zaujímavý deň! Radosť chodiť do školy!

nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie Celý album ...
Pridal Marián Holica o 13.02.2017 13:56:04

Predškoláci u prvákov

V mesiacoch január a február 2017 navštívili prváčikov mladší kamaráti, predškoláci z MŠ EP na Dimitrovovej a Cintorínskej ulici. Prváci predviedli, čo všetko sa už v škole naučili. Predškoláci sa taktiež nedali zahanbiť svojimi vedomosťami a zručnosťami. Spoločne sme sa zahrali a zaspievali si. Ďakujeme predškolákom a ich pani učiteľkám za pekné darčeky. Bolo to veselé a príjemné predpoludnie.

Tešíme sa na ďalšiu príjemnú spoluprácu.  

                                                                                  Pani učiteľky 1. ročníka

nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie Celý album ...
Pridal Marián Holica o 09.02.2017 21:06:37

Novoročný stromček pre zvieratká

Podujatie pripravené v spolupráci s CVČ  a ZO SZOPK A. Kmeťa v Handlovej

Koho neodradila hmla a topiaci sa sneh, ten určite neľutoval, že sa rozhodol pomôcť zvieratkám v zime. Príjemná prechádzka do Kremnických vrchov potešila deti i dospelých. Sneh sa síce topil, ale na mrkve, jabĺčkach, semienkach rôzneho druhu  i vlastnoručne pripravených dobrotách si zvieratká po našom odchode určite pochutili! Ani premočené topánky, mokré otepľovačky i rukavičky nepokazili náladu nikomu, kto sa s p. Kosztom, s p.  Koloredyovou a s  pani učiteľkami odhodlal  vyjsť aj v čase zúriacej chrípky do našich krásnych hôr!

Ďakujeme všetkým, ktorí prišli!

                                                                         Prváci a druháci so svojimi pani učiteľkami               

nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie Celý album ...
Pridal Marián Holica o 09.02.2017 20:58:04

UNICEF - škola priateľská k deťom

ilustracny obrazok

Naša škola sa v školskom roku 2016/2017 rozhodla zapojiť do programu Škola priateľská k deťom a tým vytvoriť v jej priestoroch prostredie, kam chodia jej žiaci s radosťou. Tento celoročný program je postavený na myšlienke  Dohovoru o právach dieťaťa. Pomocou stanovených kritérií vzdeláva a vychováva k uplatňovaniu práv dieťaťa celé kolektívy škôl - žiakov, pedagogicky i nepedagogicky personál škôl, ale aj rodičov, pričom podstatným prvkom je plnohodnotná spoluúčasť detí na chode školy.

 

Kritériá získania titulu Škola priateľská k deťom pre školský rok 2016/2017:
1. Informovanie detí a rodičov o programe ŠPD
2. Školenie pre celý personál školy
3. Nástenka venovaná právam detí a spolupráci s UNICEF
4. Práva detí v školskom vzdelávacom programe
5. Spoločné rodičovské združenie
6. Zapájanie školy do aktivít UNICEF Slovensko
7. Žiacky školský parlament

Podrobnejšie informácie o kritériách a podmienkach ich získania nájdete na :
http://www.unicef.sk/sk/skoly/spd/

Pridal Ľudmila Pogádlová o 17.10.2016 12:51:50