ikonka obrazkaFotografia dňa

nahlad fotografie dna

Keramický anjel

17.12.2019 14:26:28

ikonka kalendaruPohľad do kalendára

Dnes je: 27.01.2020

Meniny má: Bohuš

Šaliansky Maťko – okresné kolo

Súťaž v prednese slovenských povestí  pokračuje... Víťazi školských kôl postúpili do okresných kôl. V našom okrese Prievidza súťažilo v stredu 22.01.2020 spolu 45 recitátorov v troch vekových kategóriách.

V 1. kategórii žiakov 2. - 3. ročníka predviedla odbornej porote svoje začínajúce recitátorské umenie Viktória Guttmannová. Porotu očarila natoľko, že sa stala víťazkou 1. kategórie.

Druhá kategória žiakov 4. a 5. ročníka sa vyznačovala najdlhším zoznamom recitátorov. Spomedzi 17-tich účastníkov si svojím talentom vybojovala prvenstvo Natália Kormúthová.

Obidve žiačky našej školy si zodpovedným prístupom  a recitátorským nadaním zaslúžili postup do krajského kola súťaže, ktoré sa uskutoční 20. februára 2020 v Trenčíne.

Tretiu vekovú kategóriu žiakov 6. a 7. ročníka reprezentovala Adela Gazdíková. V náročnej konkurencii skúsených recitátorov sa umiestnila na krásnom 3. mieste.

Milé naše recitátorky, ďakujeme Vám za  reprezentáciu školy v okrese Prievidza a prajeme Vám  v Trenčíne veľa ďalších úspechov!

Mgr. A. Ujčeková, Mgr. P. Kulichová

nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie Celý album ...
Pridal Marián Holica o 24.01.2020 18:54:45

Anglický milionár

ilustracny obrazok

Milionár je populárny vedomostný program, ktorý je známy azda po celom svete.  Žiaci 6. ročníka si vyskúšali atmosféru takejto súťaže. Každý súťažiaci musel odpovedať na sériu 15 – tich náročných otázok, ktoré boli v anglickom jazyku.  Pri náročnejších otázkach sa deti aj trošku zapotili. Všetky úlohy však úspešne zvládli. Všetci mali možnosť nahratý počet euríčok vymeniť za vecné ceny a užitočné pomôcky do školy.

Mgr. Holica, Mgr. Mihálová

nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie Celý album ...
Pridal Marián Holica o 20.01.2020 19:50:15

Šaliansky Maťko Jozefa Cígera Hronského

Súťaž Šaliansky Maťko Jozefa Cígera Hronského vznikla v roku 1991 a stala sa  z nej celoslovensky veľmi dobre známa súťaž v prednese slovenských povestí. Každým rokom pribúda viac šikovných a nádejných mladých rozprávačov.

Školského kola sa zúčastnilo spolu 19 súťažiacich v troch vekových kategóriách. Vypočuli sme si povesti o kráľoch, čertoch, obroch, vedmách... Recitátori nám priniesli nielen umelecký zážitok, ale aj nové informácie z našej národnej histórie.

A tu sú víťazi jednotlivých vekových kategórií:

1.kategória (žiaci 2. a 3. ročníka)

1.miesto Viktória Guttmannová

2.miesto Karolína Kulichová

2.kategória (žiaci 4. a 5. ročníka)

1.miesto Natália Kormúthová,

2.miesto Kristína Kršková

3.miesto Lea Bošková

3.kategória (žiaci 6. a 7. ročníka)

1.miesto Adela Gazdíková

2.miesto Františka Rumpliová

3.miesto Sandra Pukačová

 

Všetkým súťažiacim ďakujeme za príjemné umelecké popoludnie!

Víťazom blahoželáme a prajeme im veľa úspechov v okresnom kole súťaže.

nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie Celý album ...
Pridal Marián Holica o 15.01.2020 15:36:26

Súťažíme s Perinbabou

Prvý deň po vianočných prázdninách nás všetkých milo prekvapila niekoľkocentimetrová vrstva snehu.

