Minulý školský rok

Oznam pre rodičov

Kliknutím zobrazíte prílohy

Vážení rodičia!

Vzhľadom na potrebu dodržiavania protiepidemických opatrení a odporúčaní sa upravujú základné organizačné podmienky výchovy a vzdelávania v základných školách pre školský rok 2020/2021.

Zákonný zástupca zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode aj pri odchode žiaka zo základnej školy, resp. školského klubu detí (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk). Zabezpečí pre svoje dieťa každý deň dve rúška papierové jednorazové vreckovky.  Predkladá pri prvom nástupe žiaka do ZŠ zdravotný dotazník (príloha 1) a písomné vyhlásenie (príloha 2) o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie. V prípade podozrenia na ochorenie informuje triedneho učiteľa a kontaktuje telefonicky detského lekára.

V prípade, že nemáte možnosť dotazník vytlačiť, môžete si ho osobne prevziať od 27.8. do 31.8.2020 na vedení školy.

Odporúča sa minimalizovať pohyb dospelých osôb pred ZŠ. Sprevádzajúce osoby sa vo vnútorných priestoroch školy nepohybujú s výnimkou žiakov 1. ročníka ZŠ. Žiaka môže v budove školy sprevádzať vždy len jeden zákonný zástupca.

Pri vstupe do budovy bude zriadený ranný filter. Žiak nosí rúško všade vo vnútorných priestoroch ZŠ. Žiaci prvého stupňa majú odporúčané nosiť rúška, ostatní žiaci povinne nosia rúško všade vo vnútorných priestoroch základnej školy, vrátane svojej triedy v interných priestoroch školy.

Dochádzka na vyučovanie je pre žiakov povinná, v škole prebieha riadne školské vyučovanie. Telocvičňa a ostatné vnútorné priestory na šport sa do 20.9. nevyužívajú.

 

Organizačné zabezpečenie a časový harmonogram od 2.9.2020

2.9.2020

1. roč.              7,50 – 10,00 h

2. – 4. roč.       8,30 – 10,00 h

5. – 9. roč.       8,30 – 10,30 h

 

Strava v ŠJ pre prihlásených žiakov:

1. – 4. roč.       10,00 – 10,30 h

5. – 9. roč.       10,30 h

3. – 7.9.2020

1. roč.              adaptačný program do 11,15 h

2. – 3. roč.       triednické práce 4 VH

4. roč.              triednické práce 5 VH

5. – 7.roč.        3. – 4.9.2020 triednické práce 5 VH, ukončenie 12,20 h

                       7.9.2020 vyučovanie podľa dočasného rozvrhu, ukončenie 12,20 h

8. – 9. roč.       3. – 4.9.2020 triednické práce 6 VH, ukončenie 13,10 h

                       7.9.2020 vyučovanie podľa dočasného rozvrhu

 

Stravovanie v ŠJ   3. 7.9.2020

1. roč.              11,15 – 11,40 h

2. – 3. roč.       11,45 – 12,10 h

4. – 5. roč.       12,20 – 12,45 h

6. – 7.roč.        12,50 – 13,10 h

8. – 9. roč.       13,15 – 13,35 h

V čase do 15.9.2020 nie je zabezpečená pre žiakov desiata v ŠJ.

 

Činnosť ŠKD

2.9.2020 – zápis žiakov do ŠKD.

Od 3.9.2020 začína priama činnosť ŠKD v obmedzenom režime od 6,00 h do 16,00 h.

1. roč.              p. vych. Z. Beznosková

2. roč.              p. vych. A. Oslancová

3. roč.              p. vych. R. Melikantová

4. roč.              p. vych. K. Hudecová

Žiadame rodičov o zváženie nutnosti zaradenia dieťaťa do ŠKD (v čase od 3.9. do 14.9.2020). Ranná ŠKD vyžaduje nosenie rúška.

 

Prajeme všetkým žiakom úspešný nový školský rok.

 

 

Pridal Ľudmila Pogádlová o 26.08.2020 14:53:32

Športová trieda

Splň si svoj futbalový sen a pridaj sa k NÁM a hráčom z klubu MFK BANÍK HANDLOVÁ.

ČAKÁ ŤA :
- športový rozvoj a aktivita pod dohľadom kvalifikovaných trénerov,
- skvelí kamaráti
- účasť na viacerých športových podujatiach,
- turnaje
- športový camp

TEŠIA SA NA TEBA:
KRISTIÁN HIRKA, prezident klubu MFK BANÍK Handlová
PETER KRIŠTÍN, futbalový tréner
ADAM PODOLAN, kondičný tréner

nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie Celý album ...
Pridal Marián Holica o 01.05.2020 17:00:50

Deň Zeme 1.B

V stredu 22.apríla mala sviatok naša planéta.

