Zmluvy, faktúry, objednávky

Typ / Číslo Hodnota Dátum Dodávateľ Podpis Dokumenty
Faktúra
č. 220089 - 220137
30907.73 s DPH 30.06.2022 rôzni dodávatelia Ľudmila Pogádlová ZŠ - faktúry 05.-06.2022
Popis: Kniha faktúr 05.- 06.2022
Faktúra
č. 2022130-2022182
11931.17 s DPH 30.06.2022 rôzni dodávatelia Ľudmila Pogádlová ŠJ - faktúry 05_06.2022
Popis: Školská jedáleň - Faktúry 05_06.2022
Faktúra
č. 2022098 - 2022129
7303.77 s DPH 30.04.2022 rôzni dodávatelia Ľudmila Pogádlová Kniha faktúr ŠJ 04.2022
Popis: Školská jedáleň - Faktúry 04.2022
Faktúra
č. 220069 - 220088
12805.03 s DPH 30.04.2022 rôzni dodávatelia Ľudmila Pogádlová ZŠ - faktúry 04.2022
Popis: Kniha prijatých faktúr - ZŠ 04.2022
Objednávka
č. 5
0 s DPH 11.04.2022 PELAC - Ing. Peter Lackovič Ľudmila Pogádlová Objednávka č.05
Popis: Objednávka na dezinsekciu
Faktúra
č. 2022001-2022097
17170.29 s DPH 31.03.2022 rôzni dodávatelia Ľudmila Pogádlová ŠJ - faktúry 01_03.2022
Popis: Školská jedáleň - Faktúry 01_03.2022
Faktúra
č. 220001-220068
43711.96 s DPH 31.03.2022 rôzni dodávatelia Ľudmila Pogádlová ZŠ - faktúry 01_03.2022
Popis: Kniha faktúr 01_03.2022
Objednávka
č. 42022
738 s DPH 23.03.2022 Dom kultúry mesta Handlová Ľudmila Pogádlová Objednávka č.04
Popis: Objednávka na zabezpečenie workshopu pre učiteľov Hornej Nitry
Objednávka
č. 032022
180 s DPH 21.03.2022 PELAC - Ing. Peter Lackovič Ľudmila Pogádlová Objednávka č.03
Popis: Objednávka na deratizáciu
Zmluva
č. 09.2022
0 s DPH 02.02.2022 Stredoslovenská energetika, a. s. Ľudmila Pogádlová SSE a. s.
Popis: Zmluva o združenej dodávke elektriny
Zmluva
č. 06.2022
0 s DPH 20.01.2022 Ján Machovič - EDEN Ľudmila Pogádlová Ján Machovič - EDEN
Popis: Zmluva na potraviny r.2022
Zmluva
č. 01.2022
700 s DPH 18.01.2022 COOP Jednota Prievidza, spotrebné družstvo Ľudmila Pogádlová COOP Jednota
Popis: Zmluva na potraviny r.2022
Objednávka
č. 012022
0 s DPH 18.01.2022 AG FOODS SK s.r.o. Ľudmila Pogádlová Objednávka č.01
Popis: Objednávka na dodávku potravín v roku 2022
Objednávka
č. 2
0 s DPH 18.01.2022 COOP Jednota Ľudmila Pogádlová Objednávka č.02
Popis: Objednávka na dodávku potravín v roku 2022
Zmluva
č. 03.2022
0 s DPH 07.01.2022 Tormäs s.r.o. Ľudmila Pogádlová Tormäs s.r.o.
Popis: Zmluva na potraviny r.2022
Zmluva
č. 05.2022
0 s DPH 07.01.2022 Inmedia s.r.o. Ľudmila Pogádlová Inmedia s.r.o.
Popis: Zmluva na potraviny r.2022
Zmluva
č. 07.2022
0 s DPH 07.01.2022 DAVPEK s.r.o. Ľudmila Pogádlová DAVPEK s.r.o.
Popis: Zmluva na potraviny r.2022
Zmluva
č. 04.2022
0 s DPH 02.01.2022 LUNYS s.r.o. Ľudmila Pogádlová LUNYS s.r.o.
Popis: Zmluva na potraviny r.2022
Zmluva
č. 08.2022
0 s DPH 02.01.2022 AG FOODS SK s.r.o. Ľudmila Pogádlová AG FOODS s.r.o.
Popis: Zmluva na potraviny r.2022
Faktúra
č. 208-317/2021
59170.52 s DPH 31.12.2021 rôzni dodávatelia Ľudmila Pogádlová ZŠ - faktúry 11_12.2021
Popis: ZŠ - Faktúry 11_12.2021
Faktúra
č. 02._06.2021
-2928.77 s DPH 31.12.2021 Indícia, n.o., BCF Energy, s. r. o. Ľudmila Pogádlová Dobropisy 02_06.2021
Popis: Dobropisy za 10_12.2021
Faktúra
č. 735 - 778
7118.14 s DPH 31.12.2021 rôzni dodávatelia Ľudmila Pogádlová ŠJ - faktúry 11_12.2021
Popis: Školská jedáleň - Faktúry 11_12.2021
Objednávka
č. Objednávka č.12.2021
56 s DPH 14.12.2021 Patrik Nechala - Elektro opravovňa u Nechalu Ľudmila Pogádlová Obj. č.12 - Elektro opravovňa u Nechalu
Popis: Objednávka na opravu umývačky riadu
Objednávka
č. Objednávka č. 11.2021
8030.5 s DPH 10.12.2021 INSGRAF s. r. o. Ľudmila Pogádlová Obj.č.11 - INSGRAF, s. r. o.
Popis: Objednávka na dodávku nábytku
Objednávka
č. Objednávka č.10/2021
3851.86 s DPH 09.12.2021 Eštok, s. r. o. Ľudmila Pogádlová Obj.č 10.2021 - Eštok, s. r. o.
Popis: Objednávka na dodávku a pokládku PVC krytiny
Objednávka
č. Objednávka č.9.2021
1907.28 s DPH 07.12.2021 Sontek s. r. o. Ľudmila Pogádlová Obj. č.9.2021 - Sontek s. r. o.
Popis: Objednávka č.9 - dodávka rozhlasovej audio ústredne
Objednávka
č. Objednávka č. 08.2021
1340 s DPH 07.12.2021 Milan Chrenovský, Handlová Ľudmila Pogádlová Obj.č.8 - Milan Chrenovský
Popis: Objednávka na výrobu pódia a obojstranného stolíka do učebne
Zmluva
č. 02.2022
0 s DPH 07.12.2021 Chrien s.r.o. Ľudmila Pogádlová Chrien s.r.o.
Popis: Zmluva na potraviny r.2022
Objednávka
č. Objednávka č.07/2021
800 s DPH 06.12.2021 Denebola, s. r. o. Ľudmila Pogádlová Objednávka 07.2021 - Denebola, s. r. o.
Popis: Objednávka na uskutočnenie verejného obstarávania na dodávateľa elektrickej energie r.2022
Faktúra
č. 665 - 734
13812.86 s DPH 31.10.2021 rôzne Ľudmila Pogádlová Kniha došlých faktúr 9_10.2021 ŠJ
Popis: Jedáleň - kniha došlých faktúr 9_10.2021
Faktúra
č. 165_207
23779.29 s DPH 31.10.2021 rôzne Ľudmila Pogádlová Kniha došlých faktúr 9_10.2021
Popis: Kniha došlých faktúr 9_10.2021
Objednávka
č. Objednávka č.6
240 s DPH 27.10.2021 Pelac, Ing. Peter Lackovič Ľudmila Pogádlová Objednávka č.6
Popis: Objednávka na preventívnu jesennú deratizáciu
Faktúra
č. 134_164.2021
23781.74 s DPH 31.08.2021 rôzne Ľudmila Pogádlová 07_08.2021
Popis: Kniha došlých faktúr júl, august.2021
Faktúra
č. 06/2021
27918.37 s DPH 30.06.2021 rôzne Ľudmila Pogádlová 06/2021
Popis: došlé fa 06/2021
Faktúra
č. 05/2021
-9383.39 s DPH 31.05.2021 KMET Handlová a. s. Ľudmila Pogádlová 05/2021 DD
Popis: Kniha dodávateľských dobropisov 05.2021
Faktúra
č. 05/2021
11745.12 s DPH 31.05.2021 rôzne Ľudmila Pogádlová 05/2021
Popis: Kniha dodávateľských faktúr máj 2021
Faktúra
č. 4/2021
12137.29 s DPH 30.04.2021 rôzne Ľudmila Pogádlová 4/2021
Popis: Kniha dodávateľských faktúr ZŠ apríl 2021
Zmluva
č. 20042021
0 s DPH 20.04.2021 Frape catering s r.o. Trnava Ľudmila Pogádlová Rámcová kúpna zmluva
Popis: Frape
Faktúra
č. 03/2021
7974.46 s DPH 31.03.2021 rôzne Ľudmila Pogádlová 3/2021
Popis: Kniha dodávateľských faktúr ZŠ Marec 2021
Objednávka
č. 1/2021
0 s DPH 30.03.2021 HAMACH s.r.o. Prievidza Ľudmila Pogádlová 1/2021
Popis: Objednávka jarnej deratizácie ZŠ, ŠJ
Zmluva
č. 22022021
0 s DPH 22.02.2021 TORMAS Prievidza Ľudmila Pogádlová Kúpna zmluva
Popis: Kúpna zmluva
Zmluva
č. 290121
0 s DPH 29.01.2021 LUNYS s r.o. Poprad Ľudmila Pogádlová Rámcová kúpna zmluva LUNYS
Popis: Rámcová kúpna zmluva
Zmluva
č. KZ 2021/PD005
0 s DPH 29.01.2021 Chrien s r.o. Zvolen Ľudmila Pogádlová Rámcová kúpna zmluva
Popis: Rámcová kúpna zmluva
Faktúra
č. 12/2020
44531.11 s DPH 31.12.2020 rôzne Ľudmila Pogádlová 12/2020
Popis: Kniha dodávateľských faktúr ZŠ December 2020
Faktúra
č. 12/2020
1323.94 s DPH 31.12.2020 rôzne Ľudmila Pogádlová 12/2020
Popis: Kniha dodávateľských faktúr ŠJ December 2020
Faktúra
č. 11/2020
16239.79 s DPH 30.11.2020 rôzne Ľudmila Pogádlová 11/2020
Popis: Kniha dodávateľských faktúr ZŠ November 2020
Faktúra
č. 11/2020
4092.57 s DPH 30.11.2020 rôzne Ľudmila Pogádlová 11/2020
Popis: Kniha dodávateľských faktúr ŠJ November 2020
Zmluva
č. 19112020
0 s DPH 19.11.2020 Organika Piešťany Ľudmila Pogádlová sponzorská zmluva
Popis: školské mlieko
Faktúra
č. 10/2020
20975.15 s DPH 31.10.2020 rôzne Ľudmila Pogádlová 10/2020
Popis: Kniha dodávateľských faktúr ZŠ Október 2020
Faktúra
č. 10/2020
10969 s DPH 31.10.2020 rôzne Ľudmila Pogádlová 10/2020