A tak sme neotáľali ani my a pustili sme sa do súťaženia. Naše stopy v snehu vytvárali rôzne obrazy, hádzali sme na terč snehovými guľami... A z toho malého množstva snehu sa nám podarilo vyrobiť aj niekoľko snehuliačikov, koníka, psíka, ale aj „iglu pre vtáčiky“.

Súťažili  skupinky i jednotlivci z 1. a  2. oddelenia školského klubu. Na záver sme v okolí ŠKD po stromoch rozvešali kŕmidlá s potravou  pre vtáčiky. Počas celej zimy ich budeme pravidelne dopĺňať semienkami.

                                              

Vychovávateľky ŠKD Z. Beznosková a D. Bieliková

nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie Celý album ...
Pridal Marián Holica o 15.01.2020 15:34:03

Novoročný stromček pre zvieratká

V spolupráci so Slovenským zväzom ochrancov prírody a krajiny A. Kmeťa a s CVČ Handlová sa naši žiaci, učitelia, no v nemalom zastúpení aj rodičia postarali o lesné zvieratká. Podujatie Novoročný stromček pre zvieratká sa stalo milou tradíciou. Na svoje si určite prišli zajace, srny, jelene, vtáky a ostatní obyvatelia lesa.

Celé dopoludnie bolo sprevádzané dobrou náladou, príjemným počasím a najmä dobrým pocitom z pohybu a pomoci zvieratkám v tomto náročnom období.

Mgr. J. Dórová

nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie Celý album ...
Pridal Marián Holica o 15.01.2020 15:31:15

Teach for Slovakia

Ako už viacerí možno viete, naša škola sa v tomto školskom roku zapojila do programu s názvom Teach for Slovakia (https://teachforslovakia.sk), cez ktorý k nám do Handlovej prišli, ako účastníčky učiť nové pani učiteľky, Lívia a Anna.

Teach for Slovakia okrem toho, že vysiela mladých ľudí opäť do školy, spája ľudí z rôznych oblastí biznisu, ktorým vzdelanie našich detí nie je ľahostajné.

Títo ľudia podporujú jednotlivých účastníkov rôznymi spôsobmi. Niektorí venujú žiakom svoj čas návštevou v triede a snažia sa im priblížiť niečo z ich života, alebo porozprávať čo sa skrýva za ich profesiou.

Jedným z takýchto podporovateľov je aj pán Hamáček.

V spolupráci s I Can Academy sa rozhodol, že  žiakom  5.B podaruje niečo naozaj zmysluplné.

Každé dieťa v triede, ktoré dobrovoľne prejavilo záujem, dostalo Školský motivačný diár.

O čo vlastne ide?

Táto krásna malá kniha v sebe skrýva časti so zhrnutím základných tabuliek a poznatkov z matematiky, slovenského jazyka a angličtiny, ktoré napomáhajú zlepšovať akademické výsledky našich detí.

Slúži tiež, ako návod, ktorý študentov na dennej báze nabáda rozmýšľať nad tým čo sa v ich živote deje.

Podporuje vytrvalosť a dáva žiakom motiváciu objavovať svoje talenty, zručnosti a pracovať na zlepšení svojich vzťahov aj seba samého.

Mohlo by sa zdať, že vedomá práca na svojich cieľoch bude pre deti v danom veku nezaujímavá.Pravda je však niekde úplne inde.

Naše deti si motivačný diár obľúbili od samého začiatku.

Pre viaceré sa stal každodenným pomocníkom, priateľom, kde si zapisujú svoje sny, zvládnuté úlohy i slová vďačnosti.

Je úžasné pozorovať, že sa ich knihy zapĺňajú kresbami a doteraz nevyslovenými želaniami o svojej budúcnosti.

Veríme, že sa táto spolupráca bude opakovať aj v budúcnosti, aby aj ostatné deti mali možnosť pozrieť sa na svoj život z inej perspektívy.

