ikonka obrazkaFotografia dňa

nahlad fotografie dna

Imatrikulácia prvákov

24.11.2016 13:06:44

ikonka kalendaruPohľad do kalendára

Dnes je: 29.04.2017

Meniny má: Lea

Štyri ročné obdobia alebo ako oslavuje príroda

ilustracny obrazok

                                             Projekt 2. B triedy s p. uč. Mgr. V. Koprnovou

Vedomostný portál Kozmix s množstvom zábavných úloh a aktivít si druháci obľúbili. Ani jedna úloha nemala taký úspech ako práve tá s kamarátom Kozmixom. Preto sme sa rozhodli vybrať si a zrealizovať Projekt kozmix Science – Moja prvá škola. Ten zamestnal deti na vyučovaní i doma, kde ochotne pomohli rodičia i starí rodičia. Ročné obdobia sme videli zrazu inými očami. Postupne sme sa  prelúskali cez zábavné aktivity o ročných obdobiach, zistili, čo je práca v tíme, zopakovali Zlaté pravidlá práce na projektovom vyučovaní, pracovali sme so symbolmi a informáciami o slovenských a regionálnych sviatkoch a udalostiach. Zrazu sa objavili v našej triede Zajačiky, Lienočky, Tekvičky, Eskimáci – tímy, ktoré nás naučili vzájomnej spolupráci, pomoci, trpezlivosti...Deti si vybrali Fašiangy, Veľkú noc  a Vianoce. Pozornosť venovali i regionálnym sviatkom a udalostiam ako je Deň baníkov a Deň bielych ruží. Deťmi vybraté práce o týchto sviatkoch a udalostiach sa stali súčasťou výstupu „plagátu“, ktorý sme vytvorili spolu s rodičmi pri našej záverečnej prezentácii. Ak ste zvedaví, o čom to všetko bolo, môžete prísť na návštevu do pavilónu B, kde Vám druháci radi poukazujú a porozprávajú o svojej práci.    

nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie Celý album ...
Pridal Marián Holica o 27.04.2017 20:36:56

"Vynikajúci pedagóg 2017"

V mikroregióne Handlovskej doliny býva dobrým zvykom, že pri príležitosti Dňa učiteľov sú každoročne  oceňovaní tí najlepší pedagógovia. Nebolo tomu inak ani tento rok.

 

Tento rok pri príležitosti mikroregionálnych osláv Dňa učiteľov "Ľuďom za katedrou" bola ocenená ďalšia naša kolegyňa, Mgr. Lucka Martincová, ktorá si za svoju osobnú angažovanosť a pedagogickú tvorivosť prevzala ocenenie "Vynikajúci pedagóg 2017".

 

Mgr. Lucia Martincová prišla do našej školy pred ôsmimi rokmi ako čerstvá absolventka a už u nás zostala.  Lucka, ako ju všetci dôverne oslovujeme, sa rýchlo zžila s tunajším kolektívom a aktívne sa zapojila do diania v škole i mimo nej. Patrí k najaktívnejším pedagogickým pracovníkom. Je koordinátorkou protidrogovej prevencie, vedúcou predmetovej komisie spoločensko–vedných predmetov, spolurealizátorkou projektu Zdravie a bezpečnosť v školách 2016 pod názvom: "Zdravie nekúpiš, len vypestuješ". Súčasťou tohto projektu bolo i zapojenie sa do programu Škola priateľská deťom (UNICEF), v ktorom bola p. učiteľka Martincová hlavnou koordinátorkou.

 

Je tiež autorkou a realizátorkou projektu  Nadácie Orange – Školy pre budúcnosť pod názvom: „Premeny tradičného vyučovania – aktívne učenie sa“, organizátorkou akcie Živá červená stužka, v rámci ktorej sme boli tento rok už po druhýkrát zaradení medzi 20 najlepších základných a stredných škôl v rámci Slovenska.

Spolupodieľala sa tiež  na projekte Poznám svoje mesto, ktorý bol ocenený ako Dobrý nápad 2016.

 

P. učiteľka Lucia Martincová patrí k pedagógom, ktorí sa v mimovyučovacom čase venujú nadaným a talentovaným žiakom. Jej žiaci sa pravidelne umiestňujú v súťažiach a olympiádach na medailových pozíciách. Pod jej vedením získali naši žiaci v uplynulom období 2-krát 1.miesto, 1 x 2.miesto, 1 x 3.miesto v OK dejepisnej olympiáde, 2 x jej žiaci boli úspešnými riešiteľmi krajského kola DO a to všetko len v priebehu posledných štyroch rokoch.

 

P. učiteľka Lucia Martincová je triednou učiteľkou v 6.A triede, pričom túto najpočetnejšiu triedu zvláda s absolútnou ľahkosťou. Keby nám náhodou do šiesteho ročníka pribudli ďalší žiaci, mali by sme veľký problém triedu rozdeliť, lebo od pani učiteľky Martincovej by dobrovoľne neodišiel ani jeden žiak a zrejme by hrozila aj hromadná vzbura rodičov.