Prváci z 1. B spoločne oslávili Deň Zeme. Na online hodine sa rozprávali sa o tom, že:

 • zahodiť banánovú šupku na zem vôbec nie je dobrý nápad, pretože voľne v prírode sa rozkladá 2-5 týždňov, žuvačka až 50 rokov,
 • plastová fľaša v prírode vydrží až 150 rokov,
 • sklenená fľaša je kráľovná v dĺžke rozkladu – rozkladá sa až tisíc rokov,
 • všetko, čo sa v prírode rozloží, putuje do podzemných vôd,
 • spoločnosť, ktorá sa stará o odpad v našom meste, sa volá HATER.

Dohodli sa, že o našu planétu sa budeme starať a vážiť si jej dary, pretože Zem je len jedna. Ale viac o ich aktivitách prezradí video...

 

Pridal Marián Holica o 23.04.2020 17:22:49

Individuálny tréningový plán

Kliknutím zobrazíte prílohy
ilustracny obrazok

Zdravie je v dnešných časoch jednou z najdôležitejších vecí, preto sa športovci našej školy môžu držať individuálneho tréningového plánu (aj na stiahnutie v prílohe). 

Cvičenia robte podľa možností, prispôsobte si ich podľa svojich podmienok, prípadne ich vynechajte, ak chcete behať nevystavujte sa riziku, prípadne beh vynechajte, prajem veľa zdravia a verím, že sa čoskoro uvidíme na ihrisku...

Individuálny tréningový plán

 

Odporúčania:

 • dbať na správne posilnenie imunitného systému
 • pestrá a pravidelná strava
 • doplnenie vitamínov a minerálov(vitamíny C.B,D, horčík, vápnik, zinok)
 • ak chcete behať, vyhýbajte sa kontaktu s ostatnými ľuďmi, behajte v prírode vo svojom okolí, mimo civilizácie (v rúšku)
 • cvičenia si upravte, prispôsobte pomôckam, ktoré doma máte
 • kto chce, môže si pridať buď cvičenia, alebo počet opakovaní, ale primerane svojim možnostiam
 • ak budete behať vonku, behajte výhradne sami, prípadne len s rodičom

Dám Vám plán na 2 týždne, ktoré si striedajte:

 

1.     týždeň:

PO- sila, lopta

 • rozcvičenie 5-10 min.

4 série:

 • 1 séria: drepy 15x, kľuky 15x, výpady 15x každá noha, brušáky 15x, drep-výskok 15x, sklápačky 15x
 • oddych medzi cvičeniami 30-60 s.
 • ball mastery (ovládanie lopty) našľapováky, ping-pong – na mieste, v pohybe (podľa možností) – sústrediť sa na techniku prevedenia
 • Plank –doska 30-45 s., plank-bočný jedna aj druhá strana 30-45 s.

ST- koordinácia, rýchlosť, lopta

 • rozcvičenie 5-10 min.
 • koordinácia (rebrík, prípadne slalom, podľa možností) 4x každé cvičenie
 • koordinácia + krátky štart (podľa možností) 4x každé cvičenie
 • slalom s loptou (prípadne ball mastery na rebríku) 4x každé cvičenie
 • štarty z rôznych polôh (drep, sed, ľah vpred, ľah vzad, kľuk,...) 8-10štartov
 • beh v prírode 20 min. (podľa možností)
 • STREČING!!!

PI- beh

 • rozcvičenie 5-10 min.
 • 30- 40 min. beh vonku (striedanie tempa – ľahké, stredné, šprint) – rôzne úseky (dĺžky a čas)

 

2. týždeň

PO- sila, lopta

 • rozcvičenie 5-10 min.

4 série:

 • 1 séria: kľuky 15x, výpady 15x každá noha, brušáky 15x, drep-výskok 15x, Brucho – vystierať nohy nepoložiť na zem 30x, Brucho – dvíhanie nôh do sviečky 10x, striedavé švihy kolenom 20x (ľavá pravá noha)
 • oddych medzi cvičeniami 30-60 s.
 • ball mastery (ovládanie lopty) poťahovačky, poťahovačky so zastavením – na mieste, v pohybe (podľa možností) – sústrediť sa na techniku prevedenia
 • ping pong, poťahovačky dozadu (v pohybe podľa možností) – sústrediť sa na techniku prevedenia
 • Plank –doska 30-45 s., plank-bočný jedna aj druhá strana 30-45 s.

