ikonka obrazkaFotografia dňa

nahlad fotografie dna

Od Mikuláša do Vianoc v ŠKD

29.12.2022 21:25:27

ikonka kalendaruPohľad do kalendára

Dnes je: 23.03.2023

Meniny má: Adrián

Riaditeľské voľno

Riaditeľka základnej školy Mgr. Ľ. Pogádlová v súlade so zákonom 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov (podľa § 150 ods. 5) oznamuje, že z dôvodu:

 

  • organizačných zmien počas Testovania 9 poskytujem žiakom 5. – 8. ročníka školy riaditeľské voľno na deň 22.3.2023 (streda).
  • Mikroregionálnych osláv Dňa učiteľov poskytujem žiakom školy 1. – 9.ročníka riaditeľské voľno na deň 24.3.2023 (piatok).

 

V prípade nezáujmu o stravu (22.3.) je potrebné stravníkov odhlásiť u vedúcej ŠJ na tel. čísle 046 5475 934.

 

Ďakujeme za porozumenie. 

Pridal Administrátor Stránky o 20.03.2023 10:16:56

Deň otvorených dverí

ilustracny obrazok
Pridal Marián Holica o 18.03.2023 08:48:23

Príroda očami detí

ilustracny obrazok

Výstava výtvarných prác.

Aj my sme kresli, maľovali, tvorili.

Pozorovali sme prírodu a snažili sme sa zobraziť jej krásu!

Veríme, že sa vám naše výtvarné práce páčili.

Ďakujeme organizátorom CVČ Handlová a ZO SZOPK A. Kmeťa.

nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie Celý album ...
Pridal Marián Holica o 22.03.2023 16:57:06

Školská zrelosť

ilustracny obrazok

Čo by mal budúci prvák ovládať?

Pozná farby a vyfarbuje obrázky,

kreslí čiary a vlnovky, vystrihuje a modeluje.

Správne vyslovuje všetky hlásky, vie sa predstaviť, pozná básničky a pesničky.

Spočíta predmety do 5 a orientuje sa v priestore.

Behá, skáče, prelieza, hádže a chytá loptu, robí kotrmelce.

Samostatne sa vie obuť a obliecť, pozapína si gombíky, zaviaže šnúrky.

Obslúži sa v jedálni aj na WC.

Rád sa hrá s kamarátmi, spory rieši bez hádky a vzdoru.

Priateľské stretnutie v MŠ s krátkymi aktivitami pre budúcich prváčikov si pripravili naši štvrtáci. Overili si ich vedomosti, zručnosti a školskú zrelosť. 

nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie Celý album ...
Pridal Marián Holica o 22.03.2023 13:47:37

2% z dane

Kliknutím zobrazíte prílohy
ilustracny obrazok

Obraciame sa na Vás s prosbou o poskytnutie 2% podielu z dane pre NAŠU - VAŠU ZÁKLADNÚ ŠKOLU prostredníctvom:

 

Občianskeho združenia ONAS, Hlavná 10, 04018 Nižná Hutka,

 

ktoré je zaregistrované ako prijímateľ 2% podielu z dane fyzických a právnických osôb za zdaňovacie obdobie 2022.

 

Popis krokov pre venovanie 2% z dane

Ak ste zamestnaní:

  1. Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane.
  2. Vyplňte vyhlásenie o poukázaní 2 % z dane, ktoré sa dá stiahnuť zo stránky školy alebo získať v kancelárii školy. Uveďte vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane.
  3. Najneskôr do 24. apríla 2023 pošlite/doručte formuláre do školy a my to hromadne odovzdáme.
  4. Ak potvrdenie o zaplatení dane odovzdáte individuálne, prosíme Vás, aby ste nám doniesli do školy kópiu potvrdenia.

 

Ak ste SZČO resp. právnická osoba:

  1. Poukázanie 2% z dane vyplňte do daňového priznania (daňové priznanie je potrebné podať do 31.3.2023 daňovému úradu)
  2. Prefoťte z daňového priznania zodpovedajúcu stranu a doručte kópiu do školy.

