Naša škola  >>  Pracovné ponuky

Pracovné ponuky

Voľné pracovné miesto - školník

Základná škola, Školská 526/53 v Handlovej prijme do pracovného pomeru od 3.6.2024:

-        školníka

Požiadavky na školníka - stredné odborné vzdelanie

 

Náplň (druh) práce

Zručnosť v odbore voda, remeselná údržba majetku školy, školských priestorov, drobné zámočnícke práce, údržba vonkajšieho areálu školy - kosenie, odhŕňanie snehu, starostlivosť o kríky a pod. Výhoda odborná spôsobilosť v oblasti elektrotechniky.

 

 

Platové podmienky:

-        pre nepedagogických zamestnancov sú určené podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov vo výkone prác vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov. Základný tarifný plat bude stanovený podľa odpracovaných rokov

 

Ďalšie požiadavky:

Bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť, flexibilnosť, samostatnosť, zodpovednosť, organizačné a komunikačné schopnosti.

Žiadosť o prijatie do zamestnania, profesijný životopis a súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby prijatia do zamestnania v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov posielajte na adresu školy alebo elektronicky na adresu: zsskolha@gmail.com do 22.5.2024. Informácie na tel. čísle: 046/5475397.

Pridal Ľudmila Pogádlová o 22.04.2024 12:36:17

Ďalšie voľné pracovné miesta

Základná škola, Školská 526/53 v Handlovej prijme do pracovného pomeru od 1.9.2023:

  • učiteľa druhého stupňa základnej školy s aprobáciou anglický jazyk v kombinácii s iným predmetom
  • učiteľa druhého stupňa základnej školy s aprobáciou matematiky v kombinácii s iným predmetom
  • učiteľa druhého stupňa základnej školy s aprobáciou výtvarná výchova v kombinácii s iným predmetom
  • učiteľa druhého stupňa základnej školy s aprobáciou hudobná výchova v kombinácii s iným predmetom
  • pedagogického asistenta

 

Požiadavky – splnenie kvalifikačných predpokladov, bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť, dobrý vzťah k deťom, pozitívny prístup k práci, ochota a flexibilita.

 

Kvalifikačné predpoklady:

-        pre pedagogických zamestnancov - v zmysle zákona č. 138/2019  Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a  vyhlášky o kvalifikačných predpokladoch 1/2020.

 

Platové podmienky:

-        pre pedagogických zamestnancov  v zmysle nariadenie vlády SR č. 338/2019 Z. z.

Žiadosť o prijatie do zamestnania, profesijný životopis a súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby prijatia do zamestnania v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov posielajte na adresu školy alebo elektronicky na adresu: zsskolha@gmail.com do 14.8.2023. Informácie na tel. čísle: 046/5475397.

Pridal Marián Holica o 23.06.2023 11:18:44

Voľné pracovné miesta

Základná škola, Školská 526/53 v Handlovej prijme do pracovného pomeru od 1.9.2023:

-        učiteľa prvého stupňa základnej školy

-        vychovávateľa  pre ŠKD

 

Požiadavky – splnenie kvalifikačných predpokladov, bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť, dobrý vzťah k deťom, pozitívny prístup k práci, ochota a flexibilita.

 

Kvalifikačné predpoklady:

-        pre pedagogických zamestnancov - v zmysle zákona č. 138/2019  Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a  vyhlášky o kvalifikačných predpokladoch 1/2020.

 

Platové podmienky:

-        pre pedagogických zamestnancov  v zmysle nariadenie vlády SR č. 338/2019 Z. z.

Žiadosť o prijatie do zamestnania, profesijný životopis a súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby prijatia do zamestnania v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov posielajte na adresu školy alebo elektronicky na adresu: zsskolha@gmail.com do 14.8.2023. Informácie na tel. čísle: 046/5475397.