 

ST- beh, lopta

 • rozcvičenie 5-10 min.
 • šprint čo najviac sa dá (podľa možností) 10x, oddych 30-60s. medzi šprintami
 • žonglovanie –pravá, ľavá noha, podhadzovanie – stehno, priehlavok, hlava
 • nácvik kľučiek na mieste („prekračovačka“, „bicykel“, „robenovka“, „zidanovka“, „ronaldo taneček“)
 • beh v prírode 20 min. (podľa možností)
 • STREČING!!!

PI- rýchlosť, lopta

 • rozcvičenie 5-10 min.
 • koordinácia + šprint (rebrík, slalom podľa možností) 4x
 • krátke šprinty 10x
 • štarty z rôznych polôh (drep, sed, ľah vpred, ľah vzad, kľuk,...) 8-10štartov
 • lopta – ball mastery podľa fantázie
 • Plank –doska 30-45 s., plank-bočný jedna aj druhá strana 30-45 s.
Pridal Marián Holica o 01.04.2020 10:54:37

Dobrodružstvá s Kozmixom

ilustracny obrazok

Nasledujúce dni si môžu všetci kamaráti Kozmixa a Maxa spríjemniť zábavnými úlohami, ktoré pripravili pre všetkých zadarmo!

Stačí si vytvoriť nový účet: moj.kozmix.sk. Aktivačný kód: skolazdomu.

Prajeme Vám veľa zábavy!!!

Mgr. V. Koprnová

 

Pridal Marián Holica o 14.03.2020 13:11:26

Festival pohybových skladieb Trnava

Slovenská gymnastická federácia – sekcia Gymnastika pre všetkých zorganizovala v sobotu 07. marca 2020 už 24. ročník súťažnej prehliadky pohybových skladieb všetkých vekových kategórií. Žiačky absolvujúce vyučovanie telesnej a športovej výchovy rozšírené o aerobik reprezentovali nielen našu školu, ale aj Klub športovej gymnastiky Handlová. Choreografiou Lion king získali diplom a bronzovú medailu.

Blahoželáme a tešíme sa na Trnavu opäť o rok!

nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie Celý album ...
Pridal Marián Holica o 07.03.2020 21:16:55

Pom pomove rozprávky

Pom pom je rozprávková bytosť, ktorá ožila na divadelných doskách a naši piataci a šiestaci ju mali možnosť stretnúť. V Divadle Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene sme zistili aké to je, keď sa zbláznia hodiny vo veži a čas plynie tak trochu inak. Hrdinova zažili úžasné veci, fantázia fungovala na plné obrátky a príbeh našťastie dobre skončil. 

Predstavenie sme si užili a už teraz sa tešíme na ďalšie. 

 

nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie Celý album ...
Pridal Marián Holica o 03.03.2020 20:14:23

Vansovej Lomnička

Dňa 3.3. a 4.3 2020 sa konal 9. ročník recitačnej súťaže dievčat základných škôl handlovskej doliny Vansovej Lomnička. Našu školu za 1. stupeň úspešne reprezentovala Natália Kormúthová (4.A), ktorá obsadila krásne 3. miesto v prednese prózy a za 2. stupeň sa v prednese prózy umiestnili Adela Gazdíková na 2. mieste a Alexandra Krajčíriková na 3. mieste. 

Gratulujeme!

nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie Celý album ...
Pridal Ľudmila Pogádlová o 03.03.2020 19:38:57

Čitateľský oriešok

Naši štvrtáci sa úspešne prelúskali úlohami čitateľsko-výtvarnej súťaže odborného nakladateľstva RAABE pod názvom Čitateľský oriešok.

Na planéte Geometrioland v galaxii zvanej Betulaxia spoznali vľúdne a priateľské tvory. Hlavnou hrdinkou druhého príbehu bola pokojná sučka pudla Nessy. A kde sa mohli hlavní hrdinovia oboch príbehov stretnúť? To už bola výtvarný výzva pre našich lúštiteľov. K tomu niekoľko zaujímavých úloh z matematiky, slovenského aj anglického jazyka... Nikto sa nedal vo vedomostiach zahanbiť a odmenou pre každého bol certifikát úspešného lúštiteľa.

nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie Celý album ...
Pridal Ľudmila Pogádlová o 02.03.2020 22:19:09

Vitajte v škole

Vždy sa naši žiaci potešia milej návšteve predškolákov. Zaspomínajú si na časy strávené v MŠ a budúci prváci nájdu odvahu posadiť sa do školáckych lavíc. S prváckymi pani učiteľkami - Jarkami si deti z MŠ EP Dimitrovova odskúšali jednu celú vyučovaciu hodinu! A všetci ju zvládli na jednotku!

nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie Celý album ...
Pridal Marián Holica o 22.02.2020 20:50:36