V mene detí posielame veľké ĎAKUJEME!

nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie Celý album ...
Pridal Marián Holica o 05.12.2019 14:55:32

Zmluva o poskytnutí NFP OPĽZ/13/2019

ilustracny obrazok
Pridal Administrátor Stránky o 18.03.2019 10:38:59

O projekte

Kliknutím zobrazíte prílohy
ilustracny obrazok

Výzva:  Čitateľská, matematická a prírodovedná gramotnosť v základnej škole

 

Názov projektu: „Zvyšovanie kvality výchovno-vzdelávacieho procesu prostredníctvom rozvoja čitateľskej, matematickej a prírodovednej gramotnosti žiakov v ZŠ Školská, Handlová“

 

Schválené: Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (č. OPLZ-PO1/2018/DOP/1.1.1-01- Operačný program Ľudské zdroje) k DOP „Zvyšovanie kvality výchovno-vzdelávacieho procesu prostredníctvom rozvoja čitateľskej, matematickej a prírodovednej gramotnosti žiakov v ZŠ Školská, Handlová“ bola uzavretá medzi Ministerstvom školstva vedy, výskumu a športu SR a Základnou školou Školská 526/53, Handlová dňa 13.2.2019. Zmluva o poskytnutí NFP nadobudla účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v CRZ poskytovateľom, teda 16.2.2019.

 

Trvanie projektu:                                                               24 mesiacov (marec 2019 - február 2021).

Celkové oprávnené výdavky na realizáciu projektu:      146 902,52 €

Nenávratný finančný príspevok:                                           139 557,39 € (95%)

Finančná podpora zriaďovateľa:                                               7 345,13 € (5%)

 

Hlavným cieľom projektu je zvýšiť kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu a zlepšiť študijné výsledky žiakov v oblasti čitateľskej, matematickej a prírodovednej gramotnosti. 

Hlavný cieľ bol podrobnejšie rozpracovaný do 3 špecifických cieľov:

  1. Zlepšiť výsledky žiakov v oblasti čitateľskej, matematickej a prírodovednej gramotnosti prostredníctvom netradičných metód a foriem vyučovania v extra hodinách a realizáciou aktivít mimoškolskej činnosti.
  2. Rozvíjať matematickú, čitateľskú a prírodovednú gramotnosť žiakov prostredníctvom podpory rozvoja kľúčových kompetencií pedagogických a odborných zamestnancov s cieľom zvýšiť kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu.
  3. Zabezpečiť činnosti riadenia/ koordinácie projektu vo vzťahu k vecným/ odborným aktivitám projektu pre obidve cieľové skupiny.

 

Projekt je zameraný na cieľovú skupinu pedagogických a odborných  zamestnancov a  žiakov školy.

 

Aktivity zamerané na žiakov majú u nich rozvíjať čítanie s porozumením, tvorivé myslenie, logický úsudok, schopnosť riešiť slovné úlohy z matematiky zamerané na logické a analyticko-syntetické myslenie a podporovať vyjadrovacie schopnosti s ich využitím v bežnom živote.

Realizácia projektu nám pomôže nielen zvyšovať, ale aj skvalitňovať úroveň vedomostí, rozvíjať samostatnosť, aktivitu, tvorivosť a kritické myslenie žiakov a zlepšovať kvalitu porozumenia písaného textu.

Slabé stránky školy budú odstránené realizáciou nasledovných opatrení v rámci projektu: 