Pridal Marián Holica o 12.06.2023 10:30:23

Voľné pracovné miesto - učiteľ telesnej a športovej výchovy

Základná škola, Školská 526/53 v Handlovej prijme do pracovného pomeru od 1.9.2022:

-        učiteľa druhého stupňa základnej školy s aprobáciou telesná výchova – športová príprava so zameraním na futbal v kombinácii s iným predmetom.

 

Požiadavky – splnenie kvalifikačných predpokladov, bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť, dobrý vzťah k deťom, pozitívny prístup k práci, ochota a flexibilita.

 

Kvalifikačné predpoklady:

-        pre pedagogických zamestnancov - v zmysle zákona č. 138/2019  Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a  vyhlášky o kvalifikačných predpokladoch 1/2020.

 

Platové podmienky:

-        pre pedagogických zamestnancov  v zmysle nariadenie vlády SR č. 338/2019 Z. z.

Žiadosť o prijatie do zamestnania, profesijný životopis a súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby prijatia do zamestnania v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov posielajte na adresu školy alebo elektronicky na adresu: zsskolha@gmail.com do 19.8.2022. Informácie na tel. čísle: 046/5475397.

Pridal Marián Holica o 11.07.2022 10:55:20

Voľné pracovné miesta

Základná škola, Školská 526/53 v Handlovej prijme do pracovného pomeru od 5.9.2022:

  • školského špeciálneho pedagóga
  • školského psychológa      
  • pedagogického asistenta  učiteľa

 

Požiadavky – splnenie kvalifikačných predpokladov, bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť, dobrý vzťah k deťom, pozitívny prístup k práci, ochota a flexibilita.

 

Kvalifikačné predpoklady v zmysle zákona č. 138/2019  Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a  vyhlášky o kvalifikačných predpokladoch 1/2020.

 

Platové podmienky v zmysle nariadenie vlády SR č. 338/2019 Z. z.

Žiadosť o prijatie do zamestnania, profesijný životopis a súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby prijatia do zamestnania v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov posielajte na adresu školy alebo elektronicky na adresu: zsskolha@gmail.com do 31.7.2022. Informácie na tel. čísle: 046/5475397.

 

Pridal Marián Holica o 01.07.2022 11:13:48

Voľné pracovné miesto - učiteľ anglického jazyka

Základná škola, Školská 526/53 v Handlovej prijme do pracovného pomeru od 1.9.2021:

-        učiteľa anglického jazyka pre 2.stupeň základnej školy

Požiadavky – splnenie kvalifikačných predpokladov, bezúhonnosť, zdravotná a duševná spôsobilosť, dobrý vzťah k deťom, pozitívny prístup k práci, ochota a flexibilita.

 

Kvalifikačné predpoklady:

-        pre pedagogických zamestnancov - v zmysle zákona č. 138/2019  Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a  vyhlášky o kvalifikačných predpokladoch 1/2020.

 

Platové podmienky:

-        pre pedagogických zamestnancov  v zmysle nariadenie vlády SR č. 338/2019 Z. z.

Žiadosť o prijatie do zamestnania, profesijný životopis a súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby prijatia do zamestnania v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov posielajte na adresu školy alebo elektronicky na adresu: zsskolha@gmail.com do 23.8.2021. Informácie na tel. čísle: 046/5475397.

Pridal Ľudmila Pogádlová o 04.08.2021 12:00:06

Voľné pracovné miesto - Ekonómka

Základná škola, Školská 526/53 v Handlovej prijme do pracovného pomeru od 1.5.2021:

-        Ekonómku pre rozpočet a účtovníctvo

Požiadavky na ekonómku pre rozpočet a účtovníctvo

-        úplné stredné vzdelanie s maturitou

 

Náplň (druh) práce

vedie účtovnú agendu školy, spracováva účtovné závierky, sleduje priebežné čerpanie rozpočtu, zabezpečuje riadnu evidenciu faktúr a ich zaúčtovanie, vykonáva inventarizáciu majetku školy, pripravuje podklady na účtovné spracovanie, zabezpečuje archiváciu a skartáciu písomností, vedie evidenciu tlačív.

