Dokumenty školy

Názov Dátum pridania Súbor
Inovovaný školský vzdelávací program 01.09.2022 Stiahnuť
Kolektívna zmluva 08.01.2018 Stiahnuť
Prevencia_rizikoveho_spravania 13.01.2020 Stiahnuť
Prevádzkový poriadok telocvične 05.11.2013 Stiahnuť
Prevádzkový poriadok_multifunkčné ihrisko 19.10.2022 Stiahnuť
RUP_22_23 01.09.2022 Stiahnuť
Smernica k prevencii a riešeniu šikanovania žiakov 05.09.2021 Stiahnuť
Správa o výchovno-vzdelávacích výsledkoch 2021_2022 28.12.2022 Stiahnuť
Správa_mimoriadna_situácia 16.12.2020 Stiahnuť
Učebné plány_22_23 01.09.2022 Stiahnuť
Výchovný_program 15.09.2019 Stiahnuť
Školský poriadok 19.10.2022 Stiahnuť
Školský poriadok_dodatok1 19.10.2022 Stiahnuť
Školský poriadok_dodatok2 19.10.2022 Stiahnuť
Školský poriadok_ŠKD 19.10.2022 Stiahnuť