Popis: Kniha dodávateľských faktúr ŠJ Október 2020
Zmluva
č. 1-790861064318
0 s DPH 19.10.2020 T-COM Ľudmila Pogádlová T-COM
Popis: Dodatok k zmluve
Objednávka
č. 10/2020
0 s DPH 13.10.2020 HAMACH s.r.o. Prievidza Ľudmila Pogádlová 10/2020
Popis: Objednávka - deratizácie a dezinfekcie ZŠ + ŠJ
Faktúra
č. 9/2020
6374.4 s DPH 30.09.2020 rôzne Ľudmila Pogádlová 9/2020
Popis: Kniha dodávateľských faktúr ŠJ September 2020
Faktúra
č. 9/2020
10150.96 s DPH 30.09.2020 rôzne Ľudmila Pogádlová 9/2020
Popis: Kniha dodávateľských faktúr ZŠ September 2020
Objednávka
č. 9/2020
281 s DPH 18.09.2020 CORA - GASTRO, s.r.o. Ľudmila Pogádlová 9/2020
Popis: Objednávka kuchynského náradia
Zmluva
č. 08092020
0 s DPH 08.09.2020 Organika s r.o. Piešťany Ľudmila Pogádlová šk.mlieko
Popis: školské mlieko
Zmluva
č. 04092020
0 s DPH 04.09.2020 Valman s r.o. Nový Svet Ľudmila Pogádlová šk.ovocie
Popis: školské ovocie a zelenina
Objednávka
č. 9/2020
318 s DPH 03.09.2020 AJ Produkty Ľudmila Pogádlová 92020
Popis: Objednávka - skriňa šatňová
Objednávka
č. 9/2020
2656.32 s DPH 03.09.2020 Linea SK Ľudmila Pogádlová 92020
Popis: Objednávka - lavica šatňová
Objednávka
č. 9/2020
0 s DPH 03.09.2020 KMET Handlová, a.s. Ľudmila Pogádlová 92020
Popis: Objednávka - teplo 2021
Zmluva
č. 27072020
0 bez DPH 03.09.2020 ZŠ Školská Handlová Ľudmila Pogádlová 27072020
Popis: Zmluva o nájme
Faktúra
č. 8/2020
6486.6 s DPH 31.08.2020 rôzne Ľudmila Pogádlová 8/2020
Popis: Kniha dodávateľských faktúr ZŠ August 2020
Zmluva
č. 2020-1-SK01-KA101-078072
0 s DPH 21.08.2020 Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu Ľudmila Pogádlová Dodatok k zmluve
Popis: Dodatok k zmluve Erasmus+
Zmluva
č. 2020-1-SK01-KA101-078072
15015 s DPH 21.08.2020 Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu Ľudmila Pogádlová Zmluva o poskytnutí grantu
Popis: Zmluva o poskytnutí grantu Erasmus+
Faktúra
č. 7/2020
17219.63 s DPH 31.07.2020 rôzne Ľudmila Pogádlová 7/2020
Popis: Kniha dodávateľských faktúr ZŠ Júl 2020
Objednávka
č. 5/2020
1056 s DPH 02.07.2020 CORA GASTRO, s.r.o. Poprad Ľudmila Pogádlová 5/2020
Popis: Objednávka chladiacej skrine
Objednávka
č. 4/2020
0 s DPH 01.07.2020 Ing. Jozef Gatial Zvolen Ľudmila Pogádlová 4/2020
Popis: Objednávka čistiacich a dezinfekčných prostriedkov
Faktúra
č. 6/2020
4331.06 s DPH 30.06.2020 rôzne Ľudmila Pogádlová 6/2020
Popis: Kniha dodávateľských faktúr Jún 2020 ŠJ
Faktúra
č. 6/2020
28907.69 s DPH 30.06.2020 rôzne Ľudmila Pogádlová 6/2020
Popis: Kniha dodávateľských faktúr Jún 2020 ZŠ
Objednávka
č. 6252
250 s DPH 29.06.2020 Libera Terra, s.r.o. Bratislava Ľudmila Pogádlová 6252
Popis: Objednávka - učebnice Libera Terra
Objednávka
č. 598195675
107.45 s DPH 29.06.2020 Gorila.sk Ľudmila Pogádlová 598195675
Popis: Objednávka - učebnice Gorila .sk
Objednávka
č. 5341
171.6 s DPH 29.06.2020 Indícia, s.r.o. Bratislava Ľudmila Pogádlová 5341
Popis: Objednávka - učebnice Indícia, s.r.o. Bratislava
Objednávka
č. 2020001180
584 s DPH 29.06.2020 SPN Mladé letá, s.r.o. Bratislava Ľudmila Pogádlová 2020001180
Popis: Objednávka - učebnice SPN Mladé letá s.r.o
Objednávka
č. 20004742
3070.1 s DPH 29.06.2020 AITEC, s.r.o. Bratislava Ľudmila Pogádlová 20004742
Popis: Objednávka učebnice Aitec
Objednávka
č. 2020/325423777
165.76 s DPH 26.06.2020 Activa.sk Ľudmila Pogádlová 2020/325423777
Popis: Objednávka - kancelárske potreby
Objednávka
č. 1202000160
858.49 s DPH 08.06.2020 KANPEX Smolenice Ľudmila Pogádlová 1202000160
Popis: Objednávka stojanov na dezinfekciu
Faktúra
č. 5/2020
7213.44 s DPH 31.05.2020 rôzne Ľudmila Pogádlová 5/2020
Popis: Kniha dodávateľských faktúr Máj 2020 ZŠ
Objednávka
č. 1341/2020
84 s DPH 28.05.2020 AQUASYSTEM s.r.o. Bratislava Ľudmila Pogádlová 1341/2020
Popis: Objednávka dezinfekcie
Faktúra
č. 4/2020
15.6 s DPH 30.04.2020 rôzne Ľudmila Pogádlová 4/2020
Popis: Kniha dodávateľských faktúr Apríl 2020 ŠJ
Faktúra
č. 4/2020
11642.59 s DPH 30.04.2020 rôzne Ľudmila Pogádlová 4/2020
Popis: Kniha dodávateľských faktúr Apríl 2020 ZŠ
Objednávka
č. 3/2020
0 s DPH 06.04.2020 Hamach s.r.o. Prievidza Ľudmila Pogádlová 3/2020
Popis: Objednávka - deratizácie a dezinfekcie ZŠ, ŠJ
Objednávka
č. 4/2020
0 s DPH 06.04.2020 HAMACH s.r.o. Prievidza Ľudmila Pogádlová 4/2020
Popis: Objednávka - deratizácie ZŠ +ŠJ
Faktúra
č. 3/2020
3845.73 s DPH 31.03.2020 rôzne Ľudmila Pogádlová 3/2020
Popis: Kniha dodávateľských faktúr Marec 2020 ŠJ
Faktúra
č. 3/2020
13199.16 s DPH 31.03.2020 rôzne Ľudmila Pogádlová 3/2020
Popis: Kniha dodávateľských faktúr Marec 2020 ZŠ
Objednávka
č. 2/2020
0 s DPH 19.03.2020 Ing. Jozef Gatial Ľudmila Pogádlová 2/2020
Popis: Objednávka dezinfekcie
Faktúra
č. 2/2020
14056.51 s DPH 29.02.2020 rôzne Ľudmila Pogádlová 2/2020
Popis: Kniha dodávateľských faktúr Február 2020 ZŠ
Faktúra
č. 2/2020
5811.17 s DPH 29.02.2020 rôzne Ľudmila Pogádlová 2/2020
Popis: Kniha dodávateľských faktúr Február 2020 ŠJ
Objednávka
č. 23445
0 s DPH 19.02.2020 osobnyudaj.sk Ľudmila Pogádlová 23445
Popis: Objednávka na ochranu osobných údajov
Faktúra
č. 1/2020
9428.33 s DPH 31.01.2020 rôzne Ľudmila Pogádlová 1/2020
Popis: Kniha dodávateľských faktúr Január 2020 ŠJ
Faktúra
č. 1/2020
27704.06 s DPH 31.01.2020 rôzne Ľudmila Pogádlová 1/2020
Popis: Kniha dodávateľských faktúr Január 2020 ZŠ
Objednávka
č. 1/2020
0 s DPH 17.01.2020 SPIN Prievidza s.r.o. Ľudmila Pogádlová 1/2020
Popis: Objednávka na prekládku detektorov EZS
Zmluva
č. ŠJ Z 1/2020
0 s DPH 07.01.2020 ATC-JR Púchov Ľudmila Pogádlová Kúpna zmluva - rámcová ATC-JR 2020
Popis: zmluva
Zmluva
č. ŠJ Z 2/2020
0 s DPH 03.01.2020 AGRO RYBIA FARMA Handlová Ľudmila Pogádlová Kúpna zmluva AGRO RYBIA FARMA 2020
Popis: Zmluva
Zmluva
č. ŠJ Z 3/2020
0 s DPH 03.01.2020 TORMAS Prievidza Ľudmila Pogádlová Kúpna zmluva TORMAS 2020
Popis: Zmluva
Zmluva
č. ŠJ Z 4/2020
0 s DPH 03.01.2020 UNIQUE SR Šamorín Ľudmila Pogádlová Kúpno-predajná zmluva UNIQUE SR 2020
Popis: Zmluva
Zmluva
č. ŠJ Z 10/2020
0 s DPH 03.01.2020 EDEN Krupina Ľudmila Pogádlová Rámcová zmluva EDEN 2020
Popis: Zmluva
Zmluva
č. ŠJ Z 11/2020
0 s DPH 03.01.2020 COOP Jednota Prievidza Ľudmila Pogádlová Zmluva o obchodných a dodacích podmienkach COOP Jednota Prievidz
Popis: Zmluva
Zmluva
č. ŠJ Z 6/2020
0 s DPH 31.12.2019 AG FOODS Pezinok Ľudmila Pogádlová Rámcová kúpna zmluva AG FOODS 2020
Popis: Zmluva
Zmluva
č. ŠJ Z 8/2020
0 s DPH 31.12.2019 INMEDIA Zvolen Ľudmila Pogádlová Rámcová kúpna zmluva INMEDIA 2020
Popis: Zmluva
Zmluva
č. ŠJ Z 9/2020
0 s DPH 31.12.2019 LUNYS Poprad Ľudmila Pogádlová Rámcová kúpna zmluva LUNYS 2020
Popis: Zmluva
Zmluva
č. ŠJ Z 7/2020
0 s DPH 30.12.2019 CHRIEN Zvolen Ľudmila Pogádlová Rámcová kúpna zmluva CHRIEN 2020
Popis: Zmluva
Faktúra
č. 12/2019
6785.67 s DPH 20.12.2019 rôzne Ľudmila Pogádlová 12/2019
Popis: Kniha dodávateľských faktúr December 2019 ŠJ
Zmluva
č. ŠJ Z 5/2020
0 s DPH 10.12.2019 HRC SK Handlová Ľudmila Pogádlová Kúpno-predajná zmluva HRC SK 2020
Popis: Zmluva
Faktúra
č. 11/2019
8367.51 s DPH 03.12.2019 rôzne Ľudmila Pogádlová 11/2019
Popis: Kniha dodávateľských faktúr November 2019 ŠJ
Faktúra
č. 11/2019
19504.19 s DPH 02.12.2019 rôzne Ľudmila Pogádlová 11/2019