 

Platové podmienky:

-        pre nepedagogických zamestnancov sú určené podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov vo výkone prác vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov. Základný tarifný plat bude stanovený podľa odpracovaných rokov

 

Ďalšie požiadavky:

Bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť, flexibilnosť, samostatnosť, zodpovednosť, organizačné a komunikačné schopnosti.

Žiadosť o prijatie do zamestnania, profesijný životopis a súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby prijatia do zamestnania v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov posielajte na adresu školy alebo elektronicky na adresu: zsskolha@gmail.com najneskôr do 22.3.2021. Informácie na tel. čísle: 046/5475397.

Pridal Ľudmila Pogádlová o 25.02.2021 11:29:33

Voľné pracovné miesto

Základná škola, Školská 526/53 v Handlovej prijme do pracovného pomeru od 1.2.2021:

-      učiteľa prvého stupňa základnej školy na zastupovanie počas MD

Požiadavky – splnenie kvalifikačných predpokladov, bezúhonnosť, zdravotná a duševná spôsobilosť, dobrý vzťah k deťom, pozitívny prístup k práci, ochota a flexibilita.

 

Kvalifikačné predpoklady:

-      pre pedagogických zamestnancov - v zmysle zákona č. 138/2019  Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a  vyhlášky o kvalifikačných predpokladoch 1/2020.

 

Platové podmienky:

-      pre pedagogických zamestnancov  v zmysle nariadenie vlády SR č. 338/2019 Z. z.

Žiadosť o prijatie do zamestnania, profesijný životopis a súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby prijatia do zamestnania v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov posielajte na adresu školy alebo elektronicky na adresu: zsskolha@gmail.com do 14.12.2020. Informácie na tel. čísle: 046/5475397.

Pridal Ľudmila Pogádlová o 19.11.2020 07:30:12

Voľné pracovné miesto - pedagogický asistent

Základná škola, Školská 526/53 v Handlovej prijme do pracovného pomeru od 1.9.2020:

  •       pedagogického asistenta  učiteľa

 

Požiadavky – splnenie kvalifikačných predpokladov, bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť, dobrý vzťah k deťom, pozitívny prístup k práci, ochota a flexibilita.

 

Kvalifikačné predpoklady v zmysle zákona č. 138/2019  Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a  vyhlášky o kvalifikačných predpokladoch 1/2020.

 

Platové podmienky v zmysle nariadenie vlády SR č. 338/2019 Z. z.

Žiadosť o prijatie do zamestnania, profesijný životopis a súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby prijatia do zamestnania v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov posielajte na adresu školy alebo elektronicky na adresu: zsskolha@gmail.com do 24.8.2020. Informácie na tel. čísle: 046/5475397.

Pridal Marián Holica o 16.08.2020 21:28:34

Voľné pracovné miesto - asistent učiteľa

Základná škola, Školská 526/53 v Handlovej prijme do pracovného pomeru od 1.9.2020:

  •     asistenta  učiteľa pre zdravotne znevýhodnených žiakov

 

Požiadavky – splnenie kvalifikačných predpokladov, bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť, dobrý vzťah k deťom, pozitívny prístup k práci, ochota a flexibilita.

 

Kvalifikačné predpoklady v zmysle zákona č. 138/2019  Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a  vyhlášky o kvalifikačných predpokladoch 1/2020.

 

Platové podmienky v zmysle nariadenie vlády SR č. 338/2019 Z. z.

Žiadosť o prijatie do zamestnania, profesijný životopis a súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby prijatia do zamestnania v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov posielajte na adresu školy alebo elektronicky na adresu: zsskolha@gmail.com do 24.8.2020. Informácie na tel. čísle: 046/5475397.

Pridal Marián Holica o 05.08.2020 10:17:36