Dokumenty školy

Názov Dátum pridania Súbor
Kolektívna zmluva 19.01.2024 Stiahnuť
Ochrana osobnych udajov 26.01.2024 Stiahnuť
Prevencia_rizikoveho_spravania 13.01.2020 Stiahnuť
Prevádzkový poriadok telocvične 05.11.2013 Stiahnuť
Prevádzkový poriadok_multifunkčné ihrisko 19.10.2022 Stiahnuť
RUP_23_24 20.12.2023 Stiahnuť
Smernica k prevencii a riešeniu šikanovania žiakov 05.09.2021 Stiahnuť
Správa o výchovno-vzdelávacích výsledkoch 2022_2023 20.12.2023 Stiahnuť
Správa_mimoriadna_situácia 16.12.2020 Stiahnuť
Učebné plány23_24 20.12.2023 Stiahnuť
Výchovný program ŠKD 27.03.2024 Stiahnuť
Školský poriadok 20.12.2023 Stiahnuť
Školský poriadok_dodatok1 19.10.2022 Stiahnuť
Školský poriadok_dodatok2 19.10.2022 Stiahnuť
Školský poriadok_ŠKD 19.10.2022 Stiahnuť
Školský vzdelávací program 20.12.2023 Stiahnuť