Naša škola  >>  Zamestnanci

Zamestnanci

Vedenie školy

Riaditeľka školy: Mgr. Ľudmila Pogádlová

046/547 53 97       zsskolha@gmail.com

 

Zástupca riaditeľky školy: Mgr. Petra Kulichová

 

Výchovný poradca: Mgr. Miriam Šebeňová (zastupuje Mgr. Renáta Podlužanská)

 

Zástupca riaditeľky školy a vedúci vychovávateľ ŠKD: Mgr. Andrea Ujčeková

 

Vedúca školskej jedálne: Bc. Darina Uhrínová

046/547 59 34       

Pridal Marián Holica o 09.10.2016 17:22:29

Pedagogickí zamestnanci

Triedni učitelia

1.A - Mgr. Jarmila Dórová                           

1.B - Mgr. Jaroslava Maslíková

2.A - Mgr. Iveta Homolová                             

2.B - Mgr. Ivona Homolová

2.C - Mgr. Beáta Havranová

3.A - Mgr. Jana Kurišová                              

3.B - Mgr. Viera Koprnová

4.A - Mgr. Andrea Ujčeková                              

4.B - Mgr. Andrea Lacková

4. C - Mgr. Eva Petrášová

5.A - Mgr. Anna Rosinová                               

5.B - JUDr. Lívia Svetlošáková

6.A - Mgr. Bronislava Šperková

6.B - Mgr. Jana Mihálová

7.A - Mgr. Marcela Karaková

7. B - Mgr. Adriana Bátorová                          

8.A - Mgr. Marián Holica                                  

8.B - Mgr. Ľubica Kollárová (zastupujúcí triedny učiteľ Mgr. Peter Krištín)

9.A - Mgr. Lucia Martincová                               

 

Netriedni učitelia                                 

Mgr. Jarmila Gazdíková                                            

Mgr. Kristián Hirka                                                   

Mgr. Renáta Podlužanská                                            

Mgr. Adam Podolan

Mgr. Peter Poliak

Mgr. Petra Ševců

 

 

Asistentka učiteľa:

Bc. Romana Homolová

Mgr. Jana Pekárová

Mgr. Adriana Solčániová

 

Vychovávateľky ŠKD

Zita Beznosková

Dana Bieliková

Katarína Hudecová

Mgr. Romana Melikantová

Pridal Marián Holica o 09.10.2016 17:29:07

Nepedagogickí zamestnanci

Prevádzkoví zamestnanci

Ing. Alica Gregorová – ekonómka pre PAM     

Bc. Katarína Kotianová – ekonómka pre rozpočet         

Miloš Šimo – školník

Margita Černáková – upratovačka                           

Igor Černák – upratovač

Paulína Markovičová – upratovačka                        

 

Školská jedáleň

Bc. Darina Uhrínová – vedúca školskej jedálne

Alena Štrbavá – hlavná kuchárka

Katarína Ostriederová – kuchárka

Ivona Juríková – kuchárka

Alexandra Kováčiková - kuchárka

Žaneta Mišútová - kuchárka

Iveta Valovičová - kuchárka                

 

Pridal Marián Holica o 09.10.2016 17:49:09