Naša škola  >>  Zamestnanci

Zamestnanci

Vedenie školy

Riaditeľka školy:  Mgr. Ľudmila Pogádlová,  046/547 53 97       zsskolha@gmail.com

 

Zástupca riaditeľky školy: Mgr. Petra Kulichová

 

Zástupca riaditeľky školy a vedúci vychovávateľ ŠKD: Mgr. Andrea Ujčeková

 

Výchovný poradca a kariérový poradca: Mgr. Renáta Podlužanská

 

Školský špeciálny pedagóg: Mgr. Miriam Šebeňová

 

Zástupca riaditeľky školy a vedúci vychovávateľ ŠKD: Mgr. Andrea Ujčeková

 

Vedúca školskej jedálne: Valéria Prokeinová,    046/547 59 34       

Pridal Ľudmila Pogádlová o 09.10.2016 17:22:29

Pedagogickí zamestnanci

Triedni učitelia

1.A - Mgr. Jarmila Gazdíková                          

1.B - Mgr. Andrea Lacková

1.C - Mgr. Eva Petrášová

2.A - Mgr. Romana Melikantová                            

2.B - Mgr. Jaroslava Maslíková

3.A - Mgr. Iveta Homolová                              

3.B - Mgr. Ivona Homolová

3.C - Ing. Mária Orlovská 

4.A - Mgr. Jana Kurišová                              

4.B - Mgr. Viera Koprnová

5.A - Mgr. Adam Podolan                              

5.B - Mgr. Nina Pastieriková

5.C - Mgr. Adriana Solčániová

6.A - Mgr. Anna Rosinová

6.B - Judr. Lívia Svetlošáková

7.A - Mgr. Bronislava Šperková

7.B - Mgr. Jana Mihálová                      

8.A - Mgr. Marcela Karaková                                

8.B - Mgr. Adriana Bátorová

9.A - Mgr. Marián Holica

9.B - Mgr. Peter Krištín                               

 

Netriedni učitelia                                                                              

Mgr. Kristián Hirka                                                   

Mgr. Renáta Podlužanská                                            

Mgr. Ivana Pavolková

Mgr. Peter Poliak

Mgr. Lucia Martincová

 

 

Asistentka učiteľa:

Bc. Romana Homolová

Mgr. Jana Pekárová

Mgr. Marta Drozdová

Mgr. Petra Rozenbergová

Edita Tomová

 

Vychovávateľky ŠKD

Anna Oslancová

Zita Beznosková

Katarína Hudecová

Mgr. Jana Rozenbergová

Pridal Ľudmila Pogádlová o 09.10.2016 17:29:07

Nepedagogickí zamestnanci

Prevádzkoví zamestnanci

Adriana Margetová – ekonómka pre PAM     

Bc. Katarína Kotianová – ekonómka pre rozpočet         

Marián Šalgo – školník

Margita Černáková – upratovačka                           

Igor Černák – upratovač

Paulína Markovičová – upratovačka 

Zuzana Pirošková - upratovačka                      

 

Školská jedáleň

Valéria Prokeinová – vedúca školskej jedálne

Alena Štrbavá – hlavná kuchárka

Katarína Ostriederová – kuchárka

Alexandra Kováčiková - kuchárka

Iveta Valovičová - pomocná kuchárka 

Veronika Pálešová - pomocná kuchárka           

 

Pridal Ľudmila Pogádlová o 09.10.2016 17:49:09