  • Realizácia  extra hodín - Na základe rešpektovania stanovených podmienok inovovaného ŠVP v rámci upravených cieľov výchovy a vzdelávania sme sa rozhodli navýšiť počet hodín navrhnutý MŠVVaŠ SR. Naším zámerom je poskytnúť žiakom priestor na aktívne objavovanie, skúmanie, interpretáciu, riešenie problémov, aby boli úspešnejší v medzinárodných meraniach.  Zvýšením počtu vyučovacích hodín v školskom roku 2019/2020 vytvoríme priestor na uplatnenie medzipredmetových vzťahov a dosiahnutie stanovených cieľov v rámci čitateľskej, matematickej a prírodovednej gramotnosti. Extra hodiny sú navrhnuté tak, aby v primárnom vzdelávaní boli vyučovacie predmety rovnomerne rozdelené po jednotlivých ročníkoch. Prírodovednú gramotnosť budeme rozvíjať v 1.ročníku v predmete Prvouka. V 2.ročníku v predmete Slovenský jazyk a literatúra zatraktívnime proces výučby Multimediálným čítaním, kde sa zameriame na rozvoj techniky hlasného čítania s porozumením. Podporou matematickej gramotnosti sa chceme zamerať na využitie matematiky v praxi. Žiakov 3.ročníka naučíme správne porozumieť predovšetkým slovným úlohám, kde sa rozvíjajú vedomosti a zručnosti minimálne v dvoch oblastiach – čitateľskej aj matematickej gramotnosti. Tvorivým vyučovaním v 4.ročníku chceme podporiť rozvoj tvorivého myslenia, písania, vnímania a čítania, ktoré sú motiváciou k učeniu.

 

  • Podporou mimoškolskej činnosti (27 krúžkov alebo činností, ktoré nie sú financované zo vzdelávacích poukazov) budeme rozvíjať čitateľskú, matematickú a prírodovednú gramotnosť a zručnosti žiakov, čím vytvoríme predpoklad pre úspešné zvládnutie ostatných vyučovacích predmetov. Aktivity budú zamerané na pravidelné a aktívne formy výchovy a vzdelávania, ktoré nie sú realizované v rámci výchovného programu školy a zároveň budú podporovať rozvoj čitateľských, matematických a prírodovedných gramotností žiakov. Ťažiskom sú voľno-časové aktivity, kde pravidelný kontakt so žiakmi umožňuje rozvíjať komunikáciu a uplatňovať individuálny prístup. Zároveň sa vytvárajú podmienky na hravé činnosti pre žiakov, pomáhajú im pri príprave na vyučovanie, podieľajú sa na rozvoji nadania, špecifických schopností a tvorivosti žiakov.

 

  • V rámci klubovej činnosti plánujeme realizovať prednášky s výkladom a popisom metód, následnými ukážkami a praktickými aktivitami práce s textom. Uskutočníme otvorené hodiny pre učiteľov s využitím čitateľských stratégií a metód. V rámci stretnutí si vymeníme skúsenosti s aplikáciami vybraných metód na konkrétnych vyučovacích hodinách. Výhoda činnosti pedagogického klubu spočíva v tom, že učitelia sa navzájom poznajú a odbúrava sa ostych pýtať sa na neznáme veci. Tí pedagógovia, ktorí absolvovali školenia čitateľskej, matematickej a prírodovednej gramotnosti budú vedieť prijateľným spôsobom odovzdať svojim kolegom skúsenosti z praxe. Očakávame, že uvedený proces bude prínosom hlavne pre nových členov kolektívu, ktorí sa ešte len zoznamujú s potrebami  žiackej komunity v tomto regióne. Nakoľko vekovo starší učitelia majú ešte stále problémy s využívaním IKT, prínosom klubových stretnutí by mohli byť inštruktáže mladých kolegov, ako súčasnú techniku využívať vo vyučovacom procese.

 

  • Súčasťou projektových činností bude i realizácia interného vzdelávania pedagógov, ktoré bude prebiehať tak, že učitelia, ktorí v minulosti toto vzdelávanie absolvovali, odovzdajú svojim  kolegom nielen teoretické poznatky, ale i svoje postrehy z praxe s deťmi  jednotlivých ročníkov našej školy. Dôležitou úlohou je i modernizácia edukácie, ktorú chceme rozvíjať školením pedagógov v oblasti IKT a moderných technológií. Školiteľmi budú kolegovia, ktorí majú absolvované príslušné druhy vzdelávania. Učitelia prírodovedných predmetov absolvujú neakreditované vzdelávanie zamerané na matematiku.

 

Výstupom projektu by mal byť kooperujúci pracovný tím pedagógov a zmena postoja žiakov k vzdelávaniu a ich orientácia na potrebu celoživotného vzdelávania.

Pridal Ľudmila Pogádlová o 18.03.2019 14:06:36