Popis: Kniha dodávateľských faktúr November 2019
Objednávka
č. 11/2019
41.78 s DPH 28.11.2019 Littera Martin Ľudmila Pogádlová 11/2019
Popis: Objednávka - UP ŠKD Littera
Objednávka
č. 11/2019
73.52 s DPH 28.11.2019 4 kids s.r.o. Strančice Ľudmila Pogádlová 11/2019
Popis: Objednávka - UP ŠKD 4 kids
Objednávka
č. 22/2019
1500 s DPH 19.11.2019 Stana papierníctvo Handlová Ľudmila Pogádlová 22/2019
Popis: Objednávka - kancelárske potreby ZŠ, ŠKD, ŠJ
Objednávka
č. 20/2019
324.25 s DPH 19.11.2019 CORA GASTRO, s.r.o. Prievidza Ľudmila Pogádlová 20/2019
Popis: Objednávka - čistiace prostriedky + DHM ŠJ
Objednávka
č. 21/2019
45 s DPH 19.11.2019 Eštok Handlová Ľudmila Pogádlová 21/2019
Popis: Objednávka - sieťky na okná ŠJ
Objednávka
č. 18/2019
824.83 s DPH 12.11.2019 Ing. Jozef Gatial Zvolen Ľudmila Pogádlová 18/2019
Popis: Objednávka - čistiace a dezinfekčné prostriedky ŠJ 2019
Objednávka
č. 19/2019
440.89 s DPH 12.11.2019 Ing. Jozef Gatial Zvolen Ľudmila Pogádlová 19/2019
Popis: Objednávka - čistiace a dezinfekčné prostriedky ZŠ 2019
Faktúra
č. 10/2019
8637.61 s DPH 31.10.2019 rôzne Ľudmila Pogádlová 10/2019
Popis: Kniha dodávateľských faktúr Október ŠJ 2019
Faktúra
č. 10/2019
17928.01 s DPH 31.10.2019 rôzne Ľudmila Pogádlová 10/2019
Popis: Kniha dodávateľských faktúr Október 2019
Objednávka
č. 17/2019
51.4 s DPH 22.10.2019 Agentúra Tympany, s.r.o. Ľudmila Pogádlová 17/2019
Popis: Objednávka - výroby nálepiek
Zmluva
č. Z 10/2019
0 bez DPH 01.10.2019 UNIQUE SR s.r.o. Ľudmila Pogádlová Z 10/2019
Popis: Kúpno-predajná rámcová zmluva
Faktúra
č. 92019
11186.64 s DPH 30.09.2019 rôzne Ľudmila Pogádlová 92019
Popis: Kniha dodávateľských faktúr September 2019 ŠJ
Faktúra
č. 9/2019
14556.79 s DPH 30.09.2019 rôzne Ľudmila Pogádlová 9/2019
Popis: Kniha dodávateľských faktúr September 2019
Objednávka
č. 16/2019
0 s DPH 25.09.2019 HAMACH s.r.o. Prievidza Ľudmila Pogádlová 16/2019
Popis: Objednávka - jesenná deratizácia
Objednávka
č. 11/2019
0 s DPH 10.09.2019 pc Force, Handlová Ľudmila Pogádlová 11/2019
Popis: Objednávka - gymnastika IKT
Faktúra
č. 8/2019
1458.32 s DPH 31.08.2019 rôzne Ľudmila Pogádlová 8/2019
Popis: Kniha dodávateľských faktúr Júl, August 2019 ŠJ
Faktúra
č. 8/2019
9861.38 s DPH 31.08.2019 rôzne Ľudmila Pogádlová 8/2019
Popis: Kniha dodávateľských faktúr August 2019
Zmluva
č. 9/2019
0 s DPH 31.08.2019 LUNYS s.r.o. Poprad Ľudmila Pogádlová LUNYS s.r.o.
Popis: Rámcová kúpna zmluva
Zmluva
č. NZ 5/2019/2020
0 bez DPH 31.08.2019 MFK Handlová Ľudmila Pogádlová
Popis: Zmluva o nájme nebytových priestorov
Zmluva
č. NZ 2/2019/2020
0 bez DPH 30.08.2019 Ján Bábela Ľudmila Pogádlová
Popis: Zmluva o nájme nebytových priestorov
Zmluva
č. NZ 3/2019/2020
0 bez DPH 30.08.2019 Miroslav Arendáš Ľudmila Pogádlová
Popis: Zmluva o nájme nebytových priestorov
Zmluva
č. NZ 4/2019/2020
0 bez DPH 30.08.2019 Mgr. Andrea Ujčeková Ľudmila Pogádlová
Popis: Zmluva o nájme nebytových priestorov
Zmluva
č. NZ 1/2019/2020
0 bez DPH 30.08.2019 Ing. Rudolf Vlk Ľudmila Pogádlová
Popis: Zmluva o nájme nebytových priestorov
Objednávka
č. 8/2019
0 s DPH 23.08.2019 Kmet Handlová, a.s. Ľudmila Pogádlová 8/2019
Popis: Objednávka - teplo pre rok 2020
Objednávka
č. 8/2019
0 s DPH 09.08.2019 Hater Handlová spol. s.r.o. Ľudmila Pogádlová 8/2019
Popis: Objednávka - kontajnera
Faktúra
č. 7/2019
7407.61 s DPH 31.07.2019 rôzne Ľudmila Pogádlová 7/2019
Popis: Kniha dodávateľských faktúr Júl 2019
Faktúra
č. 6/2019
4395.82 s DPH 30.06.2019 rôzne Ľudmila Pogádlová 6/2019
Popis: Kniha dodávateľských faktúr ŠJ Jún 2019
Faktúra
č. 6/2019
14356.67 s DPH 30.06.2019 rôzne Ľudmila Pogádlová 6/2019
Popis: Kniha dodávateľských faktúr jún 2019
Zmluva 4527.82 s DPH 13.06.2019 Škola.sk s.r.o. Ľudmila Pogádlová Kúpna zmluva _školiace_potreby
Popis: Kúpna zmluva _školiace_potreby
Zmluva 20859.6 s DPH 13.06.2019 Autocont s.r.o. Ľudmila Pogádlová Kúpna zmluva _IKT
Popis: Kúpna zmluva _IKT
Zmluva 9471.12 s DPH 13.06.2019 Škola.sk s.r.o. Ľudmila Pogádlová Kúpna zmluva _didaktické_potreby
Popis: Kúpna zmluva _didaktické_potreby
Objednávka
č. 6/2019
534.6 s DPH 13.06.2019 Ing. Jozef Gatial Zvolen Ľudmila Pogádlová 6/2019
Popis: Objednávka - čistiace a dezinfekčné prostriedky ŠJ
Objednávka
č. 5/2019
394.54 s DPH 13.06.2019 Ing. Jozef Gatial Zvolen Ľudmila Pogádlová 6/2019
Popis: Objednávka - čistiace a dezinfekčné prostriedky ZŠ
Faktúra
č. 5/2019
5784.96 s DPH 31.05.2019 rôzne Ľudmila Pogádlová 5/2019
Popis: Kniha dodávateľských faktúr ŠJ - Máj 2019
Faktúra
č. 5/2019
7983.94 s DPH 31.05.2019 rôzne Ľudmila Pogádlová 5/2019
Popis: Kniha dodávateľských faktúr Máj 2019
Zmluva 3198 s DPH 21.05.2019 SAD Prievidza a.s. Ľudmila Pogádlová zmluva o poskytnutí služby _ autobus
Popis: Zmluva o poskytnutí služby _autobus
Objednávka
č. 4/2019
95 s DPH 16.05.2019 SIRO SLOVAKIA s.r.o. Ľudmila Pogádlová 4/2019
Popis: Objednávka - doprava žiakov na majstrovstvá v gymnastike
Zmluva 2274 s DPH 09.05.2019 SAD Prievidza a.s. Ľudmila Pogádlová Dohoda o zrušení zmluvy o poskytnutí služby
Popis: Zrušenie zmluvy o poskytnutí služby
Zmluva 2274 s DPH 07.05.2019 SAD Prievidza, a. s. Ľudmila Pogádlová zmluva o poskytnutí služby _ autobus
Popis: Zmluva o poskytnutí služby _autobus
Faktúra
č. 4/2019
5988.24 s DPH 30.04.2019 rôzne Ľudmila Pogádlová 4/2019
Popis: Kniha dodávateľských faktúr ŠJ Apríl 2019
Faktúra
č. 4/2019
13660.65 s DPH 30.04.2019 rôzne Ľudmila Pogádlová 4/2019
Popis: Kniha dodávateľských faktúr Apríl 2019
Objednávka
č. 1/2019
0 s DPH 01.04.2019 LITERA Handlová Ľudmila Pogádlová 1/2019
Popis: Objednávka - poštové poukážky ŠJ
Objednávka
č. 2/2019
0 s DPH 01.04.2019 HAMACH s.r.o. Prievidza Ľudmila Pogádlová 2/2019
Popis: Objednávka jarnej deratizácie
Objednávka
č. 3/2019
0 s DPH 01.04.2019 CORA GASTRO, s.r.o. PRIEVIDZA Ľudmila Pogádlová 3/2019
Popis: Objednávka - čistiace a dezinfekčné prostriedky ŠJ
Faktúra
č. 3/2019
9488.66 s DPH 31.03.2019 rôzne Ľudmila Pogádlová 3/2019
Popis: Kniha dodávateľských faktúr Marec 2019
Faktúra
č. 3/2019
4584.88 s DPH 31.03.2019 rôzne Ľudmila Pogádlová 3/2019
Popis: Kniha dodávateľských faktúr Marec 2019 ŠJ
Faktúra
č. 2/2019
14741.3 s DPH 28.02.2019 rôzne Ľudmila Pogádlová 2/2019
Popis: Kniha dodávateľských faktúr Február 2019
Faktúra
č. 2/2019
6662.48 s DPH 28.02.2019 rôzne Ľudmila Pogádlová 2/2019
Popis: Kniha dodávateľských faktúr Február 2019 ŠJ
Objednávka
č. 2/2019
86.99 s DPH 26.02.2019 rôzne Ľudmila Pogádlová 2/2019
Popis: Objednávka - kreslo modré
Zmluva 139557.39 s DPH 15.02.2019 MŠVVaŠ Ľudmila Pogádlová Zmluva o NFP č.OPĽZ_13_2019
Popis: Zmluva o poskytnutí NFP
Objednávka
č. 1/2019
206.74 s DPH 04.02.2019 KS - KOMFORT Komárno s.r.o. Ľudmila Pogádlová 1/2019
Popis: Objednávka - bezpečnostné rohože
Faktúra
č. 1/2019
7741.54 s DPH 31.01.2019 rôzne Ľudmila Pogádlová 1/2019
Popis: Kniha dodávateľských faktúr Január 2019
Faktúra
č. 1/2019
6987.33 s DPH 31.01.2019 rôzne Ľudmila Pogádlová 1/2019
Popis: Faktúry ŠJ 1/2019
Zmluva
č. Z 9/2019
0 s DPH 22.01.2019 Prima banka Slovensko Ľudmila Pogádlová
Popis: Zmluva o grantovom účte 2019
Zmluva
č. Z 1/2019
0 s DPH 02.01.2019 Ján Onduš, Jesenského 9/14, Prievidza Ľudmila Pogádlová Z 1/2019
