Novinky

Oznam

Kliknutím zobrazíte prílohy

Vážení rodičia,

na základe informácie z RÚVZ a mesta Handlová Vám oznamujeme, že žiaci, ktorí nenastúpili do školy z dôvodu úzkych kontaktov na žiakov alebo pracovníkov SOŠ Handlová MÔŽU od zajtra (22.9.2020) nastúpiť do školy.

Nástup do školy je podmienený vyhlásením o bezinfekčnosti žiaka.

Na všetkých sa veľmi tešíme.

Vedenie školy

Pridal Ľudmila Pogádlová o 21.09.2020 12:34:53

Rodičovské združenie

Vážení rodičia,

z dôvodu epidemiologickej situácie v Handlovej Vám oznamujeme, že plenárne i triedne rodičovské združenia, ktoré boli plánované na 23.9.2020 sa PRESÚVAJÚ na iný termín. O termíne konania rodičovských združení  Vás budeme včas informovať.

Za porozumenie ďakujeme.

Pridal Ľudmila Pogádlová o 21.09.2020 11:44:06

Odporúčanie

„Dňom 19.9.2020 prechádza Stredná odborná škola v Handlovej do červenej fázy. Nariadením RÚVZ v Bojniciach bola určená všetkým žiakom, pedagógom a prevádzkovým zamestnancom prísna povinná domáca karanténa (zákaz opúšťania bydliska) do nedele 27. 9. 2020 vrátane. Dodržiavanie uvedeného nariadenia bude námatkovo kontrolované príslušníkmi PZ SR.“

Na základe tohto oznamu, ktorý bol zverejnený na webovej stránke školy SOŠ v Handlovej, Vám odporúčame, aby  ste neposielali do školy svoje deti, ktoré boli v kontakte s rodinnými príslušníkmi, zamestnancami školy a študentmi, ktorí navštevujú menovanú školu do 27. 09. 2020. Chceme tak zabrániť ďalšiemu šíreniu nákazy COVID- 19.

Vedenie školy

Pridal Ľudmila Pogádlová o 20.09.2020 17:56:09

Protiepidemické opatrenia

Kliknutím zobrazíte prílohy

Vážení rodičia!

Chráňme seba  a ostatných vo svojom okolí  dodržiavaním protiepidemických opatrení a odporúčaní. 

Výchovno-vzdelávací proces prebieha v nezmenenej forme, no škola upravuje základné prevádzkové podmienky vyplývajúce zo školských, hygienických a pracovnoprávnych predpisov.

Škola ostáva v zelenej fáze, keď v nej nie je žiaden podozrivý (ani pozitívny) žiak alebo zamestnanec.

Pretrvávajú základné odporúčania pre školy

  • Vstup cudzím osobám do priestorov školy je možný len s výnimkou potvrdenou riaditeľom školy a čestným prehlásením o bezinfekčnosti danej osoby. Pod cudzou osobou sa rozumie akákoľvek iná osoba okrem zamestnancov školy či žiaka.
  • Na komunikáciu externých osôb so školou počas stránkových hodín odporúčame využívať dištančný spôsob komunikácie (písomný cez EduPage, maily...).

Zákonný zástupca

  • Zabezpečí pre svoje dieťa každý deň minimálne 2 rúška a papierové jednorazové vreckovky.
  • Predkladá po každom prerušení dochádzky žiaka do ZŠ v trvaní viac ako 3 po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov) písomné vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti (príloha – spinka).
  • Po prerušení viac ako 5 pracovných dní (víkendy a sviatky sa nezapočítavajú) z dôvodu akéhokoľvek ochorenia predkladá potvrdenie o chorobe vydané všeobecným lekárom pre deti a dorast.
  • Počet vydaných Vyhlásení o bezinfekčnosti a Potvrdení o chorobe nie je limitovaný.
  • V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy.
  • Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladné nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom alebo príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené.

 

Riaditeľka školy

Mgr. Ľ. Pogádlová

Pridal Ľudmila Pogádlová o 17.09.2020 22:09:36

Predstavujeme triedy budúcich piatakov!

Kliknutím zobrazíte prílohy

Vážení rodičia a žiaci,

dovoľte nám predstaviť Vám novovzniknuté kolektívy budúcich piatakov.

Jednotlivé triedy nájdete v prílohách.

Príjemný začiatok školského roka!

Pridal Ľudmila Pogádlová o 27.08.2020 17:32:19

Oznam pre rodičov

Kliknutím zobrazíte prílohy

Vážení rodičia!

Vzhľadom na potrebu dodržiavania protiepidemických opatrení a odporúčaní sa upravujú základné organizačné podmienky výchovy a vzdelávania v základných školách pre školský rok 2020/2021.

Zákonný zástupca zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode aj pri odchode žiaka zo základnej školy, resp. školského klubu detí (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk). Zabezpečí pre svoje dieťa každý deň dve rúška papierové jednorazové vreckovky.  Predkladá pri prvom nástupe žiaka do ZŠ zdravotný dotazník (príloha 1) a písomné vyhlásenie (príloha 2) o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie. V prípade podozrenia na ochorenie informuje triedneho učiteľa a kontaktuje telefonicky detského lekára.

