ikonka obrazkaFotografia dňa

nahlad fotografie dna

Týždeň mlieka v školskom klube

07.06.2014 17:02:10

ikonka kalendaruPohľad do kalendára

Dnes je: 18.01.2017

Meniny má: Bohdana

Voľné pracovné miesto

Základná škola, Školská 526/53 v Handlovej prijme do pracovného pomeru od 6.3.2017: 

-        vychovávateľku pre ŠKD

 

Požiadavky – splnenie kvalifikačných predpokladov, bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť, dobrý vzťah k deťom, pozitívny prístup k práci, ochota a flexibilita.

 

Kvalifikačné predpoklady v zmysle zákona č. 317/2009  Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z.z..

 

Žiadosť o prijatie do zamestnania, profesijný životopis a súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby prijatia do zamestnania v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov posielajte na adresu školy alebo elektronicky na adresu: zsskolha@gmail.com do 13.2.2017. Informácie na tel. čísle: 046/5475397.

Pridal Ľudmila Pogádlová o 09.01.2017 12:42:52

Rodičovské združenie

ilustracny obrazok

Milí rodičia !

V dňoch 17. a 18. januára 2017 sa uskutočnia triedne rodičovské združenia zamerané na výchovno - vzdelávacie výsledky žiakov za 1. polrok školského roka 2016/2017.

Bližšie informácie nájdete v žiackej knižke. 

Tešíme sa na Vašu návštevu. 

Pridal Marián Holica o 09.01.2017 17:12:01

Milionár

Popoludnie 16. januára patrilo v piatom ročníku šikovnosti a vedomostiam, ktoré sa premenili v závere súťaže na sladké odmeny.

Svoje schopnosti si piataci mohli vyskúšať v populárnej hre Milionár. Súťažné družstvá odpovedali na sériu 15 – tich otázok. Súťaž bola určená iba pre šikovné hlavičky, pretože kompletne celá prebehla v angličtine a zaoberala sa angličtinou.

Hráči si mali možnosť vyskúšať rôzne hlavolamy ale aj praktické otázky každodennej angličtiny. Súťažiaci sa stavali k riešeniu úloh veľmi zodpovedne a ukážkovo vo svojej súťažnej skupinke spolupracovali. Peniažky, ktoré si zarobili v hre milionár v závere premenili na sladkú odmenu.  

nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie Celý album ...
Pridal Marián Holica o 16.01.2017 19:13:37

UNICEF - škola priateľská k deťom

ilustracny obrazok

Naša škola sa v školskom roku 2016/2017 rozhodla zapojiť do programu Škola priateľská k deťom a tým vytvoriť v jej priestoroch prostredie, kam chodia jej žiaci s radosťou. Tento celoročný program je postavený na myšlienke  Dohovoru o právach dieťaťa. Pomocou stanovených kritérií vzdeláva a vychováva k uplatňovaniu práv dieťaťa celé kolektívy škôl - žiakov, pedagogicky i nepedagogicky personál škôl, ale aj rodičov, pričom podstatným prvkom je plnohodnotná spoluúčasť detí na chode školy.

 

Kritériá získania titulu Škola priateľská k deťom pre školský rok 2016/2017:
1. Informovanie detí a rodičov o programe ŠPD
2. Školenie pre celý personál školy
3. Nástenka venovaná právam detí a spolupráci s UNICEF
4. Práva detí v školskom vzdelávacom programe
5. Spoločné rodičovské združenie
6. Zapájanie školy do aktivít UNICEF Slovensko
7. Žiacky školský parlament

Podrobnejšie informácie o kritériách a podmienkach ich získania nájdete na :
http://www.unicef.sk/sk/skoly/spd/

Pridal Ľudmila Pogádlová o 17.10.2016 12:51:50