Popis: Rámcová kúpna zmluva
Zmluva
č. Z 3/209
0 s DPH 02.01.2019 VITMEX - výrobná a obchodná firma, Jozef Magala, Malé Kosihy 10 Ľudmila Pogádlová Z 3/2019
Popis: Rámcová kúpna zmluva
Zmluva
č. Z 8/2019
0 s DPH 02.01.2019 INMEDIA spol. s r.o. Zvolen Ľudmila Pogádlová
Popis: Rámcová kúpna zmluva 2019 INMEDIA spol. s r.o. Zvolen
Zmluva
č. Z 2/2019
0 s DPH 02.01.2019 GUNAREX s.r.o., Sinecká 879, Hnúšťa Ľudmila Pogádlová Z 2/2019
Popis: Zmluva o podmienkach predaja
Zmluva
č. Z 6/2019
0 s DPH 02.01.2019 Ján Machovič EDEN Krupina Ľudmila Pogádlová
Popis: Kúpna zmluva o obchodný a dodacích podmienkach 2019 Ján Machovič EDEN Krupina
Zmluva
č. Z 4/2019
0 s DPH 02.01.2019 HRC SK, s.r.o., Nová Lehota 119, Handlová Ľudmila Pogádlová Z 4/2019
Popis: Kúpno-predajná zmluva
Zmluva
č. Z 5/2019
0 s DPH 02.01.2019 ASTERA, s.r.o., Stromová č. 5, Trenčín Ľudmila Pogádlová
Popis: Rámcová zmluva o obchodnej spolupráci pri nákupe apredaji
Faktúra
č. 12/2018
33223.08 s DPH 31.12.2018 rôzne Ľudmila Pogádlová 12/2018
Popis: Kniha dodávateľských faktúr December 2018
Faktúra
č. 12/2018
3060.2 s DPH 31.12.2018 rôzne Ľudmila Pogádlová 12/2018
Popis: Kniha dodávateľských faktúr ŠJ - December 2018
Zmluva
č. Z 7/2019
0 s DPH 18.12.2018 TORMÄS s.r.o. Prievidza Ľudmila Pogádlová
Popis: Kúpna zmluva 2019 TORMÄS s.r.o. Prievidza
Objednávka
č. 122018
52 s DPH 07.12.2018 CAR LINE Bratislava Ľudmila Pogádlová 122018
Popis: Objednávka - nástenka
Objednávka
č. 122018
197.1 s DPH 07.12.2018 A-PEMA, s.r.o. Martin Ľudmila Pogádlová 122018
Popis: Objednávka - stoličky
Objednávka
č. 122018
486.49 s DPH 07.12.2018 Dráčik - DIVI s.r.o. Bratislava Ľudmila Pogádlová 122018
Popis: Objednávka - hry ŠKD
Objednávka
č. 122018
158.99 s DPH 07.12.2018 VIDA XL.sk Ľudmila Pogádlová 122018
Popis: Objednávka - pohovka
Objednávka
č. 122018
306.72 s DPH 07.12.2018 OK hračky Ľudmila Pogádlová 122018
Popis: Objednávka - hry ŠKD
Objednávka
č. 182018
230 s DPH 07.12.2018 Marek Kerata Ľudmila Pogádlová 182018
Popis: Objednávka - skrinka s drezom
Objednávka
č. 122018
509.8 s DPH 07.12.2018 INSGRAF s.r.o. Šaľa Ľudmila Pogádlová 122018
Popis: Objednávka - vitrína + informačná tabuľa
Objednávka
č. 122018
433 s DPH 07.12.2018 MUSIC MANIA Ľudmila Pogádlová 122018
Popis: Objednávka - mikrofón a mixpult
Objednávka
č. 112018
72.78 s DPH 03.12.2018 JANSEN DISPAY SLOVENSKO s.r.o. Ľudmila Pogádlová 112018
Popis: Objednávka reklamného panelu
Objednávka
č. 122018
215.82 s DPH 03.12.2018 KIKA NABYTOK s.r.o. Ľudmila Pogádlová 122018
Popis: Objednávka - pohovky
Objednávka
č. 17/2018
0 s DPH 30.11.2018 pc FORCE Handlová Ľudmila Pogádlová 17/2018
Popis: Objednávka - náplní do tlačiarní
Faktúra
č. 11/2018
12782.25 s DPH 30.11.2018 rôzne Ľudmila Pogádlová 11/2018
Popis: Kniha dodávateľských faktúr November 2018
Faktúra
č. 11/2018
7647.23 s DPH 30.11.2018 rôzne Ľudmila Pogádlová 11/2018
Popis: Kniha dodávateľských faktúr ŠJ november 2018
Objednávka
č. 15/2018
0 s DPH 21.11.2018 Ing. Ivana Staneková - STANA papierníctvo Ľudmila Pogádlová 15/2018
Popis: Objednávka - kancelárske potreby ZŠ
Objednávka
č. 16/2018
0 s DPH 21.11.2018 Ing. Ivana Staneková - STANA papierníctvo Ľudmila Pogádlová 16/2018
Popis: Objednávka kancelárske potreby ŠKD
Objednávka
č. 13/2018
0 s DPH 19.11.2018 CORA GASTRO, s.r.o. PRIEVIDZA Ľudmila Pogádlová 13/2018
Popis: Objednávka - čistiace prostriedky do umývačky riadu ŠJ
Objednávka
č. 14/2018
0 s DPH 19.11.2018 SOFT GL s.r.o. Košice Ľudmila Pogádlová 14/2018
Popis: Objednávka - aktualizácia programu pre ŠJ
Objednávka
č. 11/2018/
264.05 s DPH 13.11.2018 Ing. Jozef Gatial Zvolen Ľudmila Pogádlová 11/2018
Popis: Objednávka - čistiace a dezinfekčné prostriedky ZŠ
Objednávka
č. 12/2018
404.75 s DPH 13.11.2018 Ing. Jozef Gatial Zvolen Ľudmila Pogádlová 12/2018
Popis: Objednávka - čistiace a dezinfekčné prostriedky ŠJ
Objednávka
č. 10/2018
0 s DPH 12.11.2018 HAMACH s.r.o. Prievidza Ľudmila Pogádlová 10/2018
Popis: Objednávka jesennej deratizácie 2018
Faktúra
č. 10/2018
6070.86 s DPH 31.10.2018 rôzne Ľudmila Pogádlová 10/2018
Popis: Kniha dodávateľských faktúr ŠJ október 2018
Faktúra
č. 10/2018
6049 s DPH 31.10.2018 rôzne Ľudmila Pogádlová 10/2018
Popis: Kniha dodávateľských faktúr október 2018
Objednávka
č. 10/2018
3520.15 s DPH 25.10.2018 ŠKOL ALL, s.r.o. Vysoká nad Kysucou Ľudmila Pogádlová 10/2018
Popis: Objednávka nábytku
Faktúra
č. 9/2018
7054.29 s DPH 30.09.2018 rôzne Ľudmila Pogádlová 9/2018
Popis: Kniha dodávateľských faktúr ŠJ september 2018
Faktúra
č. 9/2018
9654.42 s DPH 30.09.2018 rôzne Ľudmila Pogádlová 9/2018
Popis: Kniha dodávateľských faktúr September 2018
Objednávka
č. 15/2019
260 s DPH 25.09.2018 SAD Prievidza a.s. Ľudmila Pogádlová 15/2019
Popis: Objednávka - preprava PROJEKT ZKV
Objednávka
č. 14/2019
729.36 s DPH 24.09.2018 KVADRA s.r.o. Prievidza Ľudmila Pogádlová 14/2019
Popis: Objednávka - gymnastika
Objednávka
č. 12/2019
0 s DPH 10.09.2018 PROagility s.r.o. Zemianske Kostoľany Ľudmila Pogádlová 12/2019
Popis: Objednávka - gymnastika náradie
Objednávka
č. 2018
0 s DPH 10.09.2018 Kmet Handlová, a.s. Ľudmila Pogádlová objednavka_tepla
Popis: Objednávka - na odber tepla pre rok 2019
Objednávka
č. 13/2019
0 s DPH 05.09.2018 KRIMAR s.r.o. HAVÍŘOV Ľudmila Pogádlová 13/2019
Popis: Objednávka - gymnastika telocvičné náradie
Zmluva 0 s DPH 03.09.2018 ZŠ Školská Ľudmila Pogádlová Zmluva
Popis: Zmluva o spolupráci s Mestskou knižnicou
Zmluva 0 s DPH 03.09.2018 rôzne Ľudmila Pogádlová nájomná_zmluva_brany
nájomná_zmluva_vlk
nájomná_zmluva_trval
nájomná_zmluva_mfk
Popis: Zmluvy o prenájme
Faktúra
č. 8/2018
1225.31 s DPH 31.08.2018 rôzne Ľudmila Pogádlová 8/2018
Popis: Kniha dodávateľských faktúr ŠJ júl - august 2018
Faktúra
č. 8/2018
4612.45 s DPH 31.08.2018 rôzne Ľudmila Pogádlová august18
Popis: Kniha dodávateľských faktúr August 2018
Faktúra
č. 7/2018
9199.21 s DPH 31.07.2018 rôzne Ľudmila Pogádlová júl 2018
Popis: Kniha dodávateľských faktúr Júl 2018
Faktúra
č. 6/2018
6303.07 s DPH 10.07.2018 rôzne Ľudmila Pogádlová jún_2018
Popis: Kniha dodávateľských faktúr jún 2018
Objednávka
č. 7/2018
0 s DPH 10.07.2018 Slovenská legálna metrológia Ľudmila Pogádlová kalibracia
Popis: Objednávka - kalibrácia meradiel ŠJ
Faktúra 0 s DPH 30.06.2018 rôzne Marián Holica jún 2018
Popis: Kniha faktúr 6/2018
Objednávka
č. 12/2018
226.8 s DPH 27.06.2018 TRIBOSPORT.sk Ľudmila Pogádlová
Popis: Objednávka florbalové hokejky
Objednávka
č. 11/2018
119 s DPH 14.06.2018 Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. Ľudmila Pogádlová
Popis: Objednávka - Právny kuriér pre školy
Faktúra 0 s DPH 31.05.2018 rôzne Marián Holica máj 2018
Popis: Kniha faktúr 5/2018
Faktúra
č. 5/2018
12322.05 s DPH 31.05.2018 rôzne Ľudmila Pogádlová maj_2018
Popis: Kniha dodávateľských faktúr Máj 2018
Objednávka
č. 5/2018
20.88 s DPH 30.05.2018 superpohare.sk Ľudmila Pogádlová poháre
Popis: Objednávka - poháre
Objednávka
č. 6/2018
0 s DPH 22.05.2018 Ing. Jozef Gatial Zvolen Ľudmila Pogádlová cistiace_potreby
Popis: Objednávka - čistiace a dezinfekčné prostriedky ZŠ
Objednávka
č. 5/2018
0 s DPH 22.05.2018 Ing. Jozef Gatial Zvolen Ľudmila Pogádlová cistiace_potreby