 

 

Ďakujeme za pomoc!

súbor na stiahnutie je umiestnený v hornom rohu príspevku po kliknutí na spinku. 

Pridal Ľudmila Pogádlová o 15.02.2022 21:23:43

Spolupráca s MŠ

ilustracny obrazok

Ako vyzerá naozajstná škola a trieda?

Ako sa sedí v školskej lavici?

Veľa otázok v malej detskej hlávke budúceho prváka.

Odpovede na ne našli predškoláci z MŠ  EP Dimitrovova.

V rámci našej spolupráce navštívili prvácke mačiatka v 1.A triede.

A bolo to veľmi milé stretnutie.

Ďakujeme za návštevu!

nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie Celý album ...
Pridal Marián Holica o 17.03.2023 19:38:13

Hviezdoslavov Kubín okresné kolo

ilustracny obrazok

Okresné kolo súťaže Hviezdoslavov Kubín

14. - 16. marec 2023

Naši žiaci znovu úspešní!

Dorian Kasan (2.kat., poézia) - 1. miesto a postup do krajského kola,

Ela Grácová (3.kat., poézia) - 2. miesto s návrhom na postup do krajského kola.

Srdečne blahoželáme!

 

nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie Celý album ...
Pridal Marián Holica o 16.03.2023 15:38:12

Stratené rozprávky

ilustracny obrazok

Z rozprávky do rozprávky

Kto hľadá, nájde...

A prváci našli!

Čo vlastne hľadali?

Stratené rozprávky

Ďakujeme Divadlu pri kolkárni!

nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie Celý album ...
Pridal Marián Holica o 16.03.2023 14:09:38

úsporné opatrenia

ilustracny obrazok

Pre vysoké ceny energií musia školy začať  šetriť.

Naším prvým krôčikom bola výmena osvetlenia v priestoroch telocvične.

Poďakovanie patrí pánovi Sýkorovi za sponzorské dodanie LED svietidiel a zapožičanie plošiny potrebnej na ich montáž.

Ďakujeme aj zručnému pánovi školníkovi za výmenu pôvodného osvetlenia za nové.

Poteší nás každá znížená spotreba energie, vďaka ktorej neutrpí školský finančný rozpočet.

nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie Celý album ...
Pridal Marián Holica o 09.03.2023 15:56:50

Rebríček INEKO

ilustracny obrazok

Rebríček základných a stredných odborných škôl a gymnáziíINEKO

Ako sa umiestnila naša škola?

Hodnotenie 7,6 nás zaradilo medzi školy s výbornými výsledkami žiakov!

V Trenčianskom kraji sme obsadili 14.-16. miesto.

V okrese Prievidza je naša škola tretia najúspešnejšia!

Hodnotenie školy je vypočítané

-        na základe výsledkov celonárodných testov v 5. a 9. ročníku,

-        mimoriadnych výsledkov žiakov vo vybraných súťažiach.

Ďakujeme našim pedagogickým zamestnancom, žiakom a rodičom za odvedenú prácu vo vzdelávaní a úspešnú reprezentáciu školy!

nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie Celý album ...
Pridal Marián Holica o 24.01.2023 10:20:33

Duálne vzdelávanie v Brose

ilustracny obrazok

Stále nevieš kam na strednú školu?

Hľadáš strednú školu, kde môžeš uplatniť svoje poznatky aj v praxi?

Duálne vzdelávanie je bázou pre získanie nielen odborných znalostí, ale aj praktických zručností.

Prihlášku pošli do 20.02.2023!

Viac informácií nájdeš na:

https://www.brose.com/sk-sk/brose-in-slovakia/dual-education/?fbclid=IwAR01UsmDFr6iolz_Vfnw2PxSTbjlukFQbh2wEGTBa6Wes1I9HpQnNeJyq3w

 

nahlad obrazka z galerie Celý album ...
Pridal Marián Holica o 20.01.2023 17:09:00