Naše aktivity

Európsky týždeň športu

ilustracny obrazok

Európsky týždeň športu 2022 23.-30.september

Každý, kto chce zdravý byť,

ide s nami súťažiť!

Šport a pohyb to je krása,

každý pri ňom usmieva sa.

Pre deti v ŠKD sme pripravili netradičné disciplíny

-        Hop loptičky cupi-lupi - zbieranie loptičiek

-        Živá reťaz - prechod kruhom

-        Skok vo vreci

-        Srdiečková štafeta

-        Chyť chvostík

-        Čistý rajón

-        Neposlušná lopta

Neodradilo nás ani daždivé počasie.

My sa nevzdávame!

nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie Celý album ...
Pridal Marián Holica o 01.10.2022 11:33:53

Európsky deň jazykov

ilustracny obrazok

Dnes sme si v jazykovej učebni pripomenuli podujatie „Európsky deň jazykov“, ktorý sa oslavuje vo všetkých členských krajinách EÚ.

Na oficiálnej internetovej stránke sme zistili, že v Európe existujú rôzne druhy písma a rôzne známe aj menej známe jazyky. Vypočuli sme si zvukové ukážky jazykov a našou úlohou bolo zistiť o aký jazyk ide. Niektoré jazyky zneli zábavne a pri niektorých sme sa aj čudovali.

Zhodli sme sa na tom, že všetky jazyky sú rovnocenné a krásne.

nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie Celý album ...
Pridal Marián Holica o 26.09.2022 17:05:19

Týždeň gramotnosti 2022

ilustracny obrazok

Matematická, finančná, čitateľská...

Deň gramotnosti sme predĺžili na TýžDeň gramotnosti.

Zamerali sme sa na rozvoj zručností potrebných pre život:

-        Cestujeme (zatiaľ virtuálne) po svete.

-        Nekupujeme a spoznávame hodnotu peňazí.

-        Veľa čítame a diskutujeme.

-        Učíme sa slušne správať a navzájom si pomáhať.

-        Snažíme sa byť zodpovední a samostatní...

Spoločne vytvárame základy vzdelanej spoločnosti.

nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie Celý album ...
Pridal Marián Holica o 26.09.2022 16:59:43

Beseda v knižnici

ilustracny obrazok

Dnes naši piataci v rámci hodiny literatúry navštívili s pani učiteľkami Mestskú knižnicu v Handlovej, kde sa dozvedeli množstvo zaujímavých informácií. Pani knihovníčka ich oboznámila s históriou vzniku knižníc, s rôznymi typmi knižníc vo svete i na Slovensku, naučili sa sami vyhľadávať knihy. Na záver si mnohí z nich požičali knihy, na ktoré sa tešili zvyšok vyučovania.

Ďakujeme za besedu a čoskoro dovidenia.

nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie Celý album ...
Pridal Marián Holica o 20.09.2022 22:23:21

Dni európskeho kultúrneho dedičstva Handlová 2022

ilustracny obrazok

V rámci Dňa otvorených dverí v Karpatskonemeckom spolku navštívili naši tretiaci nemecký domček. Absolvovali prehliadku spojenú s odborným hovoreným slovom, dozvedeli sa informácie o pôvodných obyvateľoch Handlovej, o jej histórii a tradíciách. Naučili sa základné pozdravy v nemeckom jazyku (Guten Tag! Guten Abend!) Odmenou im bolo pohostenie a milé darčeky!

Wir danken Ihnen!

nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie Celý album ...
Pridal Marián Holica o 20.09.2022 22:20:08

S rozprávkami veselo

ilustracny obrazok

Podujatie našich tretiakov v ŠKD zamerané na rozvoj čitateľskej gramotnosti.

-          Rozprávky Červená čiapočka a Janko a Marienka

-          Hra Rozprávky v kocke

-          Čítanie s porozumením

-          Maľovanie obrázkov podľa pokynov

S rozprávkami je nám vždy veselo!

nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie Celý album ...
Pridal Marián Holica o 16.09.2022 08:16:49

Korene bytia

ilustracny obrazok

Výstava venovaná ukončeniu priemyselnej ťažby v našom mestečku.

Handlovské ložisko zavŕšilo svoje 112-ročné obdobie.

V podzemí bane Handlová prežili svoj aktívny pracovný život mnohí naši otcovia a starí otcovia.

V Dome kultúry  sme si pripomenuli tradície a históriu baníctva. Bola by škoda, keby sa z nášho mesta a spomienok vytratili.

Ďakujeme!

nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie Celý album ...
Pridal Marián Holica o 09.09.2022 17:10:21

Ekotrh

ilustracny obrazok

Tradičná jesenná výstava CVČ Handlová

Čo sme mali možnosť vidieť?

Pestovateľské klenoty našich záhradkárov, okrasné rastliny, bonsaje, kaktusy, horniny a nerasty...

Ďakujeme!

nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie Celý album ...
Pridal Marián Holica o 07.09.2022 17:55:10

Otvorenie školského roka 2022/2023

ilustracny obrazok

Zvonec zvoní, slnko svieti, škola je už plná detí...

Milí žiaci, rodičia a priatelia školy!

Tešíme sa na našu spoluprácu v novom školskom roku 2022/2023.

nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie Celý album ...
Pridal Marián Holica o 05.09.2022 18:19:41

Informácie k začiatku školského roka 2022/2023

Kliknutím zobrazíte prílohy
ilustracny obrazok

Tešíme sa na ranné stretnutie triednych učiteľov so žiakmi na nádvorí školy o 7,50 h.

Školský rok otvorí slávnostným príhovorom p. riaditeľka školy, Mgr. Ľ. Pogádlová.

Triedne kolektívy ukončia svoj prvý školský deň cca o 10,00 h.

Bližšie pokyny k organizácii prvého školského týždňa dostanú žiaci od svojich triednych učiteľov.

Obedy v školskej jedálni sa vydávajú od 06.09.2022.

Školský klub detí bude v prvý školský týždeň v prevádzke v čase od 06,00 h do 16,00 h. Výchovná činnosť za začína od utorka 06.09.2022.

Vítajte v škole!

Z dôvodu udržania bezpečného prostredia v školách je potrebné pri nástupe do školy (05.09.2022) predložiť Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti (viď Príloha). V prípade, že rodič nepredloží Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti, žiak sa považuje za príznakového a je potrebné umiestniť ho do izolačnej miestnosti a bezodkladne kontaktovať rodiča.

Bezpríznakovosť môžete poslať aj v elektronickej podobe prostredníctvom portálu Edupage.

Ďakujeme za porozumenie!

Pridal Marián Holica o 30.08.2022 13:27:07