Popis: Objednávka - čistiace a dezinfekčné prostriedky ŠJ
Zmluva 0 s DPH 14.05.2018 NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. Ľudmila Pogádlová NN Tatry_Sympatia
Popis: Zamestnávateľská zmluva
Objednávka
č. 4/2018
0 s DPH 11.05.2018 Anton Jurík FLORA Ľudmila Pogádlová 4/2018
Popis: Objednávka materiálu
Objednávka
č. 2018
13 s DPH 11.05.2018 Ing. Martina Ďurišová - Trenčiansky vzdelávací servis Ľudmila Pogádlová Správny poriadok
Popis: Objednávka CD - elektronickej príručky
Faktúra
č. 4/2018
8282.35 s DPH 30.04.2018 rôzne Ľudmila Pogádlová april_2018
Popis: Kniha dodávateľských faktúr Apríl 2018
Faktúra 0 s DPH 30.04.2018 rôzne Marián Holica apríl 2018
Popis: Kniha faktúr 4/2018
Objednávka
č. 3/2018
0 s DPH 11.04.2018 HAMACH s.r.o. Prievidza Ľudmila Pogádlová deratizacia
Popis: Objednávka jarnej deratizácie 2018
Objednávka
č. 2/2018
222.2 s DPH 11.04.2018 Anton Jurík FLORA Ľudmila Pogádlová 2/2018
Popis: Objednávka materiálu
Zmluva 0 s DPH 11.04.2018 Chrien Marián Holica Chrien
Popis: Chrien
Faktúra
č. 3/2018
8261.87 s DPH 31.03.2018 rôzne Ľudmila Pogádlová marec_2018
Popis: Kniha dodávateľských faktúr Marec 2018
Faktúra 0 s DPH 31.03.2018 rôzne Marián Holica marec 2018
Popis: Kniha faktúr 3/2018
Objednávka
č. 1/2018
0 s DPH 22.03.2018 DOM KULTÚRY Mesta Handlová Ľudmila Pogádlová 1/2018
Popis: Občerstvenie ku Dňu učiteľov
Objednávka
č. 2018
230.5 s DPH 14.03.2018 Obchod@dorshop.sk Ľudmila Pogádlová basketbalova_doska
Popis: Doska k basketbalovému košu
Objednávka
č. 2018
37.9 s DPH 14.03.2018 Sport - potreby.sk Ľudmila Pogádlová basketbalovy_kos
Popis: Objednávka basketbalový kôš
Faktúra
č. 2/2018
7123.22 s DPH 28.02.2018 rôzne Ľudmila Pogádlová február 2018
Popis: Kniha dodávateľských faktúr - Február 2018
Faktúra 0 s DPH 28.02.2018 rôzne Marián Holica február 2018
Popis: Kniha faktúr 2/2018
Zmluva 0 s DPH 02.02.2018 Inmedia Marián Holica Inmedia
Popis: INMEDIA
Faktúra 0 s DPH 31.01.2018 rôzne Marián Holica január 2018
Popis: Kniha faktúr 1/2018
Faktúra
č. 1/2018
11663.23 s DPH 31.01.2018 rôzne Ľudmila Pogádlová januar_2018
Popis: Kniha dodávateľských faktúr - Január 2018
Zmluva 0 s DPH 08.01.2018 Ján Onduš Marián Holica Ján Onduš
Popis: Ján Onduš
Zmluva 0 s DPH 08.01.2018 Valman Marián Holica Valman
Popis: Valman
Zmluva 0 s DPH 08.01.2018 HRC SK Marián Holica HRC SK s.r.o.
Popis: HRC SK
Zmluva 0 s DPH 05.01.2018 Tormäs Marián Holica Tormäs
Popis: Tormäs
Faktúra 0 s DPH 02.01.2018 Astera Marián Holica Astera
Popis: Astera
Zmluva 0 s DPH 01.01.2018 Gunarex Marián Holica Gunarex Hnúšťa
Popis: GUNAREX
Faktúra
č. 225-280
37530.85 s DPH 31.12.2017 rôzne Ľudmila Pogádlová december_2017
Popis: Kniha dodávateľských faktúr December 2017
Faktúra 0 s DPH 31.12.2017 rôzne Marián Holica december 2017
Popis: Kniha faktúr 12/2017
Zmluva 0 s DPH 15.12.2017 Slovenská sporiteľňa Ľudmila Pogádlová Prijatie návrhu na uzatvorenie Zmluvy
Návrh na uzatvorenie Zmluvy
Produktové obchodné podmienky
Sadzobník poplatkov
Všeobecné obchodné podmienky
Zverejnenie
Popis: Zmluva o príjmovom účte so Slovenskou Sporiteľňou
Zmluva 0 s DPH 15.12.2017 Slovenská sporiteľňa Ľudmila Pogádlová Prijatie návrhu na uzatvorenie Zmluvy
Návrh na uzatvorenie Zmluvy
Zverejnenie
Produktové obchodné podmienky
Sadzobník poplatkov
Všeobecné obchodné podmienky
Popis: Zmluva o výdavkovom účte so Slovenskou Sporiteľňou
Zmluva 0 s DPH 12.12.2017 EDEN Marián Holica EDEN

Popis: Ján Machovič - EDEN
Zmluva 0 s DPH 12.12.2017 Coop Jednota PD Marián Holica Coop Jednota
Popis: Coop Jednota PD
Objednávka
č. 22
0 s DPH 11.12.2017 JOZEF HUDEC Ľudmila Pogádlová maliarske_sluzby
Popis: Objednávka - maliarske práce
Objednávka
č. 12/2017
0 s DPH 11.12.2017 rôzne Ľudmila Pogádlová objednavky
Popis: Objednávka - učebné pomôcky, športové potreby, interiérové vybavenie
Objednávka
č. 21
8611 s DPH 08.12.2017 ŠKOL ALL, s.r.o. Vysoká nad Kysucou Ľudmila Pogádlová interierove_vybavenie
Popis: Objednávka - interiérové vybavenie
Objednávka
č. 20
40 s DPH 07.12.2017 LITERA Handlová Ľudmila Pogádlová postove_poukazky
Popis: Objednávka - poštové poukážky
Objednávka
č. 19
267.45 s DPH 05.12.2017 Alena Chudobová TOP-TEX Ľudmila Pogádlová pracovne_oblecenie
Popis: Objednávka - pracovné oblečenie
Objednávka
č. 18
261.75 s DPH 05.12.2017 CORA GASTRO, s.r.o. PRIEVIDZA Ľudmila Pogádlová kuchynske_naradie
Popis: Objednávka - kuchynského náradia
Faktúra 0 s DPH 30.11.2017 rôzne Marián Holica november 2017
Popis: Kniha faktúr 11/2017
Faktúra
č. 180-224
10816.26 s DPH 30.11.2017 rôzne Ľudmila Pogádlová november_2017
Popis: Kniha dodávateľských faktúr November 2017
Objednávka
č. 16
197.08 s DPH 24.11.2017 EŠTOK - obchodno montážna firma Handlová Ľudmila Pogádlová zaluzie
Popis: Objednávka - dodanie a montáž žaluzií do učebne ŠKD
Objednávka
č. 15
0 s DPH 24.11.2017 Ing. Jozef Gatial Zvolen Ľudmila Pogádlová cistiace_potreby
Popis: Objednávka - čistiace a dezinfekčné prostriedky ZŠ, ŠJ
Objednávka
č. 17
434.38 s DPH 24.11.2017 EŠTOK - obchodno montážna firma Handlová Ľudmila Pogádlová zaluzie
Popis: Objednávka - dodanie a montáž žaluzií do jedálne, kancelárie a skladu ŠJ
Objednávka
č. 14
0 s DPH 21.11.2017 JOZEF HUDEC Ľudmila Pogádlová maliarske_sluzby
Popis: Objednávka - maliarske práce
Faktúra 0 s DPH 31.10.2017 rôzne Marián Holica október 2017
Popis: Kniha faktúr 10/2017
Faktúra
č. 157 - 179
9114.5 s DPH 31.10.2017 rôzne Ľudmila Pogádlová 10/2017
Popis: Kniha dodávateľských faktúr október 2017
Objednávka
č. 13
0 s DPH 23.10.2017 PELAC - Ing. Peter Lackovič Ľudmila Pogádlová deratizacia
Popis: Objednávka - jesennej deratizácie
Objednávka
č. 12
0 s DPH 11.10.2017 LITERA Handlová Ľudmila Pogádlová postove_poukazky
Popis: Objednávka - poštové poukážky
Faktúra
č. 137-156
5016.95 s DPH 30.09.2017 rôzne Ľudmila Pogádlová FA 9/2017
Popis: Kniha dodávateľských faktúr september 2017
Faktúra 0 s DPH 30.09.2017 rôzne Marián Holica september 2017
Popis: Kniha faktúr 9/2017
Objednávka
č. 11
0 s DPH 20.09.2017 CORA GASTRO, s.r.o. PRIEVIDZA Ľudmila Pogádlová kos_umyvacka
Popis: Objednávka - kôš do umývačky riadu - ŠJ
Zmluva 5 s DPH 04.09.2017 rôzne Ľudmila Pogádlová prenájom_p. Boska
prenájom_p. Arendas
prenájom_p.Jonasova
prenájom_p. Slotta
prenájom_p. Svec
prenäjom_p.Uricek
prenájom_p. Vlk
Popis: Zmluvy o prenájme
Zmluva 0 s DPH 04.09.2017 Organika Marián Holica Organika
Popis: Organika
Faktúra
č. 121 - 136
4292.72 s DPH 31.08.2017 rôzne Ľudmila Pogádlová FA august 2017
Popis: Kniha dodávateľských faktúr august 2017
Faktúra 0 s DPH 31.08.2017 rôzne Marián Holica júl - august 2017
Popis: Kniha faktúr 7-8/2017
Faktúra
č. 101 - 120
9238.14 s DPH 31.07.2017 rôzne Ľudmila Pogádlová 7/2017
Popis: Kniha dodávateľských faktúr Júl 2017
Faktúra
č. 97-115
0 s DPH 20.07.2017 rôzne Ľudmila Pogádlová 6/2017
Popis: Zoznam faktúr ŠJ pri ZŠ Školská Handlová 6/2017
Objednávka
č. 10
0 s DPH 14.07.2017 REVEZ Nitra, s.r.o. Ľudmila Pogádlová 10/2017
Popis: Objednávka výťahu do ŠJ
Faktúra 0 s DPH 30.06.2017 rôzne Marián Holica jún 2017
Popis: Kniha faktúr 6/2017
Faktúra
č. 82-100
7628.49 s DPH 30.06.2017 rôzne Ľudmila Pogádlová 6/2017
Popis: Kniha dodávateľských faktúr Jún 2017
