ikonka obrazkaFotografia dňa

nahlad fotografie dna

Koncoročný výlet ôsmakov

27.06.2022 18:54:52

ikonka kalendaruPohľad do kalendára

Dnes je: 02.06.2023

Meniny má: Xénia

Chceš byť futbalista?

ilustracny obrazok
Pridal Marián Holica o 30.05.2023 17:31:14

Englishstar

ilustracny obrazok
Hľadali sme EnglishStar - teda žiaka s hviezdnymi vedomosťami v angličtine.
v 5. ročníku je to Laura Bakytová
v 6. ročníku je to Kristína Balátová
v 7. ročníku je to Mariana Ihringová
Všetkým súťažiacim gratulujeme k hviezdnemu výkonu a skvelým vedomostiam.
nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie Celý album ...
Pridal Marián Holica o 30.05.2023 13:41:59

Prečo mám rád slovenčinu? ...

ilustracny obrazok

Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko

31. ročník celoslovenského kola literárnej súťaže

Slávnostné odovzdávanie cien

Dnes sme prežili v Nových Zámkoch skvelý deň!

Hrdo sme stáli na pódiu a prevzali sme si ocenenia za naše literárne práce.

Pestrý kultúrny program umocnil náš hlboký zážitok.

Vyhodnotenie súťaže finančne podporili MŠVVaŠ SR, MK SR, ÚSŽZ a mesto Nové Zámky.

Ďakujeme!

nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie Celý album ...
Pridal Marián Holica o 29.05.2023 11:13:55

Deň mladých umelcov

ilustracny obrazok

Deň mladých umelcov
Ďakujeme pani učiteľke Janke Chudej a všetkým vyučujúcim, ktorí nám umožnili nahliadnuť do zákulisia základnej umeleckej školy.
Vyskúšali sme si hru na hudobných nástrojoch, spolu sme si zaspievali a vychutnali sme si krátky koncert našich "mladých umelcov".

nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie Celý album ...
Pridal Marián Holica o 29.05.2023 11:11:55

Čitateľský maratón

ilustracny obrazok

Čítajme si 2023

MsK Handlová

14. ročník celoslovenského detského čitateľského maratónu

Pridali sa aj naši druháci a tretiaci!

Čo myslíte, prekonali sme minuloročný rekord?

nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie Celý album ...
Pridal Marián Holica o 29.05.2023 11:09:12

Cestou necestou v ŠKD

ilustracny obrazok

Cestou necestou v ŠKD

alebo

Ako poznáme dopravné predpisy

Výchova k bezpečnosti v cestnej premávke začína aktivitami v škole a pokračuje na detskom dopravnom ihrisku.

Naši prváci a tretiaci sa s pani vychovávateľkami Zitkou a Aničkou zamerali na kvíz z dopravnej výchovy, spoznávali dopravné značky v hádankách, skladali puzzle, riešili osemsmerovku.

Svoje vedomosti môžu využiť budúci týždeň na dopravnom ihrisku!

nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie Celý album ...
Pridal Marián Holica o 29.05.2023 11:07:27

Slávnostné oceňovanie žiakov

ilustracny obrazok

Víťazov okresného kola Predmetových olympiád a súťaží

Školský rok 2022/2023, KaSS v Prievidzi

Škola je pyšná na žiakov, ktorí ju úspešne reprezentujú!

Benjamín Daniš, 2. miesto OK Matematickej olympiády Z6

Maroš Širáň, 1. miesto OK Matematickej olympiády Z7

Benjamín Daniš, 1. miesto OK Pytagoriáda P6

Maroš Širáň, 2. miesto OK Pytagoriáda P7

Eliška Puváková, 2. miesto OK Biologickej olympiády D – TP

Jozef Zderka, 3. miesto OK Biologickej olympiády D – TP

Emily Gregor, 2. miesto OK Šaliansky Maťko 1.kat.

Natália Kormúthová, 1. miesto OK Šaliansky Maťko 3.kat.

