Naše aktivity

Englishstar

ilustracny obrazok
Hľadali sme EnglishStar - teda žiaka s hviezdnymi vedomosťami v angličtine.
v 5. ročníku je to Laura Bakytová
v 6. ročníku je to Kristína Balátová
v 7. ročníku je to Mariana Ihringová
Všetkým súťažiacim gratulujeme k hviezdnemu výkonu a skvelým vedomostiam.
nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie Celý album ...
Pridal Marián Holica o 30.05.2023 13:41:59

Prečo mám rád slovenčinu? ...

ilustracny obrazok

Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko

31. ročník celoslovenského kola literárnej súťaže

Slávnostné odovzdávanie cien

Dnes sme prežili v Nových Zámkoch skvelý deň!

Hrdo sme stáli na pódiu a prevzali sme si ocenenia za naše literárne práce.

Pestrý kultúrny program umocnil náš hlboký zážitok.

Vyhodnotenie súťaže finančne podporili MŠVVaŠ SR, MK SR, ÚSŽZ a mesto Nové Zámky.

Ďakujeme!

nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie Celý album ...
Pridal Marián Holica o 29.05.2023 11:13:55

Deň mladých umelcov

ilustracny obrazok

Deň mladých umelcov
Ďakujeme pani učiteľke Janke Chudej a všetkým vyučujúcim, ktorí nám umožnili nahliadnuť do zákulisia základnej umeleckej školy.
Vyskúšali sme si hru na hudobných nástrojoch, spolu sme si zaspievali a vychutnali sme si krátky koncert našich "mladých umelcov".

nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie Celý album ...
Pridal Marián Holica o 29.05.2023 11:11:55

Čitateľský maratón

ilustracny obrazok

Čítajme si 2023

MsK Handlová

14. ročník celoslovenského detského čitateľského maratónu

Pridali sa aj naši druháci a tretiaci!

Čo myslíte, prekonali sme minuloročný rekord?

nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie Celý album ...
Pridal Marián Holica o 29.05.2023 11:09:12

Cestou necestou v ŠKD

ilustracny obrazok

Cestou necestou v ŠKD

alebo

Ako poznáme dopravné predpisy

Výchova k bezpečnosti v cestnej premávke začína aktivitami v škole a pokračuje na detskom dopravnom ihrisku.

Naši prváci a tretiaci sa s pani vychovávateľkami Zitkou a Aničkou zamerali na kvíz z dopravnej výchovy, spoznávali dopravné značky v hádankách, skladali puzzle, riešili osemsmerovku.

Svoje vedomosti môžu využiť budúci týždeň na dopravnom ihrisku!

nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie Celý album ...
Pridal Marián Holica o 29.05.2023 11:07:27

Slávnostné oceňovanie žiakov

ilustracny obrazok

Víťazov okresného kola Predmetových olympiád a súťaží

Školský rok 2022/2023, KaSS v Prievidzi

Škola je pyšná na žiakov, ktorí ju úspešne reprezentujú!

Benjamín Daniš, 2. miesto OK Matematickej olympiády Z6

Maroš Širáň, 1. miesto OK Matematickej olympiády Z7

Benjamín Daniš, 1. miesto OK Pytagoriáda P6

Maroš Širáň, 2. miesto OK Pytagoriáda P7

Eliška Puváková, 2. miesto OK Biologickej olympiády D – TP

Jozef Zderka, 3. miesto OK Biologickej olympiády D – TP

Emily Gregor, 2. miesto OK Šaliansky Maťko 1.kat.

Natália Kormúthová, 1. miesto OK Šaliansky Maťko 3.kat.

Ďakujeme a blahoželáme! 

nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie Celý album ...
Pridal Marián Holica o 23.05.2023 16:50:48

Noc múzeí a galérií

ilustracny obrazok

Noc múzeí a galérií

Slovenské banské múzeum Handlová

Štvrtáci ako malí banskí cukrári.

nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie Celý album ...
Pridal Marián Holica o 22.05.2023 16:07:47

Ročníková konferencia

ilustracny obrazok

Zasadnutie, schôdzka, kongres, prezentácia...

Štvrtáci si svoju prvú odbornú konferenciu naplno vychutnali!

Prezentovali svoje vedomosti z rôznych oblastí.

Šport, prírodné vedy, vlastiveda, záujmy a záľuby...

Na záver porota rozhodla a ocenila nasledovných vedátorov v kategóriách:

Natália Sýkorová za Vymakaná prezentácia,
Laura Kováčiková za TOP téma,
Jakub Baláž za NAJ speaker,
Mia Hlivová za Absolútna ŠPICA,
Daniel Zbiňovec za Cena DIVÁKOV.

nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie Celý album ...
Pridal Marián Holica o 22.05.2023 16:05:04

Slávik Slovenska.

ilustracny obrazok

Slávik Slovenska

Okresné kolo, Prievidza

Spievalo sa celé dopoludnie a aj napriek daždivému počasiu sme prežili pekný deň.

Silnú spevácku konkurenciu sme síce nezdolali, no radosť zo spevu a ľudovej nôty nám ostáva.

nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie Celý album ...
Pridal Marián Holica o 17.05.2023 07:30:15

deň matiek...

ilustracny obrazok

Ďakujeme, maminky!

Ľúbime vás.

nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie Celý album ...
Pridal Marián Holica o 14.05.2023 16:40:12