Objednávka
č. 9/2017
0 s DPH 20.06.2017 FARBY LAKY Jakubíková Kamila Ľudmila Pogádlová 9/2017
Popis: Objednávka na čistiace prostriedky - ŠJ
Objednávka
č. 8/2017
0 s DPH 20.06.2017 Elektro opravovňa - Jozef Nechala Ľudmila Pogádlová 8/2017
Popis: Objednávka na náhradné diely na elektrické pece - ŠJ
Objednávka
č. 7/2017
0 s DPH 20.06.2017 CORA -GASTRO Prievidza Ľudmila Pogádlová 7/2017
Popis: Objednávka na pracovný stôl, drobný inventár - ŠJ
Objednávka
č. 5/2017
0 s DPH 20.06.2017 FARBY LAKY Jakubíková Kamila Ľudmila Pogádlová 5/2017
Popis: Objednávka na čistiace prostriedky ZŠ
Objednávka
č. 6/2017
0 s DPH 20.06.2017 Tibor Králik Prievidza Ľudmila Pogádlová 6/2017
Popis: Objednávka na kalibráciu kuchynskej váhy - ŠJ
Faktúra
č. 71-81
5269.37 s DPH 31.05.2017 rôzne Ľudmila Pogádlová 5/ 2017
Popis: Kniha dodávateľských faktúr Máj 2017
Faktúra 0 s DPH 31.05.2017 rôzne Marián Holica máj 2017
Popis: Kniha faktúr 5/2017
Faktúra 0 s DPH 30.04.2017 rôzne Marián Holica apríl 2017
Popis: Kniha faktúr 4/2017
Faktúra
č. 53-70
9733.14 s DPH 30.04.2017 rôzne Ľudmila Pogádlová 4/2017
Popis: Kniha dodávateľských faktúr Apríl 2017
Objednávka
č. 4/2017
0 s DPH 25.04.2017 PELAC - Ing. Peter Lackovic Ľudmila Pogádlová objednavka_jarna_deratizacia
Popis: Objednávka jarnej deratizácie
Objednávka
č. 3
265 s DPH 21.04.2017 ELETRO JaDa, s.r.o. HANDLOVA Ľudmila Pogádlová Objednávka - bojlera na elektricky ohrev vody - do ŠJ
Popis: Objednávka - bojlera na elektricky ohrev vody - do ŠJ
Faktúra
č. 28 - 52
7688.01 s DPH 06.04.2017 rôzne Ľudmila Pogádlová 3/2017
Popis: Kniha dodávateľských faktúr Marec 2017
Faktúra 0 s DPH 31.03.2017 rôzne Marián Holica marec 2017
Popis: Kniha faktúr 3/2017
Faktúra
č. 9 - 27
14712.38 s DPH 06.03.2017 rôzne Ľudmila Pogádlová 2/2017
Popis: Kniha dodávateľských faktúr Február 2017
Faktúra 0 s DPH 28.02.2017 rôzne Marián Holica február 2017
Popis: Kniha faktúr 2/2017
Objednávka
č. 2
0 s DPH 22.02.2017 FARBY-LAKY Jakubíkova Kamila Ľudmila Pogádlová Objednávka čistiace prostriedky ŠJ
Popis: Objednávka čistiace prostriedky ŠJ
Objednávka
č. 1
200 s DPH 10.02.2017 Michal Hertlík - Sklenárstvo Handlová Ľudmila Pogádlová Objednávka - sklá na sloty ŠJ
Popis: Objednávka - sklá na stoly ŠJ
Faktúra
č. 1-8
1234.27 s DPH 01.02.2017 rôzne Ľudmila Pogádlová 1/ 2017
Popis: Kniha dodávateľských faktúr Január 2017
Faktúra 0 s DPH 31.01.2017 rôzne Marián Holica január 2017
Popis: Kniha faktúr 1/2017
Faktúra
č. 253-293
23859.69 s DPH 01.01.2017 rôzne Ľudmila Pogádlová FA December 2016
FA December 2016
Popis: Kniha dodávateľských faktúr December 2016
Faktúra 0 s DPH 31.12.2016 rôzne Marián Holica december 2016
Popis: Kniha faktúr 12/2016
Objednávka
č. 31
208.28 s DPH 05.12.2016 DOM KULTÚRY Mesta Handlová Ľudmila Pogádlová Objednávka - potraviny
Popis: Objednávka - potraviny
Objednávka
č. 32
200 s DPH 02.12.2016 DOM KULTÚRY Mesta Handlová Ľudmila Pogádlová Objednávka - švédsky bufet
Popis: Objednávka - Švédsky bufet
Objednávka
č. 33
160 s DPH 02.12.2016 DOM KULTÚRY Mesta Handlová Ľudmila Pogádlová Objednávka - nápoje
Popis: Objednávka - nápoje
Faktúra
č. 200-252
22627.27 s DPH 01.12.2016 rôzne Ľudmila Pogádlová FA November 2016
Popis: Kniha dodávateľských faktúr November 2016
Faktúra 0 s DPH 30.11.2016 rôzne Marián Holica november 2016
Popis: Kniha faktúr 11/2016
Objednávka
č. 30
0 s DPH 21.11.2016 SPIN Prievidza s.r.o. Ľudmila Pogádlová Objednávka - Oprava EZS
Popis: Objdenávka - Oprava systému EZS
Objednávka
č. 29
0 s DPH 18.11.2016 HAGLEITNER HYBIENE SLOVENSKO s.r.o. Ľudmila Pogádlová Objednávka - vôňa do WC
Popis: Objednávka vôňa do WC
Objednávka
č. 1611000024
420.63 s DPH 14.11.2016 Ing. Juraj Halama - Učebné pomôcky Slovakia Ľudmila Pogádlová Objednávka uč. pomôcky - Fyzika
Popis: Objednávka uč. pomôcky - Fyzika
Objednávka
č. 28
0 s DPH 14.11.2016 PELAC, Ing. Peter Lackovič Ľudmila Pogádlová Objednávka - jesenná deratizácia
Popis: Objednávka jesenná deratizácia
Objednávka
č. 27
0 s DPH 14.11.2016 K-ten Ľudmila Pogádlová Objednávka - K-ten
Popis: Objednávka K-ten
Objednávka
č. 26
0 s DPH 11.11.2016 SPIN Prievidza Ľudmila Pogádlová Objednávka Kontrola systému EZS
Popis: Objednávka Kontrola systému EZS
Objednávka
č. 1611000012
118.72 s DPH 08.11.2016 Ing. Juraj Halama - Učebné pomôcky Slovakia Ľudmila Pogádlová Objednávka uč. pomôcky - chémia
Popis: Objednávka uč. pomôcky - chémia
Objednávka
č. 25
0 s DPH 08.11.2016 FARBY-LAKY Jakubíkova Kamila Ľudmila Pogádlová Objednávka - čistiace pr. ZŠ
Popis: Objednávka čistiace pr. ZŠ
Objednávka
č. 20
0 s DPH 07.11.2016 PcForce Handlová Ľudmila Pogádlová Objednávka - tonery ŠKD
Popis: Objednávka tonery ŠKD
Objednávka
č. 23
0 s DPH 07.11.2016 Litera Ľudmila Pogádlová Objednávka - šeky ŠJ
Popis: Objednávka šeky ŠJ
Objednávka
č. 24
0 s DPH 07.11.2016 SOFT-GL s.r.o Ľudmila Pogádlová Objednávka - aktualizácia programu ŠJ
Popis: Objendávka aktualizácia programu ŠJ
Objednávka
č. 19
0 s DPH 07.11.2016 PcForce Handlová Ľudmila Pogádlová Objednávka - tonery ŠJ
Popis: Objednávka tonery ŠJ
Objednávka
č. 18
0 s DPH 07.11.2016 PcForce Handlová Ľudmila Pogádlová Objednávka - tonery ZŠ
Popis: Objednávka tonery ZŠ
Objednávka
č. 22
0 s DPH 07.11.2016 CORA Ing. Jozef Šifra Ľudmila Pogádlová Objednávka - drobný inventár ŠJ
Popis: Objednávka drobný inventár ŠJ
Objednávka
č. 17
0 s DPH 07.11.2016 STANA Papierníctvo Ľudmila Pogádlová Objednávka - kancelárske ŠKD
Popis: Objednávka kancelárske ŠKD
Objednávka
č. 15
0 s DPH 07.11.2016 STANA Papierníctvo Ľudmila Pogádlová Objednávka - kancelárske ZŠ
Popis: Objednávka kancelárske ZŠ
Objednávka
č. 16
0 s DPH 07.11.2016 STANA Papierníctvo Ľudmila Pogádlová Objednávka - kancelárske ŠJ
Popis: Objednávka kancelárske ŠJ
Objednávka
č. 21
0 s DPH 07.11.2016 CORA Ing. Jozef Šifra Ľudmila Pogádlová Objednávka - chladnička ŠJ
Popis: Objednávka chladnička ŠJ
Faktúra
č. 175-199
8270.25 s DPH 01.11.2016 rôzne Ľudmila Pogádlová Fa Október 2016
Popis: Kniha dodávateľských faktúr Október 2016
Faktúra 0 s DPH 31.10.2016 rôzne Marián Holica október 2016
Popis: Kniha faktúr 10/2016
Objednávka
č. 14
0 s DPH 04.10.2016 FARBY - LAKY Jakubíková Kamila Ľudmila Pogádlová čistiace ŠJ október
Popis: Objednávka - čistiace prostriedky ŠJ
Objednávka
č. 13
0 s DPH 03.10.2016 Elektro opravovňa - Jozef Nechala Ľudmila Pogádlová Oprava ŠJ
Popis: Objednávka - oprava ohrievacieho režonu ŠJ
Faktúra
č. 154-174
17949.14 s DPH 01.10.2016 rôzne Ľudmila Pogádlová FA September 2016
Popis: Kniha dodávateľských faktúr September 2016
Faktúra 0 s DPH 30.09.2016 rôzne Marián Holica september 2016
Popis: Kniha faktúr 9/2016
Objednávka
č. 11
303.5 s DPH 02.09.2016 Hej.sk Ľudmila Pogádlová Objednávka - kuchyský robot ŠJ
Popis: Objednávka - kuchynský robot Kenwood KMM 770 - ŠJ
Faktúra
č. 143-153
4688.71 s DPH 01.09.2016 rôzne Ľudmila Pogádlová FA August 2016
Popis: Kniha dodávateľských faktúr August 2016
Objednávka
č. 10
0 s DPH 15.08.2016 Mestský bytový podnik Handlová s.r.o. Ľudmila Pogádlová Objednávka prác - VO
Popis: Objednávka prác - VO
Faktúra
č. 123-142
8092.22 s DPH 01.08.2016 rôzne Ľudmila Pogádlová FA Júl 2016
Popis: Kniha dodávateľských faktúr Júl 2016
