Naša škola  >>  Zamestnanci

Zamestnanci

Vedenie školy

Riaditeľka školy:  Mgr. Ľudmila Pogádlová,  046/547 53 97       zsskolha@gmail.com

 

Zástupca riaditeľky školy: Mgr. Petra Kulichová

 

Zástupca riaditeľky školy a vedúci vychovávateľ ŠKD: Mgr. Andrea Ujčeková

 

Výchovný poradca: Mgr. Ivana Pavolková

 

Kariérový poradca: Mgr. Renáta Podlužanská

 

Školský špeciálny pedagóg: Mgr. Jana Dorkinová

 

Vedúca školskej jedálne: Valéria Prokeinová,    046/547 59 34       

Pridal Ľudmila Pogádlová o 09.10.2016 17:22:29

Pedagogickí zamestnanci

Triedni učitelia

1.A - Mgr. Iveta Homolová                            

1.B - Mgr. Ivona Homolová 

1.C - Mgr. Jarmila Gazdíková

2.A - Mgr. Jana Kurišová                            

2.B - Mgr. Viera Koprnová 

3.A - Mgr. Eva Petrášová                            

3.B - Mgr. Andrea Lacková

4.A - Mgr.  Romana Melikantová                              

4.B - Mgr. Jaroslava Maslíková

5.A - JUDr.  Peter Beňo                             

5.B - Mgr. Petra Rozenbergová

6.A - Mgr. Lucia Martincová

6.B - Mgr. Ivana Pavolková

7.A - Mgr. Adam Podolan 

7.B - Mgr. Nina Pastieriková

7.C - Mgr. Adriana Solčániová                    

8.A - Mgr. Tomáš Gríger                                

8.B - Mgr. Eliška Ducárová

9.A - Mgr. Bronislava Šperková 

9.B - Mgr. Marián Holica                              

 

Netriedni učitelia                                                                              

Mgr. Drozdová Marta                                                   

Mgr. Renáta Podlužanská

Mgr. Karaková Marcela                                            

Mgr. Peter Poliak

Bc. Peter Klátik

Bc. Dávid Rosival

 

 Asistentka učiteľa:

Bc. Romana Homolová

Mgr. Romana Fruňová

Petronela Krajčíová

Bc. Eva Ilčíková

Ing. Anna Satrapová

Edita Tomová

 

Vychovávateľky ŠKD

Anna Oslancová

Zita Beznosková

Katarína Santorisová

Mgr. Jana Rozenbergová

Ing. Viera Jašková

Pridal Ľudmila Pogádlová o 09.10.2016 17:29:07

Nepedagogickí zamestnanci

Prevádzkoví zamestnanci

Adriana Margetová – ekonómka pre PAM     

Veronika Lenková – ekonómka pre rozpočet         

Marián Šalgo – školník

Margita Černáková – upratovačka                           

Igor Černák – upratovač

Paulína Markovičová – upratovačka 

Zuzana Pirošková - upratovačka                      

 

Školská jedáleň

Valéria Prokeinová – vedúca školskej jedálne

Katarína Ostriederová – hlavná kuchárka

Veronika Pavlíková – kuchárka

Marta Gatialová - kuchárka

Iveta Valovičová - pomocná kuchárka 

Emília Bombošová - pomocná kuchárka           

Alena Štrbavá – kuchárka

Pridal Ľudmila Pogádlová o 09.10.2016 17:49:09