Dokumenty školy

Názov Dátum pridania Súbor
Dodatok k školskému poriadku - dištančné vzdelávanie 23.11.2020 Stiahnuť
Inovovaný školský vzdelávací program 16.12.2020 Stiahnuť
Kolektívna zmluva 08.01.2018 Stiahnuť
Prevencia_rizikoveho_spravania 13.01.2020 Stiahnuť
Prevádzkový poriadok multifunkčného ihriska 08.11.2013 Stiahnuť
Prevádzkový poriadok telocvične 05.11.2013 Stiahnuť
RUP_20_21 16.12.2020 Stiahnuť
Rokovací poriadok pedagogickej rady 05.11.2013 Stiahnuť
Smernica k prevencii a riešeniu šikanovania žiakov 13.01.2020 Stiahnuť
Správa o výchovno-vzdelávacích výsledkoch 2019_2020 16.12.2020 Stiahnuť
Správa o výchovno-vzdelávacích výsledkoch 2020_2021 14.12.2021 Stiahnuť
Správa_mimoriadna_situácia 16.12.2020 Stiahnuť
Učebné plány 20_21 16.12.2020 Stiahnuť
Výchovný_program 15.09.2019 Stiahnuť
Školský poriadok 15.09.2019 Stiahnuť
Školský poriadok ŠKD 16.12.2020 Stiahnuť