Faktúra
č. 105-122
6640.74 s DPH 01.07.2016 rôzne Ľudmila Pogádlová FA Jún 2016
Popis: Kniha dodávateľských faktúr Jún 2016
Objednávka
č. 9
0 s DPH 30.06.2016 Slovenská legálna metrológia, n.o. Ľudmila Pogádlová Objednávka kalibrácia meradiel
Popis: Objednávka kalibrácie meradiel
Faktúra 0 s DPH 30.06.2016 rôzne Marián Holica jún 2016
Popis: Kniha faktúr 6/2016
Objednávka
č. 6
0 s DPH 21.06.2016 FARBY-LAKY Jakubíková Kamila Ľudmila Pogádlová Objednávka čistiace ŠJ
Popis: Objednávka čistiace prostriedky ŠJ
Objednávka
č. 7
0 s DPH 21.06.2016 FARBY-LAKY Jakubíková Kamila Ľudmila Pogádlová Objednávka čistiace ŠKD
Popis: Objednávka čistiace prostriedky ŠKD
Objednávka
č. 8
0 s DPH 21.06.2016 FARBY-LAKY Jakubíková Kamila Ľudmila Pogádlová Objednávka čistiace ZŠ
Popis: Objednávka čistiace prostriedky ZŠ
Objednávka
č. 4
370.8 s DPH 09.06.2016 CORA-GASTRO Ľudmila Pogádlová Objednávka náhradný kotlík
Popis: Objednávka Náhradného kotlíka ku robotu RM - H
Objednávka
č. 5
200 s DPH 09.06.2016 DENEBOLA, s.r.o. Ľudmila Pogádlová Objednávka procesu VO
Popis: Objednávka procesu verejného obstarania
Faktúra
č. 80-104
12332.56 s DPH 01.06.2016 rôzne Ľudmila Pogádlová FA Máj 2016
Popis: Kniha dodavateľských faktúr Máj 2016
Faktúra 0 s DPH 31.05.2016 rôzne Marián Holica máj 2016
Popis: Kniha faktúr 5/2016
Faktúra
č. 55-79
7943.11 s DPH 01.05.2016 rôzne Ľudmila Pogádlová FA Apríl 2016
Popis: Kniha dodávateľských faktúr Apríl 2016
Faktúra 0 s DPH 30.04.2016 rôzne Marián Holica apríl 2016
Popis: Kniha faktúr 4/2016
Objednávka
č. 3
0 s DPH 29.04.2016 PELAC, Ing. Peter Lackovič Ľudmila Pogádlová Objednávka - jarná deratizácia
Popis: Objednávka - jarná deratizácia ZŠ a ŠJ
Objednávka
č. 2
1000 s DPH 26.04.2016 CORA - GASTRO, s.r.o. Ľudmila Pogádlová Objednávka ŠJ
Popis: Objednávka - Prídavné zariadenia k robotu RM - ŠJ
Objednávka
č. 1
0 s DPH 19.04.2016 FARBY-LAKY Jakubíková Kamila Ľudmila Pogádlová Objednávka - čistiace prostriedky ŠJ
Popis: Objednávka - čistiace prostriedky ŠJ
Faktúra
č. 36-54
6677.67 s DPH 01.04.2016 rôzne Ľudmila Pogádlová FA Marec 2016
Popis: Kniha dodávateľských faktúr Marec 2016
Faktúra 0 s DPH 31.03.2016 rôzne Marián Holica marec 2016
Popis: Kniha faktúr 3/2016
Objednávka
č. 91866505
138.99 s DPH 30.03.2016 Internet Mall Slovakia s.r.o. Ľudmila Pogádlová Objednávka zváračky
Popis: Objednávka - Hecht Invertorová zváračka 1816
Faktúra
č. 16-35
12248.09 s DPH 01.03.2016 rôzne Ľudmila Pogádlová FA - FEB 2016
Popis: Kniha dodávateľských faktúr Február 2016
Faktúra 0 s DPH 29.02.2016 rôzne Marián Holica február 2016
Popis: Kniha faktúr 2/2016
Faktúra
č. 1-15
5474.84 s DPH 01.02.2016 rôzne Ľudmila Pogádlová FA - JAN 2016
Popis: Kniha dodávateľských faktúr Január 2016
Faktúra
č. 273-236
22997.31 s DPH 01.01.2016 rôzne Ľudmila Pogádlová Kniha dodávateľských faktúr 12/2015
Popis: Kniha dodávateľských faktúr December 2015
Objednávka
č. 0807404
698 s DPH 18.12.2015 GOTANA s.r.o. Ľudmila Pogádlová Objednávka - Interaktívna tabuľa EliteBoard D82'
Popis: Objednávka - Interaktívna tabuľa EliteBoard D82'
Objednávka
č. PO1513301
429 s DPH 18.12.2015 MB TECH BB s.r.o. Ľudmila Pogádlová Objednávka Tabuľa Softline + EliteTeach interaktívne zariadenie
Popis: Objednávka Tabuľa Softline + EliteTeach interaktívne zariadenie
Faktúra
č. 179-235
12449 s DPH 01.12.2015 rôzne Ľudmila Pogádlová FA nobember 2015
Popis: Kniha dodavateľských faktúr November 2015
Objednávka
č. #001377
151.25 s DPH 30.11.2015 Ing. Miroslav Osička - Protišmyku.eu Ľudmila Pogádlová Protišmykový gumený pás
Popis: Objednávka protišmykový gumený pás
Zmluva 5 s DPH 20.11.2015 rôzne Ľudmila Pogádlová Prenájom garáže p. Koszta
Prenájom ihriska p. Smidka
Prenájom posilone Mgr. Ujčeková
Prenájom telocvične Oddiel Brany - p. Arendáš
Prenájom telocvične p. Smidka
Prenájom telocvične FC Baník HN
Prenájom telocvične p. Švec
Prenájom telocvične Ing. Vlk
Popis: Zmluvy - prenájom
Objednávka
č. 116041265
30.79 s DPH 20.11.2015 Martinus.sk Ľudmila Pogádlová Objednávka-Flashcards AJ 1.st
Popis: Flashcards AJ 1.st
Objednávka
č. 1POB160514
544.82 s DPH 19.11.2015 KVANT spol. s r.o. Ľudmila Pogádlová Objednávka pomôcky -Fyzika + rysovanie-tabuľa + 1-4ročník
Popis: Objednávka pomôcky 1-4, fyzika, rysovanie-tabuľa
Objednávka
č. 31.500.676
16.27 s DPH 19.11.2015 CONATEX Ľudmila Pogádlová Objednávka-Podložné sklá-Mikroskop
Popis: Podložné sklá - mikroskop
Objednávka
č. 0748216
224 s DPH 19.11.2015 dorshop.sk Ľudmila Pogádlová Objednávka-odrazový mostík-gymnastika
Popis: Odrazový mostík - gymnastika
Objednávka 49.68 s DPH 18.11.2015 sportove-potreby.sk Ľudmila Pogádlová Objednávka-penové lopty
Popis: Penové lopty
Objednávka
č. 1285682015
162.47 s DPH 18.11.2015 MegaHračky.sk Ľudmila Pogádlová Objednávka-Hry ŠKD
Popis: HRY ŠKD
Objednávka 11.84 s DPH 18.11.2015 eflorbal.sk Ľudmila Pogádlová Objednávka-Florbalové loptičky
Popis: Florbalové loptičky
Objednávka
č. 151100020
456 s DPH 18.11.2015 STEMISPORT Ľudmila Pogádlová Objednávka-žinenka
Popis: Žinenka
Objednávka
č. 990016180
159.52 s DPH 18.11.2015 kinekus.sk Ľudmila Pogádlová Objednávka Kinekus
Popis: Objednávka Kinekus
Objednávka
č. 758145
62.71 s DPH 13.11.2015 Dračik Ľudmila Pogádlová Objednávka-hry ŠKD
Popis: HRY ŠKD
Objednávka 76.34 s DPH 13.11.2015 Centralchem Ľudmila Pogádlová Objednávka-chémia_pomôcky
Popis: Chemia - pomôcky
Objednávka
č. 16
190.22 s DPH 05.11.2015 Ing. Vladimír Petriska - BORTEX Ľudmila Pogádlová Objednávka-pracovné odevy ŠJ
Popis: Pracovné odevy ŠJ
Objednávka
č. 18
155.04 s DPH 05.11.2015 FARBY-LAKY Jakubíkova Kamila Ľudmila Pogádlová Objednávka-Čistiace prostriedky ZŠ
Popis: Čistiace prostriedky ZŠ
Objednávka
č. 17
315.45 s DPH 05.11.2015 FARBY-LAKY Jakubíkova Kamila Ľudmila Pogádlová Objednávka-Čistiace prostriedky ŠJ
Popis: Čistiace prostriedky ŠJ
Objednávka
č. 75141
116.6 s DPH 02.11.2015 KYBEROS Group, s.r.o. Ľudmila Pogádlová Objednávka-Slovníky AJ
Popis: Slovníky AJ
Faktúra
č. 155-178
9126.65 s DPH 01.11.2015 rôzne Ľudmila Pogádlová Kniha dodávateľských FA október 2015
Popis: Kniha dodavateľských faktúr Október 2015
Objednávka
č. 13
279 s DPH 01.11.2015 PC Force, Handlová Ľudmila Pogádlová Objednávka-tonery-ZŠ
Popis: Objednávka - tonery ZŠ
Objednávka
č. 12
45 s DPH 01.11.2015 PC Force, Handlová Ľudmila Pogádlová Objednávka tonery ZŠ
Popis: tonery ZŠ
Objednávka
č. 14
76 s DPH 01.11.2015 PC Force, Handlová Ľudmila Pogádlová Objednávka tonery ŠKD
Popis: tonery ŠKD
Objednávka
č. 15
60 s DPH 01.11.2015 PC Force, Handlová Ľudmila Pogádlová Objednávka toner ŠJ
Popis: toner ŠJ
Objednávka
č. 11
0 s DPH 01.11.2015 PELAC, Ing. Peter Lackovič Ľudmila Pogádlová Objednávka-Jesenná deratizácia ZŠ, ŠJ
Popis: Jesenná deratizácia ŠJ, ZŠ
Faktúra 0 s DPH 01.11.2015 rôzne Marián Holica Október 2015
Popis: ŠJ - zoznam došlých faktúr október 2015
Faktúra
č. 139 - 154
6994.15 s DPH 04.10.2015 rôzne Ľudmila Pogádlová Kniha dodávateľských faktúr 9/2015
Popis: Kniha dodávateľských faktúr 9/2015
Faktúra 0 s DPH 01.10.2015 rôzne Marián Holica ŠJ - zoznam došlých faktúr september 2015
Popis: ŠJ - zoznam došlých faktúr september 2015
Faktúra
č. 125 - 138