V prípade, že nemáte možnosť dotazník vytlačiť, môžete si ho osobne prevziať od 27.8. do 31.8.2020 na vedení školy.

Odporúča sa minimalizovať pohyb dospelých osôb pred ZŠ. Sprevádzajúce osoby sa vo vnútorných priestoroch školy nepohybujú s výnimkou žiakov 1. ročníka ZŠ. Žiaka môže v budove školy sprevádzať vždy len jeden zákonný zástupca.

Pri vstupe do budovy bude zriadený ranný filter. Žiak nosí rúško všade vo vnútorných priestoroch ZŠ. Žiaci prvého stupňa majú odporúčané nosiť rúška, ostatní žiaci povinne nosia rúško všade vo vnútorných priestoroch základnej školy, vrátane svojej triedy v interných priestoroch školy.

Dochádzka na vyučovanie je pre žiakov povinná, v škole prebieha riadne školské vyučovanie. Telocvičňa a ostatné vnútorné priestory na šport sa do 20.9. nevyužívajú.

 

Organizačné zabezpečenie a časový harmonogram od 2.9.2020

2.9.2020

1. roč.              7,50 – 10,00 h

2. – 4. roč.       8,30 – 10,00 h

5. – 9. roč.       8,30 – 10,30 h

 

Strava v ŠJ pre prihlásených žiakov:

1. – 4. roč.       10,00 – 10,30 h

5. – 9. roč.       10,30 h

3. – 7.9.2020

1. roč.              adaptačný program do 11,15 h

2. – 3. roč.       triednické práce 4 VH

4. roč.              triednické práce 5 VH

5. – 7.roč.        3. – 4.9.2020 triednické práce 5 VH, ukončenie 12,20 h

                       7.9.2020 vyučovanie podľa dočasného rozvrhu, ukončenie 12,20 h

8. – 9. roč.       3. – 4.9.2020 triednické práce 6 VH, ukončenie 13,10 h

                       7.9.2020 vyučovanie podľa dočasného rozvrhu

 

Stravovanie v ŠJ   3. 7.9.2020

1. roč.              11,15 – 11,40 h

2. – 3. roč.       11,45 – 12,10 h

4. – 5. roč.       12,20 – 12,45 h

6. – 7.roč.        12,50 – 13,10 h

8. – 9. roč.       13,15 – 13,35 h

V čase do 15.9.2020 nie je zabezpečená pre žiakov desiata v ŠJ.

 

Činnosť ŠKD

2.9.2020 – zápis žiakov do ŠKD.

Od 3.9.2020 začína priama činnosť ŠKD v obmedzenom režime od 6,00 h do 16,00 h.

1. roč.              p. vych. Z. Beznosková

2. roč.              p. vych. A. Oslancová

3. roč.              p. vych. R. Melikantová

4. roč.              p. vych. K. Hudecová

Žiadame rodičov o zváženie nutnosti zaradenia dieťaťa do ŠKD (v čase od 3.9. do 14.9.2020). Ranná ŠKD vyžaduje nosenie rúška.

 

Prajeme všetkým žiakom úspešný nový školský rok.

 

 

Pridal Ľudmila Pogádlová o 26.08.2020 14:53:32

Letné prázdniny

ilustracny obrazok

Milí priatelia :)

 

Ďakujeme že ste s nami boli aj v školskom roku 2019/2020. Všetkým Vám prajeme pohodové prázdniny, krásne leto a v týchto dňoch hlavne pevné zdravie.

 

Tešíme sa na Vás opäť v septembri.

kolektív zamestnancov ZŠ Školská

Pridal Marián Holica o 30.06.2020 19:46:29

Informácie pre budúcich prvákov

ilustracny obrazok

Vážení rodičia!

 

           Vaše dieťa bude v školskom roku 2020/21 navštevovať prvý ročník v ZŠ Školská, Handlová. Veríme, že sa Vaše dieťa do školy teší a my sa tešíme na vzájomnú spoluprácu.

            Rozhodnutia o prijatí budú pre vás pripravené na prebratie u zástupkyni školy od pondelka 29.6.2020 do piatku 3.6.2020 nasledovne:

PONDELOK, UTOROK, PIATOK – 9:00 – 12:00h

STREDA, ŠTVRTOK – 14:00 – 17:00h

            Pri preberaní rozhodnutí je dôležitý podpis oboch rodičov. Veríme, že si pracovné povinnosti upravíte tak, aby Vám niektorý termín vyhovoval. V prípade, že ste dieťa zapisovali pomocou elektronického formulára, je potrebné predložiť aj rodný list dieťaťa a Váš občiansky preukaz k overeniu údajov. Zároveň Vás chceme požiadať o vstupnú investíciu do triedneho fondu vo výške 15 €.

