Informácie o škole  >>  Vzdelávanie

Vzdelávanie

Hodnotenie aktualizačného vzdelávania

Kliknutím zobrazíte prílohy

V zmysle § 69 ods. 1 písm. d) zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch poskytovateľ vzdelávania Základná škola, Školská 526/53, Handlová uverejňuje na svojom webovom sídle hodnotenie uskutočneného vzdelávania v oblastiach:

1.      Zmeny školského kurikula

2.      Inkluzívne vzdelávanie

3.      Digitálne zručnosti

 

Garant vzdelávania: Mgr. Ľudmila Pogádlová – odborný garant aktualizačného vzdelávania školy

Lektori vzdelávania: Mgr. Petra Kulichová; Mgr. Andrea Ujčeková; Mgr. Ľudmila Pogádlová; Mgr. Jana Dorkinová

Celkom zúčastnených účastníkov vzdelávania:       39 osôb

 

Hodnotenie prebehlo na základe hodnotiaceho hárku.

Hodnotiaca škála:

hodnota 0 – som úplne nespokojná/ý

hodnota 1 – som nespokojná/ý

hodnota 2 – som skôr nespokojná/ý

hodnota 3 – som skôr spokojná/ý

hodnota 4 – som spokojná/ý

hodnota 5 – som úplne spokojná/ý

 

 

Pridal Marián Holica o 06.07.2023 12:35:49

Aktualizačné vzdelávanie 2022_2023

Kliknutím zobrazíte prílohy

Názov programu vzdelávania: Osobnostný rast pedagogických zamestnancov v oblasti nového kurikula,  inkluzívneho vzdelávania a digitálnych zručností.

 

Aktualizačné vzdelávanie bolo vytvorené v súlade s § 90dods. 12zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

Obsah aktualizačného vzdelávania je rozdelený do tematických okruhov a príslušných partikulárnych tém tak, aby bolo zabezpečené dosiahnutie stanovených parciálnych vzdelávacích cieľov. Obsahová štruktúra aktualizačného vzdelávania je koncipovaná tak, aby si účastník kontinuálne rozvíjal svoje profesijné zručnosti v oblasti:

  1. Zmeny školského kurikula
  2. Inkluzívne vzdelávanie
  3. Digitálne zručnosti

 

 

Pridal Marián Holica o 06.07.2023 12:22:43