3173.05 s DPH 02.09.2015 rôzne Ľudmila Pogádlová Kniha dodávateľských faktúr 8/2015
Popis: Kniha dodávateľských faktúr 8/2015
Faktúra
č. 106 - 124
4793.24 s DPH 02.08.2015 rôzne Ľudmila Pogádlová Kniha dodávateľských faktúr júl 2015
Popis: Kniha dodávateľských faktúr 7/2015
Faktúra
č. 87 - 105
6399.66 s DPH 02.07.2015 rôzne Ľudmila Pogádlová Kniha dodávateľských faktúr
Popis: Kniha dodávateľských faktúr 6/2015
Faktúra
č. 74 - 86
6095.46 s DPH 03.06.2015 rôzne Ľudmila Pogádlová Kniha dodávateľských faktúr
Popis: Kniha dodávateľských faktúr 5/2015
Faktúra
č. 55 - 73
7313.32 s DPH 03.05.2015 rôzne Ľudmila Pogádlová Kniha dodávateľských faktúr
Popis: Kniha dodávateľských faktúr 4/2015
Faktúra
č. 36 - 54
6995.04 s DPH 01.04.2015 rôzne Ľudmila Pogádlová Kniha dodávateľských faktúr
Popis: Kniha dodávateľských faktúr 3/2015
Faktúra 0 s DPH 01.03.2015 rôzne Marián Holica ŠJ faktúry február 2015
Popis: ŠJ faktúry február 2015
Faktúra
č. 17 - 35
11470.16 s DPH 01.03.2015 rôzne Ľudmila Pogádlová Kniha dodávateľských faktúr
Popis: Kniha dodávateľských faktúr 2/2015
Faktúra
č. 1 - 17
6718.35 s DPH 01.02.2015 rôzne Ľudmila Pogádlová Kniha dodávateľských faktúr
Popis: Kniha dodávateľských faktúr 1/2015
Faktúra 0 s DPH 01.02.2015 rôzne Marián Holica ŠJ faktúry január 2015
Popis: ŠJ faktúry január 2015
Zmluva 0 s DPH 05.01.2015 AG Food Marián Holica AG FOOD rámcová kúpna zmluva
Popis: AG Food rámcová kúpna zmluva
Zmluva 0 s DPH 05.01.2015 Inmedia Marián Holica Inmedia rámcová kúpna zmluva
Popis: Inmedia rámcová kúpna zmluva
Faktúra
č. 218 - 247
11307.94 s DPH 04.01.2015 rôzne Ľudmila Pogádlová Kniha dodávateľských faktúr
Popis: Kniha dodávateľských faktúr 12/2014
Zmluva 0 s DPH 02.01.2015 Eden Marián Holica Eden kúpna zmluva
Popis: Eden kúpna zmluva
Objednávka 0 s DPH 02.01.2015 Hispa Sk Marián Holica Hispa SK zmluva
Popis: Hispa SK zmluva
Zmluva 0 s DPH 02.01.2015 Chrien Marián Holica Chrien kúpna zmluva
Popis: Chrien kúpna zmluva
Zmluva 0 s DPH 02.01.2015 Ján Onduš Marián Holica Ján Onduš
Popis: Ján Onduš zmluva
Zmluva 0 s DPH 01.01.2015 Picado Marián Holica Picado rámcová kúpna zmluva
Popis: Picado rámcová kúpna zmluva
Faktúra 0 s DPH 01.01.2015 rôzne Marián Holica ŠJ faktúry december 2014
Popis: ŠJ faktúry december 2014
Zmluva 0 s DPH 01.01.2015 rôzne Marián Holica Zoznam dodávateľov v roku 2015
Popis: Zoznam dodávateľov
Zmluva 0 s DPH 01.01.2015 Tormas Marián Holica Tormas kúpna zmluva
Popis: Tormas zmluva
Zmluva 0 s DPH 22.12.2014 HRC SK Marián Holica HRC SK kúpno - predajná zmluva
Popis: HRC SK kúpno - predajná zmluva
Zmluva 0 s DPH 18.12.2014 Coop Jednota Prievidza Marián Holica Coop Jednota Prievidza
Popis: Zmluva o obchodných a dodacích podmienkach
Faktúra 0 s DPH 01.12.2014 rôzne Marián Holica ŠJ faktúry november 2014
Popis: ŠJ faktúry november 2014
Faktúra
č. 194 - 217
11648.82 s DPH 01.12.2014 rôzne Ľudmila Pogádlová Kniha dodávateľských faktúr
Popis: Kniha dodávateľských faktúr 11/2014
Faktúra
č. 171 - 194
9637.45 s DPH 02.11.2014 rôzne Ľudmila Pogádlová Kniha dodávateľských faktúr
Popis: Kniha dodávateľských faktúr 10/2014
Faktúra 0 s DPH 01.11.2014 rôzne Marián Holica ŠJ faktúry október 2014
Popis: ŠJ faktúry október 2014
Faktúra 0 s DPH 01.10.2014 rôzne Marián Holica ŠJ faktúry september 2014
Popis: ŠJ faktúry september 20014
Faktúra
č. 133-144
2968.47 s DPH 01.09.2014 rôzne Marián Holica Kniha dodávateľských faktúr august 2014
Popis: Kniha dodávateľských faktúr august 2014
Faktúra
č. 111-132
9666.79 s DPH 01.08.2014 rôzne Marián Holica Kniha dodávateľských faktúr júl 2014
Popis: Kniha dodávateľských faktúr júl 2014
Faktúra
č. 99 - 110
2273.31 s DPH 01.07.2014 rôzne Marián Holica Kniha dodávateľských faktúr jún 2014
Popis: Kniha dodávateľských faktúr jún 2014
Faktúra
č. doklady č. 56 - 78
7477.1 s DPH 01.05.2014 rôzne Marián Holica Kniha dodávateľských faktúr apríl 2014
Popis: Kniha dodávateľských faktúr apríl 2014
Faktúra
č. Doklady č. 35 - 55
7666.45 s DPH 01.04.2014 rôzne Marián Holica Kniha dodávateľských faktúr marec 2014
Popis: Kniha dodávateľských faktúr marec 2014
Faktúra
č. Doklady č. od 1 do 35
16 s DPH 28.02.2014 rôzne Marián Holica Kniha dodávateľských faktúr január, február 2014
Popis: Kniha dodávateľských faktúr január, február 2014
Zmluva 0 s DPH 14.01.2014 p. Margita Margalová Ľudmila Pogádlová p. Margalová
Popis: Kúpna zmluva_p. Margalová
Zmluva 0 s DPH 14.01.2014 AG FOODS SK s.r.o. Ľudmila Pogádlová AG FOODS
Popis: Kúpna zmluva_AG FOODS SK
Zmluva 0 s DPH 08.01.2014 p. Ján Onduš Ľudmila Pogádlová p. Onduš
Popis: Kúpna zmluva_p.Onduš
Zmluva 0 s DPH 08.01.2014 Inmedia s.r.o. Ľudmila Pogádlová Inmedia
Popis: Kúpna zmluva_Inmedia
Zmluva 0 s DPH 08.01.2014 TempoVit s.r.o. Ľudmila Pogádlová TempoVit
Popis: Kúpna zmluva_TempoVit s.r.o.
Zmluva 0 s DPH 07.01.2014 Tormas s.r.o. Ľudmila Pogádlová Tormas
Popis: Kúpna zmluva_Tormas
Zmluva 0 s DPH 04.01.2014 HRC SK s.r.o. Ľudmila Pogádlová HRC
Popis: Kúpna zmluva_HRC
Zmluva 0 s DPH 04.01.2014 p. Ján Machovič_Eden Ľudmila Pogádlová p. Machovič_Eden
Popis: Kúpna zmluva_Eden
Zmluva 0 s DPH 04.01.2014 Hispa SK s.r.o. Ľudmila Pogádlová Hispa
Popis: Kúpna zmluva_Hispa
Zmluva 0 s DPH 02.01.2014 Picado s.r.o. Ľudmila Pogádlová picado
Popis: Kúpna zmluva_Picado
Faktúra
č. Doklady č. od 175 do 220
0 s DPH 01.01.2014 rôzne Marián Holica Kniha dodávateľských faktúr december 2013
Popis: Kniha dodávateľských faktúr december 2013
Zmluva 0 s DPH 27.12.2013 Coop Jednota Ľudmila Pogádlová Coop Jednota
Popis: Kúpna zmluva_Coop Jednota
Faktúra
č. Doklady č.od 162 do 174
5178.51 s DPH 01.12.2013 rôzne Marián Holica Faktúry - November 2013
Popis: Kniha dodávateľských faktúr november 2013
Faktúra
č. Doklady č. od 144 do 161
8570.62 s DPH 01.11.2013 rôzne Marián Holica Kniha dodávateľských faktúr 10/2013
Popis: Kniha dodávateľských faktúr október 2013
Faktúra
č. Doklady č. od 139 do 143
1076.95 s DPH 01.10.2013 rôzne Marián Holica Kniha dodávateľských faktúr 09/2013
Popis: Kniha dodávateľských faktúr september 2013
Zmluva 5 s DPH 14.09.2013 p. Švec Ľudmila Pogádlová p. Švec
Popis: Zmluva o prenájme nebytových priestorov - telocvičňa
Zmluva 5 s DPH 14.09.2013 p.Boška Ľudmila Pogádlová p. Boška
Popis: Zmluva o prenájme nebytových priestorov - ihrisko
Zmluva 5 s DPH 10.09.2013 Ing. Rudolf Vlk Ľudmila Pogádlová Zmluva_Ing. Rudolf_Vlk
Popis: Zmluva o prenájme nebytových priestorov - telocvičňa
Zmluva 5 s DPH 04.09.2013 p. Smidka Ľudmila Pogádlová p. Smidka
Popis: Zmluva o prenájme nebytových priestorov - ihrisko
Zmluva 5 s DPH 03.09.2013 Oddiel Brany - p. Arendáš Ľudmila Pogádlová Brany
Popis: Zmluva o prenájme nebytových priestorov - telocvičňa
Zmluva 0 s DPH 02.09.2013 Chrien s.r.o Ľudmila Pogádlová chrien
Popis: Kúpna zmluva_Chrien
Zmluva 0 s DPH 02.09.2013 PC Force - Dušan Konig Ľudmila Pogádlová pcforce
Popis: Zmluva o poskytovaní služieb
Zmluva 0 s DPH 26.06.2013 NUCEM Ľudmila Pogádlová NUCEM
Popis: Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách s využitím elektronického testovania
Faktúra
č. Doklady č. od 84 do 138
22 s DPH 04.06.2013 rôzne Marián Holica Kniha dodávateľských faktúr 6-8/2013
Popis: Kniha dodávateľských faktúr jún, júl, august 2013