 

P. učiteľke ďakujeme za odvedenú prácu a prajeme jej veľa ďalších úspechov!

nahlad obrazka z galerie Celý album ...
Pridal Marián Holica o 06.04.2017 15:23:02

Veľkonočné šantenie

Už tradične sa stretávame pred Veľkou nocou na tvorivých dielňach v CVČ Handlová. Aj v stredu, 12.apríla 2017, sa všetky deti z ŠKD tešili na Veľkonočné tvorivé dielne. Naučili sme sa, ako si vyrobiť  jarného vtáčika na paličke, veľkonočnú pohľadnicu a tiež ako  jednoducho sa dá vyzdobiť  vajíčko servítkovou technikou. To, ako sme tvorili, si pozrite vo fotogalérii.

                                                                                                                vychovávateľky ŠKD 

nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie Celý album ...
Pridal Marián Holica o 24.04.2017 10:16:21

Gymnastický štvorboj základných škôl

Gymnastický štvorboj základných škôl je postupová súťaž 5-členných družstiev chlapcov aj dievčat v troch vekových kategóriách. Organizátorom okresného, regionálneho a krajského kola gymnastickej súťaže je Okresný úrad, odbor školstva Trenčín v spolupráci s CVČ Spektrum Prievidza.

Žiaci našej školy aktívne trénovali nasledovné gymnastické disciplíny: akrobaciu, preskok, hrazdu, dievčatá lavičku a chlapci šplh aj člnkový beh.

Úspešne sme sa zúčastnili okresného kola, konaného v Prievidzi 14. a 15. marca 2017. Súťažilo 5 družstiev chlapcov aj dievčat v zložení:

 • veková kategória A dievčatá (3. miesto): Sandra Pukačová, Ema Vicanová, Alexandra Čoková, Romana Ivanová, Františka Rumpliová,                                                  
 • veková kategória A chlapci (1. miesto): Filip Juríček,  Martin Job, Erik Ciglan, Peter Baláž, Adrián Weiss,
 • veková kategória B dievčatá (4. miesto): Aneta Kamenská, Lucia Gazdíková, Adela Gazdíková, Nikola Nieburová, Martina Tončková,
 • veková kategória B chlapci (1. miesto): Daniel Hock, Andrej Hliva, Juraj Cimerman, Juraj Horský, Martin Lajstrík,
 • veková kategória C dievčatá (4. miesto): Erika Kočišová, Tamara Pazderová, Karolína Uramovská, Tamara Kaplánová, Natália Grófová.

Chlapčenské družstvá si svojím prvenstvom zabezpečili postup do regionálneho kola súťaže, ktoré sa konalo 29.3.1017. Región potvrdil gymnastickú zdatnosť chlapcov a zlatá medaila ich posunula do krajského kola.

12.4.2017 sa v Prievidzi stretlo 17 víťazných družstiev chlapcov aj dievčat Trenčianskeho kraja. Chlapci vekovej kategórie A aj B si zo športového stretnutia odniesli striebro. Najvyššie bodové ohodnotenie z mladšieho družstva získal Adrián Weiss a zo starších chlapcov Andrej Hliva. Srdečne im blahoželáme!

Veľké poďakovanie patrí všetkým reprezentantom školy za vynaložené úsilie na tréningoch aj na samotnej súťaži!

Mgr. A. Ujčeková, Mgr. J. Gazdíková, Mgr. V. Koprnová

nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie Celý album ...
Pridal Marián Holica o 27.04.2017 19:45:07

VAŠE 2% POMÔŽU NAŠEJ ŠKOLE

Kliknutím zobrazíte prílohy

Obraciame sa na Vás s prosbou o poskytnutie 2% podielu z dane pre NAŠU - VAŠU ZÁKLADNÚ ŠKOLU a pre Mareka Pavlíka, žiaka 9.A triedy, ktorý je zdravotne postihnutý prostredníctvom:

 • Občianskeho združenia HANDLOVČAN, SNP 2, 972 51 Handlová
 • Občianskeho združenia ONAS, Hlavná 10, 04018 Nižná Hutka

ktoré sú zaregistrované ako prijímatelia 2% podielu z dane fyzických a právnických osôb za zdaňovacie obdobie 2016.

 

Ako poukázať 2%
Dôležité termíny: do 31. marca 2017 – musia SZČO resp. právnické osoby podať daňové priznanie na daňový úrad.
Podanie daňových priznaní zo strany daňovníkov (FO), ktorí podávajú daňové priznanie + podanie daňových priznaní právnickými osobami - Vyhlásenie je už súčasťou daňového priznania do 30. apríla 2017.
Zasielanie vyhlásení zo strany daňovníkov, za ktorých daňovú povinnosť vyrovná zamestnávateľ (zamestnanec okrem vyhlásenia zasiela aj Potvrdenie o zaplatení dane).

 

Popis krokov pre venovanie 2% z dane
Ak ste zamestnaní:

 1. Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane.
 2. Vyplňte vyhlásenie o poukázaní 2 % z dane, ktoré sa dá stiahnuť zo stránky školy alebo získať v kancelárii školy. Uveďte vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane.
 3. Najneskôr do 25. apríla 2017 pošlite/doručte formuláre do školy a my to hromadne odovzdáme.
 4. Ak potvrdenie o zaplatení dane odovzdáte individuálne, prosíme Vás, aby ste nám doniesli do školy kópiu potvrdenia.

Ak ste právnická osoba:

 1. Poukázanie 2% z dane vyplňte do daňového priznania typu B - ODD. XII
 2. Prefoťte z daňového priznania stranu č.1, ODD. IX a XII a doručte kópiu do školy.

Ďakujeme za pomoc!

Pridal Administrátor Stránky o 17.02.2017 10:11:46