Ďakujeme a blahoželáme! 

nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie Celý album ...
Pridal Marián Holica o 23.05.2023 16:50:48

Buď dobrý kamarát, šikanu nikto nemá rád...

ilustracny obrazok

Projekt: "Buď dobrý kamarát, šikanu nikto nemá rád"
Aj naši pedagógovia sa zúčastnili vzdelávania, aby ovládali problematiku násilia medzi deťmi.
Žiakom v škole sa venovala preventistka mestskej polície, Lucia Chudá. Posielame video určené pre rodičov.
Hlavným cieľom projektu je zvýšenie informovanosti širokej verejnosti o citlivej téme akou je šikana a nebezpečenstvá na sociálnych sieťach.
Ďakujeme za váš čas!

 

Pridal Marián Holica o 09.05.2023 13:54:13

Škola má školského psychológa

Vážení rodičia, informujeme Vás o pôsobení školského psychológa, Mgr. Dominiky Valachovej, na našej škole.

Školský psychológ vykonáva odborné činnosti v rámci individuálneho a skupinového poradenstva, orientačnej diagnostiky, prevencie a intervencie k žiakom s osobitným zreteľom na proces výchovy a vzdelávania.
Poskytuje žiakom, pedagógom a rodičom/zákonným zástupcom individuálne psychologické služby  formou konzultačno-poradenskej činnosti.

Skupinové psychologické služby budú zamerané na rôzne témy a oblasti realizované  formou besied, prednášok a preventívnych aktivít.
V prípade potreby  môžete našu školskú psychologičku kontaktovať prostredníctvom EduPage alebo na mailovej adrese dominika.valachova@outlook.sk

 

Pridal Ľudmila Pogádlová o 05.04.2023 14:12:27

Školská zrelosť

ilustracny obrazok

Čo by mal budúci prvák ovládať?

Pozná farby a vyfarbuje obrázky,

kreslí čiary a vlnovky, vystrihuje a modeluje.

Správne vyslovuje všetky hlásky, vie sa predstaviť, pozná básničky a pesničky.

Spočíta predmety do 5 a orientuje sa v priestore.

Behá, skáče, prelieza, hádže a chytá loptu, robí kotrmelce.

Samostatne sa vie obuť a obliecť, pozapína si gombíky, zaviaže šnúrky.

Obslúži sa v jedálni aj na WC.

Rád sa hrá s kamarátmi, spory rieši bez hádky a vzdoru.

Priateľské stretnutie v MŠ s krátkymi aktivitami pre budúcich prváčikov si pripravili naši štvrtáci. Overili si ich vedomosti, zručnosti a školskú zrelosť. 

nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie Celý album ...
Pridal Marián Holica o 22.03.2023 13:47:37

2% z dane

Kliknutím zobrazíte prílohy
ilustracny obrazok

Obraciame sa na Vás s prosbou o poskytnutie 2% podielu z dane pre NAŠU - VAŠU ZÁKLADNÚ ŠKOLU prostredníctvom:

 

Občianskeho združenia ONAS, Hlavná 10, 04018 Nižná Hutka,

 

ktoré je zaregistrované ako prijímateľ 2% podielu z dane fyzických a právnických osôb za zdaňovacie obdobie 2022.

 

Popis krokov pre venovanie 2% z dane

Ak ste zamestnaní:

  1. Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane.
  2. Vyplňte vyhlásenie o poukázaní 2 % z dane, ktoré sa dá stiahnuť zo stránky školy alebo získať v kancelárii školy. Uveďte vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane.
  3. Najneskôr do 24. apríla 2023 pošlite/doručte formuláre do školy a my to hromadne odovzdáme.
  4. Ak potvrdenie o zaplatení dane odovzdáte individuálne, prosíme Vás, aby ste nám doniesli do školy kópiu potvrdenia.

 

Ak ste SZČO resp. právnická osoba:

  1. Poukázanie 2% z dane vyplňte do daňového priznania (daňové priznanie je potrebné podať do 31.3.2023 daňovému úradu)
  2. Prefoťte z daňového priznania zodpovedajúcu stranu a doručte kópiu do školy.

 

 

Ďakujeme za pomoc!

súbor na stiahnutie je umiestnený v hornom rohu príspevku po kliknutí na spinku. 

Pridal Ľudmila Pogádlová o 15.02.2022 21:23:43