Informácie o škole

Hodnotenie aktualizačného vzdelávania

Kliknutím zobrazíte prílohy

V zmysle § 69 ods. 1 písm. d) zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch poskytovateľ vzdelávania Základná škola, Školská 526/53, Handlová uverejňuje na svojom webovom sídle hodnotenie uskutočneného vzdelávania v oblastiach:

1.      Zmeny školského kurikula

2.      Inkluzívne vzdelávanie

3.      Digitálne zručnosti

 

Garant vzdelávania: Mgr. Ľudmila Pogádlová – odborný garant aktualizačného vzdelávania školy

Lektori vzdelávania: Mgr. Petra Kulichová; Mgr. Andrea Ujčeková; Mgr. Ľudmila Pogádlová; Mgr. Jana Dorkinová

Celkom zúčastnených účastníkov vzdelávania:       39 osôb

 

Hodnotenie prebehlo na základe hodnotiaceho hárku.

Hodnotiaca škála:

hodnota 0 – som úplne nespokojná/ý

hodnota 1 – som nespokojná/ý

hodnota 2 – som skôr nespokojná/ý

hodnota 3 – som skôr spokojná/ý

hodnota 4 – som spokojná/ý

hodnota 5 – som úplne spokojná/ý

 

 

Pridal Marián Holica o 06.07.2023 12:35:49

Aktualizačné vzdelávanie 2022_2023

Kliknutím zobrazíte prílohy

Názov programu vzdelávania: Osobnostný rast pedagogických zamestnancov v oblasti nového kurikula,  inkluzívneho vzdelávania a digitálnych zručností.

 

Aktualizačné vzdelávanie bolo vytvorené v súlade s § 90dods. 12zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

Obsah aktualizačného vzdelávania je rozdelený do tematických okruhov a príslušných partikulárnych tém tak, aby bolo zabezpečené dosiahnutie stanovených parciálnych vzdelávacích cieľov. Obsahová štruktúra aktualizačného vzdelávania je koncipovaná tak, aby si účastník kontinuálne rozvíjal svoje profesijné zručnosti v oblasti:

  1. Zmeny školského kurikula
  2. Inkluzívne vzdelávanie
  3. Digitálne zručnosti

 

 

Pridal Marián Holica o 06.07.2023 12:22:43

Koniec roka v ŠKD

ilustracny obrazok

Aj v ŠKD už tento školský rok odzvonilo!

ĎAKUJEME rodičom za milé darčeky a kvietky,

no ĎAKUJEME hlavne za spoluprácu,

ĎAKUJEME za finančnú a materiálnu podporu.

Deťom ĎAKUJEME za veselé bláznivé chvíle!

Po zaslúženom oddychu sa na vás opäť tešíme v septembri.

Krásne prázdniny!

Vaše pani vychovávateľky

nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie Celý album ...
Pridal Marián Holica o 03.07.2023 07:36:52

My to už vieme

ilustracny obrazok

Čerstvý hrášok je jedným z najchutnejších darov záhrady na začiatku jari.

Kto by ho nemal rád?

Je sladký, jemný a plný sviežej chuti.

Ale vieme, kedy a ako sadiť hrach?

A ako ho treba pestovať?

ÁNO, MY TO UŽ VIEME!

Deti z ŠKD s p. vych. Jankou Rozenbergovou

nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie Celý album ...
Pridal Marián Holica o 14.06.2023 14:37:21

Deň matiek v ŠKD

ilustracny obrazok

Milé mamičky aj babičky,

prijmite od nás darček maličký.

Veľmi sme sa snažili,

aby sme vám radosť spravili.

ĎAKUJEME, že vás máme,

z lásky si vás vystískame.

Deti z ŠKD

nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie Celý album ...
Pridal Marián Holica o 13.05.2023 10:06:43

Zložky IZS

ilustracny obrazok

Spoznávame zložky integrovaného záchranného systému

ŠKD, 3. časť

Ministerstvo vnútra – Polícia

Čo by sme mali vedieť?

Polícia je službou pre verejnosť.

Policajná linka 158 je bezplatná.

Číslo voláme, keď je ohrozený život, zdravie alebo majetok!

Občania sa stávajú očami a ušami polície.

nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie Celý album ...
Pridal Marián Holica o 10.05.2023 07:39:38

Jarné otváranie studničiek

ilustracny obrazok

ŠKD a CVČ Handlová

Rozlúčili sme sa so zimou.

Odprevadili sme ju tradičným spôsobom, vynášaním a pálením Moreny.

S vodníkom sme otvorili studničku na Líščej lúke. Požiadali sme ju dostatok vlahy a dobrú úrodu. 

nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie Celý album ...
Pridal Marián Holica o 26.04.2023 15:58:22

Deň zeme v škd

ilustracny obrazok

Deň zeme v ŠKD

Už aj prváčik vie, že planéta Zem je súčasťou vesmíru.

Ale ako môžeme vlastnými skutkami prispieť k tomu, aby sa nám na nej dobre žilo?

Jednou z ciest je aj triedenie odpadu.

A  z odpadového materiálu vieme aj kadečo pekné vytvoriť,

Lebo ODPAD, TO CHCE NÁPAD!

nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie Celý album ...
Pridal Marián Holica o 23.04.2023 20:06:21

Spoznávame zložky integrovaného záchranného systému

ilustracny obrazok

Spoznávame zložky integrovaného záchranného systému - ŠKD, 2. časť

Záchranná zdravotná služba, RZP

Čo by sme mali vedieť?

Telefónne číslo 155 alebo spoločná tiesňová linka 112.

Poskytuje neodkladnú prednemocničnú zdravotnú starostlivosť v kritických situáciách  pri ohrození života alebo zdravia.

Zamestnáva zdravotníkov, lekárov, záchranárov.

Tvoria ju dvaja členovia v zložení zdravotnícky záchranár a vodič ambulancie.

Ďakujeme! 

nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie Celý album ...
Pridal Marián Holica o 16.04.2023 09:27:18

Zveropark Revište

ilustracny obrazok
Výlet ŠKD
Zveropark Revište
Bol to skvelý deň!
nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie Celý album ...
Pridal Marián Holica o 13.04.2023 14:52:55