 

Dovoľujeme si Vám predložiť zoznam učebných potrieb a pomôcok, ktoré si určite dokážete pre svoje dieťa zaobstarať už vopred, aby ste v septembri nemali veľa výdavkov a starostí. Odporúčame všetky veci podpísať menom a priezviskom dieťaťa.

Zoznam potrieb:

peračník

-  dve ceruzky č. 2

-  farbičky (12 farieb)

výtvarná výchova

-  mastný pastel

-  plastelína

-  vodové farby – 12 farieb

-  plochý štetec

-  obrus na lavicu

-  zásterka

prezuvky s bielou podrážkou (pevná fixácia chodidla), vrecúško na prezuvky

hygienické vrecúško

-  uteráčik

-  tekuté mydlo (malé cestovné balenie)

-  hygienické vreckovky

-  toaletný papier

úbor na telesnú výchovu

-  cvičky – tenisky

-  tričko

- tepláková súprava

- ponožky

Ostatné školské pomôcky zabezpečí pre žiakov triedna pani učiteľka (zošity s pomocnou linajkou, bez pomocnej linajky, Moje prvé čiary – pracovné listy, informačný slovník pre rodičov, výkresy formátu A3, A4...) Zabezpečením pomôcok pre celú triedu na celý školský rok sa snažíme rodičom uľahčiť povinnosti vyplývajúce z prechodu dieťaťa do školského prostredia = vstupná investícia do triedneho fondu vo výške 15 €.

Vyučovanie v 1. školskom týždni je upravené vzhľadom na adaptáciu žiakov 1. ročníka na tri vyučovacie hodiny denne. Dieťa do školy prichádza aj odchádza v sprievode zákonného zástupcu (prípadne inej poverenej dospelej osoby). Odporúčame rodičom vopred si zabezpečiť pracovné povinnosti (pracovný čas) u svojho zamestnávateľa.

Záujem o stravu (obed, desiata) si zákonný zástupca potvrdí zápisným lístkom stravníka v prvý deň nástupu dieťaťa do školy u vedúcej Školskej jedálne.

Prihláškou do ŠKD (prevádzka od 6,00 h do 17,00 h) vyjadríte svoj záujem o popoludňajšiu činnosť dieťaťa. Čas denného nástupu aj odchodu dohodnete osobne s p. vychovávateľkou.

V posledný augustový týždeň očakávajte poštovú korešpondenciu na meno Vášho dieťaťa. Osobným listom sa Vaša nová p. učiteľka prihovorí dieťaťu a dozviete sa všetky potrebné informácie k organizácii prvého školského dňa, ktorým bude slávnostné otvorenie šk. roka 2020/2021.

Zaradenie dieťaťa do príslušnej triedy a meno Vašej novej pani učiteľky bude zverejnené na stránke školy www.zsskolha.sk najneskôr v posledný augustový týždeň.

Pridal Marián Holica o 22.06.2020 16:06:59

Stravovanie v školskej jedálni

Kliknutím zobrazíte prílohy
ilustracny obrazok

Vážení rodičia, aj v školskom roku 2020/2021 bude školské stravovanie s podporou dotácie zo štátu. V prípade záujmu je potrebné nahlásiť Vaše dieťa u vedúcej školskej jedálne do 10.7.2020.

Kontakt: 046 5475 934

Prihlášku na stravovanie je nutné odovzdať priamo vedúcej školskej jedálne. Nájdete ju ako prílohu tohto oznamu, alebo si ju môžete vyzdvihnúť priamo u nej. Na základe odovzdanej prihlášky vám bude odovzdaný šek na uhradenie stravy.

Ďakujeme

Pridal Marián Holica o 19.06.2020 13:43:52

Vyučovanie pre žiakov 6.-9.ročníka

Kliknutím zobrazíte prílohy

Na základe rozhodnutia zriaďovateľa ZŠ Školská 526/53 Handlová NEOBNOVUJE od 22.6. 2020 školské vyučovanie pre žiakov 6.-9.ročníka.

Žiaci týchto ročníkov prídu do školy odovzdať učebnice podľa rozpisu:

6.A – utorok o 8,30h

6.B – utorok o 9,30h

7.A – streda o 8,30h

7.B – streda o 9, 30h

8.A – štvrtok o 8,30h

8.B – štvrtok o 9,30h

9.A – pondelok o 9,30h

 

Pri príchode do školy je žiak povinný predložiť VYHLÁSENIE podpísané zákonným zástupcom, že žiak neprejavuje príznaky akútneho ochorenia, musí mať rúško, papierové vreckovky a pri príchode si dezinfikovať ruky. Vyhlásenie je priložené ako príloha tohto článku (spinka v pravom hornom rohu tohto článku). Pre žiakov ktorí nemajú možnosť si ho vytlačiť je dostupné v papierovej podobe na sekretariáte školy.

So všetkými žiakmi sa radi uvidíme pri odovzdávaní vysvedčení dňa 30.6.2020 o 7,50h.

Pridal Ľudmila Pogádlová o 18.06.2020 09:49:46